Nhân duyên

Ví như cái cây kia vậy. Cây cần nước, cần đất, cần môi trường khí hậu phù hợp… để phát triển. Thiếu 1 trong những yếu tố đó cây sẽ chết.

Trong tình yêu cũng như vậy, thiếu sự quan tâm, tin tưởng,… Mối quan hệ dù có sâu đậm đến đâu rồi sẽ dần tan biến.

Phật học có câu: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”, những yếu tố như đất, nước, khí hậu… đó là nhân. Khi đủ nhân duyên ắt hẳn gặt hái được quả ngọt.

Khổ thay cho những ai chỉ muốn chờ hoa trái mà không muốn gieo hạt.

Trần Huy Hoàng

Những bài viết liên quan: