Tác giả Trần Huy Hoàng

NẾU CHỈ CÒN MỘT  NGÀY ĐỂ SỐNG

Sách hay cần đọc

Nếu chỉ còn một ngày để sống TÂM TƯ của tác giả

         Chính vì cuộc đời có vô vàn cách sống, nên có người chọn cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện, có người lại thích dấn thân vào khó khăn, có người lại đam mê theo đuổi những thứ mạo hiểm…

         Kỳ thực sống yêu thương là cách sống mang lại hạnh phúc. Bởi mỗi người chỉ sống được một lần, bạn còn đợi đến bao giờ mới sống một cuộc sống đầy ý nghĩa?

        Bạn có thể thuê ai đó làm việc cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào chịu sống thay cho bạn, vật chất bị mất có thể tìm thấy, nhưng có một điều mà không bao giờ có thể tìm thấy

       Cuộc đời bạn.

Tác giả Trần Huy Hoàng 11
Trần Huy Hoàng 04 1
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng tác giả nếu chỉ còn một ngày để sống
Tác giả Trần Huy Hoàng 15
IMG_20181110_155212
Trần Huy Hoàng
Sách nếu chỉ còn một ngày để sống tác giả trần huy hoàng

Bài viết Những bài viết mới nhất