36 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Bạn đang xem: 36 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

Trang chủ: https://tranhuyhoang.edu.vn/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Bộ đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1

Đề thi học 1 lớp 4 Môn Toán

Năm 2020 - 2021 - Đ 1

Phần I. Trắc nghiệm (3 đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết :

A. 500702003 B. 550207303

C. 500720003 D. 570720003

Câu 2. Số lớn nhất trong các số sau: 987543; 987889; 899987; 987658 là:

A. 987543 B. 987889

C. 987658 D. 899987

Câu 3. Cho 4 tấn 70kg = …….. m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4070 B. 40070 C. 4700 D. 40070

Câu 4: Số điền vào chỗ chấm để 6800dm

2

=…. m

2

là:

A. 680000 B. 68000

C. 680 D. 68

Câu 5: Trong các số sau số o chia hết cho 3?

A. 3070 B. 3050 C. 4080 D. 2093

Câu 6: Hình bên có:

A. 4 góc nhọn B. 5 góc nhọn

C. 3 góc nhọn D. 2 góc nhọn

II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a. 325164 + 68030 b. 479829 214589 c. 497 x 54 d.0455 : 85

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://tranhuyhoang.edu.vn/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Bài 2: (1đ) Tính bằng ch thuận tiện nhất:

a, 98 x 112 12 x 98 b, 159 x 540 + 159 x 460

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3: (3đ) Một sân bóng hình ch nhật nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích

của sân bóng hình chữ nhật đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4: (1đ) Tổng của hai số 780. Biết s số hai chữ số khi viết thêm chữ số 6 vào bên trái s

thì ta được số lớn. Tìm hai số đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

I. Phần Trắc nghiệm (3đ). Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5đ.

II. Phần tự luận:

Bài 1(2đ). Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 đ.

Kết quả: a, 393194 b, 265240

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://tranhuyhoang.edu.vn/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

c, 26838 d, 123

Bài 2 (1đ) Mỗi biểu thức được tính theo cách thuận tiện ghi 0,5đ.

Kết quả:

a, 9800 b, 159000

Bài 3 (3đ)

Bài giải

Ta đồ:

Chiều dài sân bóng là:

(172 + 36) : 2 = 104 (m)

Chiều rộng sân bóng là:

172 104 = 68 (m)

Diện tích sân bóng là:

104 x 68 = 7072 (m

2

)

Đáp số: 7020 m

2

Bài 4 (1đ)

Bài giải

Nếu viết thêm ch số 6 vào bên trái số hai ch số ta được số lớn nhiều hơn số 600 đơn vị.

Ta đồ:

Số lớn là: (780 + 600) : 2 = 690

Số : 780 690 = 90

Đáp số: Số lớn: 690; số bé: 90

Bộ 100 đề đua Toán lớp 4 học tập kỳ 1 đem đáp án cụ thể cho những em học viên xem thêm, củng cố những dạng bài xích tập dượt sẵn sàng cho tới bài xích đua cuối học tập kì 1 lớp 4 đạt thành quả cao. Mời những em học viên xem thêm cụ thể.

Để vận tải toàn cỗ cụ thể đề đua và đáp án của từng đề, những em học viên kéo xuống bên dưới nội dung bài viết nhằm vận tải về.

Tham khảo đề đua mới nhất nhất: 120 Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Đề đua Toán lớp 4 học tập kì 1 Số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong những số sau đây, số phân tách không còn cho tới 3 là:

A. 2682
B. 7283
C. 5396
D. 1132

Câu 2: Số phù hợp nhằm điền vô khu vực chấm 5T 4 yến = ….kilogam là:

A. 5400
B. 504
C. 540
D. 5040

Câu 3: Trung bình nằm trong của nhị số 23 và 35 là:

A. 23
B. 25
C. 27
D. 29

Câu 4: Năm 2021 nằm trong thế kỉ:

A. XIX
B. XX
C. XXI
D. XXII

Câu 5: Chu vi của hình vuông vắn đem diện tích S bởi 64cm2 là:

A. 16cm
B. 24cm
C. 30cm
D. 32cm

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 17722 + 39582
b) 82782 - 38131
c) 378 x 183
d) 4200 : 24

Bài 2 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) X + 2434 = 8274
b) X : 145 = 17

Bài 3 (1 điểm): Cho những số 4, 0, 3, 5. Từ những chữ số tiếp tục cho tới, hãy lập toàn bộ những số đem 3 chữ số, những chữ số đều không giống nhau nhưng mà phân tách không còn cho tới 2 và 5.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chu vi bởi 60m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 12m. Tính diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật cơ.

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

Xem thêm: soạn bài chương trình địa phương phần văn

D

D

C

D

II. Phần tự động luận

Bài 1: Học sinh tự động đặt điều phép tắc tính rồi tính:

a) 17722 + 39582 = 57304

b) 82782 – 38131 = 44651

c) 378 x 183 = 69174

d) 4200 : 24 = 175

Bài 2:

a) X + 2434 = 8274

X = 8274 – 2434

X = 5840

b) X : 145 = 17

X = 17 x 145

X = 2465

Bài 3:

Các số đem 3 chữ số, những chữ số đều không giống nhau nhưng mà phân tách không còn cho tới 2 và 5 là 340, 350, 450, 430, 530, 540

Bài 4:

Nửa chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

60 : 2 = 30 (m)

Chiều lâu năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(30 + 12) : 2 = 21 (m)

Chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

21 – 12 = 9 (m)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

21 x 9 = 189 (m2)

Đáp số: 189m2

Đề đua Toán lớp 4 học tập kì 1 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 đ) Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số bao gồm năm trăm triệu bảy trăm nhị mươi ngàn, phụ vương đơn vị chức năng viết lách là:

A. 500702003

B. 550207303

C. 500720003

D. 570720003

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số sau: 987543; 987889; 899987; 987658 là:

A. 987543

B. 987889

C. 987658

D. 899987

Câu 3. Cho 4 tấn 70kg = …….. kilogam. Số phù hợp điền vô khu vực chấm là:

A. 4070

B. 40070

C. 4700

D. 40070

Câu 4: Số điền vô khu vực chấm nhằm 6800dm2 =…. m2 là:

A. 680000

B. 68000

C. 680

D. 68

Câu 5: Trong những số sau số này phân tách không còn cho tới 3?

A. 3070

B. 3050

C. 4080

D. 2093

Câu 6: Hình mặt mũi có:

Đề đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. 4 góc nhọn

B. 5 góc nhọn

C. 3 góc nhọn

D. 2 góc nhọn

II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a. 325164 + 68030

b. 479829 – 214589

c. 497 x 54

d. 0455 : 85

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a, 98 x 112 – 12 x 98

b, 159 x 540 + 159 x 460

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3: (3đ) Một sảnh bóng hình chữ nhật đem nửa chu vi 172m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 36m. Tính diện tích S của sảnh bóng hình chữ nhật cơ.

Bài 4: (1đ) Tổng của nhị số là 780. thạo số bé bỏng là số đem nhị chữ số và Lúc viết lách tăng chữ số 6 vô phía bên trái số bé bỏng thì tớ được số rộng lớn. Tìm nhị số cơ.

Đáp án: Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

I. Phần Trắc nghiệm (3đ). Mỗi câu vấn đáp đích thị ghi 0,5đ.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

B

A

D

C

A

II. Phần tự động luận:

Bài 1(2đ). Mỗi phép tắc tính đích thị ghi 0,5 đ.

Kết quả:

a, 393194

b, 265240

c, 26838

d, 123

Bài 2 (1đ) Mỗi biểu thức được xem Theo phong cách thuận tiện ghi 0,5đ.

Kết quả:

a, 9800 b, 159000

Bài 3 (3đ)

Bài giải

Đề đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Ta đem sơ đồ:

Chiều lâu năm sảnh bóng là:

(172 + 36) : 2 = 104 (m)

Chiều rộng lớn sảnh bóng là:

172 – 104 = 68 (m)

Diện tích sảnh bóng là:

104 x 68 = 7072 (m2)

Đáp số: 7020 m2

Bài 4 (1đ)

Bài giải

Nếu viết lách tăng chữ số 6 vô phía bên trái số đem nhị chữ số tớ được số rộng lớn nhiều hơn thế số bé bỏng 600 đơn vị chức năng.

Ta đem sơ đồ:

Đề đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Số rộng lớn là: (780 + 600) : 2 = 690

Xem thêm: thể tích của khối chóp

Số bé bỏng là: 780 – 690 = 90

Đáp số: Số lớn: 690; số bé: 90

Đề đua học tập kì 1 lớp 4 Các môn

 • 120 Đề đua Toán lớp 4 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề đua học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2022 - 2023
 • Bộ đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • 8 Đề đua học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 đem tệp tin nghe năm 2022
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 4 năm 2022 - 2023 Có đáp án
 • Đề đua Tin học tập lớp 4 kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • Đề đua học tập kì 1 lớp 4 môn Khoa học tập năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 4 Các môn

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 4 năm rất đầy đủ những môn
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 4
 • Đề cương ôn đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 4

Ngoài rời khỏi, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng đề đua học tập kì 1 lớp 4 và đề đua học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn nước nhằm mục đích tạo nên cho tới học viên lớp 4 những đề ôn đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý cha mẹ vận tải không lấy phí đề đua về và ôn luyện.