bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1


Tổng phù hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vuông bên trên \(C\), nhập đó \(AC=0,9m\), \(BC=1,2m\). Tính những tỷ con số giác của góc \(B\), kể từ cơ suy rời khỏi những tỷ con số giác của góc \(A\).

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dùng quyết định lí Pytago nhằm tính phỏng lâu năm cạnh huyền. 

+) Dựa nhập khái niệm tỉ con số giác nhằm tính những tỉ con số giác của góc \(B\).

\(\sin \alpha =\dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ huyền};\)         \(\cos \alpha = \dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ huyền}\);

\(\tan \alpha = \dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ kề};\)             \(\cot \alpha =\dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ đối}.\)

+) Dựa nhập quyết định lí về tỉ con số giác của nhị góc phụ nhau: " Nếu nhị góc phụ nhau thì sin góc này vị cosin góc cơ, tan góc này vị cotang góc kia" nhằm kể từ những tỉ con số giác của góc \(B\) tính tỉ con số giác của góc \(A\).

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta{ABC}\) vuông bên trên \(C\), vận dụng quyết định lí Pytago, tớ có: 

            \(AB^2=CB^2+AC^2\)

        \(\Leftrightarrow AB^2=0,9^2+1,2^2\) 

        \(\Leftrightarrow AB^2=0,81+1,44=2,25\)

Xem thêm: cách set hẹn hò trên facebook

       \(\Leftrightarrow AB=\sqrt{2,25}=1,5m\)

Vì \(\Delta{ABC}\) vuông bên trên \(C\) nên góc \(B\) và \(A\) là nhị góc phụ nhau. Do vậy, tớ có:

         \(\sin A=\cos B=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{1,2}{1,5}=\dfrac{4}{5}\)

         \(\cos A=\sin B=\dfrac{AC}{AB} =\dfrac{0,9}{1,5}=\dfrac{3}{5}\)

        \(\tan A=\cot B=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{1,2}{0,9}=\dfrac{4}{3}\)

        \(\cot A=\tan B=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{0,9}{1,2}=\dfrac{3}{4}\)

Nhận xét: Với nhị góc phụ nhau, tớ với sin góc này vị cosin góc cơ, tan góc này vị cotan góc cơ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 12 trang 76 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Hãy viết lách những tỉ con số giác sau trở thành tỉ con số giác của những góc nhỏ...

 • Bài 13 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Giải bài bác 13 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1. Dựng góc α biết:

 • Bài 14 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Sử dụng khái niệm tỉ số những lượng giác của một góc nhọn nhằm minh chứng...

 • Bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, hãy tính những tỷ con số giác của góc C

 • Bài 16 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Cho tam giác vuông với 1 góc, cạnh huyền...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Xem thêm: cực trị của hàm số

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.