bài giải toán lớp 5

1. Chương 1: Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ lệ thành phần. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích

 • Ôn tập dượt định nghĩa về phân số
 • Ôn tập dượt đặc điểm cơ bạn dạng của phân số
 • Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập dượt phân số thập phân
 • Ôn tập dượt phép tắc nằm trong và phép tắc trừ nhì phân số
 • Ôn tập dượt phép tắc nhân và phép tắc phân tách nhì phân số
 • Hỗn số
 • Luyện tập dượt cộng đồng 1 trang 15
 • Luyện tập dượt cộng đồng 2 tiết 13 trang 15, 16
 • Luyện tập dượt cộng đồng 3 tiết 14 trang 16, 17
 • Ôn tập dượt về giải toán
 • Luyện tập dượt Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập dượt cộng đồng 4 trang 22
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng chừng dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng
 • Luyện tập dượt bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S - Luyện tập
 • Héc-ta - Luyện tập dượt Héc-ta
 • Luyện tập dượt cộng đồng chương 1 trang 31, 32

2. Chương 2. Số thập phân. Các phép tắc tính với số thập phân

 • Khái niệm số thập phân
 • Luyện tập dượt cộng đồng chương 1 trang 31, 32
 • Luyện tập dượt số thập phân trang 38, 39
 • Số thập phân vày nhau
 • So sánh nhì số thập phân - Luyện tập dượt trang 42, 43
 • Luyện tập dượt cộng đồng số thập phân trang 43
 • Luyện tập dượt ghi chép những số đo chừng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân trang 44, 45
 • Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 47, 48, 49
 • Cộng nhì số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Phép trừ số thập phân
 • Luyện tập dượt cộng đồng phép tắc nằm trong trừ số thập phân trang 55
 • Nhân một vài thập phân với một vài tự động nhiên
 • Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000
 • Nhân một vài thập phân với một vài thập phân
 • Luyện tập dượt cộng đồng phép tắc nhân trang 61, 62
 • Chia một vài thập phân mang lại một vài tự động nhiên
 • Chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000,...
 • Chia một vài đương nhiên mang lại một vài đương nhiên tuy nhiên thương tìm kiếm được là một vài thập phân
 • Chia một vài đương nhiên mang lại một vài thập phân - Luyện tập dượt trang 70
 • Chia một vài thập phân mang lại một vài thập phân - Luyện tập dượt trang 71, 72
 • Luyện tập dượt cộng đồng phép tắc phân tách trang 72, 73
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số tỷ lệ - Luyện tập dượt trang 75, 76
 • Giải toán về tỉ số tỷ lệ - Luyện tập dượt trang 77
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 79, 80
 • Giới thiệu PC vứt túi 
 • Sử dụng PC tiếp thu nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

3. Đề đua học tập kì 1 lớp 5

Để ôn đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán cực tốt và đạt thành phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn đua học tập kì 1 lớp 5 của Shop chúng tôi bên trên thường xuyên mục: Đề đua học tập kì 1 lớp 5

4. Chương 3: Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác - Luyện tập dượt trang 88, 89
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 89, 90
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập dượt cộng đồng diện tích S hình thang trang 94, 95
 • Hình tròn trặn, lối tròn 
 • Chu vi hình trụ - Luyện tập dượt trang 98, 99
 • Diện tích hình trụ - Luyện tập dượt trang 99, 100
 • Luyện tập dượt cộng đồng diện tích S hình trụ, chu vi hình trụ trang 100, 101
 • Giới thiệu biểu vật dụng hình quạt
 • Luyện tập dượt về diện tích S trang 104, 105, 106
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 106
 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 113, 114
 • Thể tích của một hình
 • Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
 • Luyện tập dượt trang 119
 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 123
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 124, 125
 • Luyện tập dượt cộng đồng chương 3 trang 127
 • Luyện tập dượt cộng đồng chương 3 trang 128

5. Chương 4: Số đo thời hạn, hoạt động đều

 • Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập dượt trang 134
 • Nhân số đo thời hạn với cùng 1 số
 • Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 137, 138
 • Luyện tập dượt véc tơ vận tốc tức thời trang 139, 140
 • Quãng đường
 • Luyện tập dượt quãng lối trang 141, 142
 • Thời gian
 • Luyện tập dượt thời hạn trang 143
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 144
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 144, 145
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 145, 146

6. Chương 5: Ôn tập

 • Ôn tập dượt về số đương nhiên trang 147, 148
 • Ôn tập dượt về phân số trang 148, 149
 • Ôn tập dượt về phân số (tiếp theo) trang 149, 150
 • Ôn tập dượt về số thập phân trang 150, 151
 • Ôn tập dượt về số thập phân (tiếp theo) trang 151
 • Ôn tập dượt về đo chừng nhiều năm và lượng trang 152, 153
 • Ôn tập dượt về đo chừng nhiều năm và lượng (tiếp) trang 153, 154
 • Ôn tập dượt về đo diện tích S trang 154
 • Ôn tập dượt về đo thể tích trang 155
 • Ôn tập dượt về đo diện tích S và đo thể tích trang 155, 156
 • Ôn tập dượt về đo Thời gian
 • Ôn tập dượt về phép tắc cộng
 • Ôn tập dượt về phép tắc trừ
 • Ôn tập dượt phép tắc nằm trong và phép tắc trừ
 • Ôn tập dượt phép tắc nhân
 • Luyện tập dượt phép tắc nhân trang 162
 • Ôn tập dượt phép tắc chia
 • Luyện tập dượt phép tắc phân tách trang 164, 165
 • Luyện tập dượt trang 165
 • Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số đo thời gian
 • Ôn tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một vài hình
 • Luyện tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một vài hình trang 167
 • Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Luyện thói quen diện tích S thể tích một vài hình trang 169
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 169, 170
 • Ôn tập dượt về giải Toán
 • Luyện tập dượt trang 171
 • Luyện tập dượt (tiếp theo) trang 171, 172
 • Luyện tập dượt (tiếp theo) trang 172
 • Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 175
 • Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp) trang 176
 • Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp) trang 176, 177
 • Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp) trang 177, 178
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 178, 179
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 179, 180

7. Đề đua học tập kì 2 lớp 5

Để ôn đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán cực tốt và đạt thành phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn đua học tập kì 2 lớp 5 của Shop chúng tôi bên trên thường xuyên mục: Đề đua học tập kì 2 lớp 5

Bạn đang xem: bài giải toán lớp 5

Xem thêm: rạp phim làng đại học

Toán lớp 5 là môn học tập đặc biệt hoặc và thú vị. Việc giải những bài xích tập dượt toán lớp 5 chung những em thỏa sức tự tin khi tham gia học bài xích giống như tham gia những kì đua học tập kì 1 và học tập kì 2 lớp 5. Để chung chúng ta học viên thỏa sức tự tin khi tham gia học toán, VnDoc đang được biên soạn thảo những điều giải hoặc mang lại bài xích tập dượt sách giáo khoa Toán 5. Với cơ hội giải toán 5 mưu trí, nhanh chóng gọn gàng, Shop chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ chúng ta học tập đảm bảo chất lượng môn học tập thú vị này.

VnDoc nằm trong em học tập Toán lớp 5, chung tôi giải toán lớp 5 với điều Giải Toán Lớp 5 với điều giải hoặc cho những bài xích tập dượt SGK Toán 5. Ngoài giải bài xích tập dượt giờ đồng hồ Việt 5, tập dượt thực hiện văn lớp 5, mời mọc những em học viên xem thêm những điều giải bài xích tập dượt toán lớp 5, giải vở bài xích tập dượt Toán 5 sau đây tuy nhiên ko cần thiết cho tới sach giai toan lop 5.