bài khấn cúng giao thừa

Văn khấn phú quá nhập căn nhà Giáp Thìn 2024 chuẩn chỉnh nhất

Giao quá là thời tương khắc đặc trưng tiễn đưa năm cũ cút và đón năm mới tết đến cho tới. Mọi người thông thường sẵn sàng bài bác cúng phú quá nhằm đãi đằng lòng tôn kính, mời mọc tổ tiên về sum họp năm mới tết đến. Dưới đấy là văn khấn phú quá nhập căn nhà Giáp Thìn 2024 chuẩn chỉnh nhất tuy nhiên MediaMart tổ hợp được.

Bạn đang xem: bài khấn cúng giao thừa

1.

Mâm cúng phú quá nhập nhà

Mâm cúng phú quá nhập nhà
Mâm lễ cúng phú quá nhập nhà 

Mâm lễ cúng phú quá đem những số đậm không giống nhau tùy nằm trong nhập ĐK và ý ham muốn của từng mái ấm gia đình.

Dưới đấy là một số trong những số đậm thường bắt gặp nhập mâm cúng phú quá nhập nhà:

  • Bánh chưng
  • Giò
  • Chả
  • Xôi gấc
  • Thịt gà luộc
  • Rượu

Sau khi sửa biên soạn mâm cúng, bày lễ lên bàn thờ cúng, thắp hương thơm hoàn thành thì gia căn nhà tiếp tục tiến hành phát âm văn khấn cúng phú quá nhằm mời mọc các cụ, tổ tiên, cầu hy vọng những điều chất lượng tốt rất đẹp sẽ tới nhập năm mới tết đến.

2.

Văn khấn phú quá nhập căn nhà 1

Văn khấn phú quá nhập căn nhà 1

Khi tiến hành bài bác cúng phú quá nhập căn nhà cần thiết đãi đằng lòng trở nên kính

Nam tế bào A Di Đà Phật (Ba lần).
 

Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

• Ngài bạn dạng cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

• Ngài bạn dạng xứ Thần linh Thổ địa. Ngài ấn định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh thống trị nhập chống này

• Các Cụ Tổ tiên nội nước ngoài chư vị tiên Linh.

Nay là giờ khắc Giao quá năm .......

Chúng con cái là :………………………………..

Ngụ bên trên :…………………………………………..

Phút Giao quá một vừa hai phải cho tới, ni bám theo Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con cái thành ý sửa biện hương thơm hoa item, nghi ngại lễ cung trần, dơ lên trước Án, cúng dưng Phật Thánh, hiến dâng Tôn Thần, nhóm nén Tâm hương thơm dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài bạn dạng cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài bạn dạng xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài ấn định Phúc Táo quân.

Ngài Phúc Đức chủ yếu Thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần.

Ngài Bản Gia Táo Quân.

Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh thống trị nhập chống này.

Xem thêm: thể tích của khối chóp

Cúi xin xỏ giáng lâm trước án, thụ tận hưởng lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời: cụ công cụ bà Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, tì giục huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội nước ngoài tộc chư vị hương thơm linh, cúi xin xỏ giáng về linh sàng thụ tận hưởng lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời mọc những vị Vong Linh chi phí Chủ hậu Chủ, nó thảo phụ mộc ở nhập khu đất này, nhân tiết Giao quá, giáng lâm trước Án, ngắm nhìn Tôn Thần, thụ tận hưởng lễ phẩm.

Nguyện cho tới bọn chúng con: Minh niên khang thái, vạn sự cát tường như ý. Độ cho tới bọn chúng con cái từng duyên tiện nghi, việc làm hanh hao thông. Người người được chữ bình an, mon ngày thừa kế phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa ko hạn ách này xâm, tám tiết đem điềm tốt ứng cứu.

Dãi tấm lòng trở nên, cúi xin xỏ bệnh giám.

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

3.

Văn khấn phú quá nhập căn nhà 2

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Con kính lễ bái chín phương trời, mươi phương chư Phật, chư Phật mươi phương.

- Con kính lễ bái Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lễ bái Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu giúp nàn cứu giúp cực khổ bọn chúng sinh.

- Con kính lễ bái Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính lễ bái ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan liêu.

- Con kính lễ bái ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan liêu.

- Con kính lễ bái những ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút phú quá năm Quý Mão với năm Giáp Thìn 

Chúng con cái là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi tác, ngụ cư bên trên số nhà: ..., ấp/khu phố: .., xã/phường …, quận/huyện/ TP. Hồ Chí Minh …, tỉnh/thành phố …

Nhân phút linh nghiệm phú quá một vừa hai phải cho tới, năm cũ qua chuyện cút, đón mừng năm mới tết đến, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.

Nay ngài Thái Tuế tôn thần bên trên vâng mệnh lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, bên dưới bảo lãnh bào thai tảo trừ yêu thương nghiệt. Quan cũ về triều cửa ngõ khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới mẻ xuống thay cho, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín căn nhà bọn chúng con cái thành ý, sửa biện hương thơm hoa vật phẩm, nghi ngại lễ cung trần, dơ lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, hiến dâng tôn thần, nhóm nén tâm hương thơm, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương vãi, ngài bạn dạng xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chủ yếu thần, những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bạn dạng gia Táo quân, và chư vị Thần linh thống trị ở nhập xứ này, cúi xin xỏ giáng lâm trước án thụ tận hưởng lễ phẩm.

Nguyện cho tới tín căn nhà, minh niên kháng thái, vạn sự chất lượng tốt lành lặn, tứ mùa tám tiết được chữ bình an, nhà đạo hưng long phát đạt, bách sự hanh hao thông, ngày ngày thừa kế ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Xem thêm: app xác định hình dạng khuôn mặt nữ

Chúng con cái cung kính tiến thủ dưng lễ phẩm, thành ý nguyện cầu. Cúi xin xỏ chín phương trời, mươi phương chư Phật nằm trong chư vị tôn thần bệnh giám độ trì phù hộ.

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 thứ tự, 3 lạy)

Trên đấy là bài bác cúng phú quá, văn khấn phú quá nhập căn nhà năm Giáp Thìn 2024 mà MediaMart vẫn tổ hợp lại cho tới chúng ta. Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục khiến cho bạn tiến hành lễ cúng đích và chuẩn chỉnh nhất.