bài tập phát âm ed

Bên cạnh những kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới trừng trị âm “s/es” thì những kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới trừng trị âm “ed” cũng tương đối cần thiết. Đây là phần kỹ năng và kiến thức chắc chắn các bạn cần nắm rõ nhằm rất có thể tiếp xúc thạo hoặc thực hiện những bài bác tập luyện trừng trị âm, nhất là những bài tập luyện trừng trị âm “ed”.

Hãy nằm trong Langmaster thăm dò hiểu cơ hội trừng trị âm “ed” gần giống tập luyện qua loa những bài bác tập luyện về phong thái trừng trị âm “ed” tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: bài tập phát âm ed

1. Ôn tập luyện cách thức trừng trị âm “ed”

Cách thực hiện bài bác tập luyện trừng trị âm “ed” hiệu suất cao nhất đó là nắm rõ những cách thức trừng trị âm “ed”. Cũng tương tự trừng trị âm “s/es”, trừng trị âm “ed” được phụ thuộc những âm tiết cuối của kể từ.

Có 3 cơ hội trừng trị âm “ed” cần được ghi nhớ nhằm rất có thể thực hiện bài bác tập luyện trừng trị âm “ed” này là /t/, /d/ và /ɪd/. Dưới trên đây được xem là những tình huống ví dụ cho tới từng cơ hội trừng trị âm.

1.1. Những kể từ đem âm tiết cuối là /t,d/ trừng trị âm là /ɪd/

Danh sách kể từ ví dụ

 • Paint [peɪnt] - Sơn, vẽ tranh
 • Smile [smaɪl] - Cười
 • Hunt [hʌnt] - Săn bắn
 • Weld [wɛld] - Hàn
 • Wait [weɪt] - Đợi
 • Need [nid] - Cần
 • Bend [bɛnd] - Bẻ cong
 • End [ɛnd] - Kết đôn đốc, kết thúc
 • Spend [spɛnd] - Tiêu, chi tiêu
 • Send [sɛnd] - Gửi
 • Blend [blɛnd] - Trộn, hòa trộn
 • Build [bɪld] - Xây dựng
 • Ground [graʊnd] - Mài, nghiền
 • Sound [saʊnd] - Phát đi ra tiếng động, giờ ồn
 • Find [faɪnd] - Tìm, thăm dò thấy
 • Land [lænd] - Đất ngay tắp lự, hạ cánh
 • Send [sɛnd] - Gửi, gửi đi
 • Read [rid] - Đọc
 • Flood [flʌd] - Lũ lụt, tràn đầy
 • Lift [lɪft] - Nâng lên, đựng lên
 • Hurt [hɜrt] – Làm đau

Langmaster - 3 quy tắc trừng trị âm đuôi -ED chắc chắn phải ghi nhận [Học giờ Anh tiếp xúc hiệu quả]

1.2. Những kể từ đem âm tiết cuối là /k, p, f, ss, c, x, gh, ch, sh/ hiểu là /t/

Danh sách kể từ ví dụ

 • Back [bæk] - Quay lại
 • Sack [sæk] - Đóng bao, vứt việc
 • Laugh [læf] - Cười, cười cợt toe toét
 • Chop [tʃɑp] - Chặt, thái
 • Lock [lɑk] - Khóa, khoá chặt
 • Pick [pɪk] - Chọn, lựa chọn
 • Flick [flɪk] - Quật, vung
 • Scoff [skɔf] - Chế nhạo, nhạo báng
 • Mix [mɪks] - Trộn, trộn trộn
 • Relax [rɪ'læks] - Thư giãn, ngủ ngơi
 • Flash [flæʃ] - Quang, chớp sáng
 • Splash [splæʃ] - Vỗ nước, rắc nước
 • Smash [smæʃ] - Đập vỡ, tấn công bại
 • Finish ['fɪnɪʃ] - Kết đôn đốc, trả thành
 • Publish ['pʌblɪʃ] - Xuất bạn dạng, công bố
 • Establish [ɪ'stæblɪʃ] - Thiết lập, trở nên lập
 • Preach [pritʃ] - Giảng đạo, thuyết giáo
 • Reach [ritʃ] - Đến, tiếp cận
 • Watch [wɑtʃ] - Xem, quan tiền sát

1.3. Các kể từ sót lại hiểu là /d/

Danh sách kể từ ví dụ

 • Love [lʌv] - Yêu, yêu thương thương
 • Live [lɪv] - Sống, trực tiếp
 • Move [muːv] - Di gửi, gửi động
 • Improve [ɪm'pruːv] - Cải thiện, nâng cao
 • Solve [sɑlv] - Giải quyết, giải đáp
 • Cry [kraɪ] - Khóc, gào khóc
 • Fly [flaɪ] - Bay, đựng cánh
 • Try [traɪ] - Thử, cố gắng
 • Pay [peɪ] - Trả chi phí, thanh toán
 • Play [pleɪ] - Chơi, vui mừng chơi
 • Stay [steɪ] - Tại lại, lưu lại
 • Lay [leɪ] - Đặt, để
 • Pray [preɪ] - Cầu nguyện, cầu xin
 • Lie [laɪ] - Nói dối
 • Tie [taɪ] - Buộc, thắt nơ
 • Brew [bruː] - Chế vươn lên là, trộn chế
 • Scribe [skraɪb] - Viết, sao chép
 • Rob [rɑːb] - Cướp, lấy cắp
 • Grab [ɡræb] - Túm lấy, rung rinh lấy
 • Absorb [əbˈzɔːrb] - Hấp thụ, ngấm vào

Trên đấy là những cơ hội trừng trị âm “ed”, phụ thuộc trên đây, những chúng ta cũng có thể thực hiện bài bác tập luyện trừng trị âm “ed” một cơ hội dễ dàng và đơn giản. Đây cũng chính là phương thức những bài bác tập luyện về trừng trị âm “ed” thịnh hành nhất. quý khách hàng chỉ việc ghi ghi nhớ thiệt kỹ nhằm vận dụng là được.

Xem thêm:

=> 3 QUY TẮC PHÁT ÂM ED TRONG TIẾNG ANH CHUẨN XÁC VÀ DỄ NHỚ NHẤT

=> TẤT TẦN TẬT QUY TẮC PHÁT ÂM ĐUÔI ED CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

null

Cách trừng trị âm “ed”

2. Các cơ hội thêm thắt “ed” vào sau cùng động từ

Để rất có thể bài bác tập luyện cơ hội trừng trị âm “ed” một cơ hội chuẩn chỉnh chỉnh nhất thì việc thâu tóm cơ hội thêm thắt “ed” vào sau cùng động kể từ cũng chính là cực kỳ cần thiết. Dưới đấy là những cơ hội thêm thắt “ed” vào sau cùng động kể từ tuy nhiên bạn phải nắm vững.

 • Không thêm thắt đuôi “ed” cho những động kể từ bất quy tắc

Ví dụ: buy – bought, think – thought, speak – spoke, ….

 • Với những động kể từ đem kết đôn đốc vì như thế âm tiết “e”, chỉ việc thêm thắt “d” ở phía sau

Ví dụ: smile – smiled, lie – lied, scribe – scribed, …

 • Các động kể từ đem kết đôn đốc vì như thế “phụ âm + y” thì cần thay đổi “y” trở nên “i” rồi mới nhất thêm thắt “ed”

Ví dụ: try – tried, deny – denied, satisfy – satisfied,…

 • Với những kể từ đem kết đôn đốc là phụ âm tuy nhiên trước ê là một trong nguyên vẹn âm và phụ âm thì tao cần gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “ed”

Ví dụ: chop – chopped, plan – planned, prefer – preferred,….

 • Nếu âm tiết cuối của kể từ là “y” hoặc “w” thì ko cấp đôi

Ví dụ: bow – bow, borrow – borrowed, play – played, ….

Trên đấy là những phương pháp để chúng ta cũng có thể thêm thắt “ed” vô động từ là 1 cơ hội đúng đắn. quý khách hàng nên ghi ghi nhớ nhằm rất có thể thực hiện bài bác tập luyện trừng trị âm “ed” một cơ hội hiệu suất cao.

Xem thêm:

=> NẰM LÒNG CÁCH PHÁT ÂM S, ES, ED CỰC CHUẨN TRONG MỘT NỐT NHẠC

null

Cách thêm thắt đuôi “ed” cho tới động từ

3. Bài tập luyện trừng trị âm “ed” đem đáp án

Dưới đấy là những bài bác tập luyện trắc nghiệm trừng trị âm “ed” đem đáp án, chúng ta hãy nằm trong demo mức độ nhằm vận dụng những kỹ năng và kiến thức phía bên trên nhé.

3.1. Bài tập luyện trừng trị âm “ed” số 1

Chọn kể từ đem cơ hội trừng trị âm “ed” không giống với những kể từ còn lại

1. A. arrived  B. believed  C. received  D. hoped

2. A. opened  B. knocked  C. played  D. occurred

3. A. rubbed  B. tugged  C. stopped  D. filled

4. A. dimmed  B. traveled  C. passed  D. stirred

5.  A. tipped  B. begged  C. quarreled  D. carried

6. A. tried  B. obeyed  C. cleaned  D. asked

7. A. packed  B. added  C. worked  D. laughed

8. A. watched  B. phoned  C. referred  D. followed

9. A. agreed  B. succeeded  C. smiled  D. loved

10. A. laughed B. washed  C. helped  D. waited

11. A. walked  B. ended  C. started  D. wanted

12. A. killed  B. hurried  C. regretted  D. planned

13. A. visited  B. showed  C. wondered  D. studied

14. A. sacrificed  B. finished  C. fixed  D. seized

15. A. needed  B. booked  C. stopped  D. washed

16. A. loved  B. teased  C. washed  D. rained

17. A. packed  B. punched  C. pleased  D. pushed

18. A. filled  B. naked  C. suited  D. wicked

19. A. passed  B. watched  C. practiced  D. missed

20. A. washed  B. parted  C. passed  D. barked

21. A. killed  B. cured  C. crashed  D. waived

22. A. imagined  B. catched  C. rained  D. followed

23. A. called  B. passed  C. talked  D. washed

24. A. landed  B. needed  C. opened  D. wanted

25. A. cleaned  B. attended  C. visited  D. started

26. A. talked  B. fished  C. arrived  D. stepped

27. A. wished  B. wrapped  C. laughed  D. turned

28. A. considered  B. rescued  C. pulled  D. roughed

29. A. produced  B. arranged  C. checked  D. fixed

30. A. passed  B. examined  C. operated  D. adviced

31. A. discovered  B. destroyed  C. developed  D. opened

32. A. repaired  B. invented  C. wounded  D. succeeded

33. A. improved  B. parked  C. broadened  D. encouraged

34. A. delivered  B. kissed  C. replaced  D. obeyed

35. A. painted  B. provided  C. protected  D. equipped

36. A. tested  B. marked  C. presented  D. needed

37. A. used  B. finished  C. married  D. rained

38. A. allowed  B. dressed  C. flashed  D. mixed

39. A. switched  B. stayed  C. believed  D. cleared

40. A. recommended  B. waited  C. handed  D. designed

41. A. annoyed  B. phoned  C. watched  D. remembered

42. A. hurried  B. waited  C. planned  D. wondered

43 .A. posted  B. added  C. managed  D. arrested

44. A. dreamed  B. neglected  C. denied  D. admired

45. A. admitted  B. advanced  C. appointed  D. competed

46. A. invented  B. apologized  C. answered  D. argued

47. A. complained  B. applied  C. compared  D. polished

48. A. declared  B. admitted  C. escaped  D. joined

49. A. contributed  B. jumped  C. introduced  D. vanished

50. A. whispered  B. wandered  C. sympathized  D. pushed

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

3.2. Bài tập luyện trừng trị âm “ed” số 2

Chọn những kể từ đem cơ hội trừng trị âm “ed” như là nhau

1. A. failed  B. reached  C. absorbed  D. solved  E. jumped

2. A. invited  B. attended  C. celebrated  D. displayed  E. pushed

3. A. removed  B. washed  C. hoped  D. missed  E. added

4. A. looked  B. laughed  C. moved  D. stepped  E. neglected

5. A. wanted  B. parked  C. stopped  D. watched  E. wandered

6. A. laughed  B. joined  C. suggested  D. polished  E. passed

7. A. switched  B. prepared  C. involved  D. liked  E. believed

8. A. equipped  B. happened  C. lifted  D. decided  E. lasted

9. A. collected  B. cleared  C. formed  D. viewed  E. kissed

Xem thêm: cách tạo tin trên facebook

10. A. walked  B. entertained  C. reached  D. looked  E. objected

11. A. watched  B. stopped  C. pushed  D. improved  E. waited

12. A. looked  B. attended  C. admired  D. hoped  E. missed

13. A. proved  B. ignored  C. pointed  D. played  E. approached

14. A. whispered  B. laughed  C. cooked  D. intended  E. helped

15. A. smoked  B. followed  C. titled  D. implied  E. wanted

16. A. coughed  B. phoned  C. booked  D. stopped  E. added

17. A. talked  B. looked  C. apologized  D. parted  E. finished

18. A. developed  B. ignored  C. laughed  D. washed  E. adopted

19. A. phoned  B. marked  C. mended  D. broadened  E. annoyed

20. A. clapped  B. attracted  C. lifted  D. needed  E. passed

21. A. involved  B. believed  C. accepted  D. locked  E. compared

22. A. remembered  B. cooked  C. answered  D. cleaned  E. collected

23. A. smiled  B. regarded  C. suggested  D. published  E. alighted

24. A. reversed  B. choked  C. played  D. finished  E. adapted

25. A. minded  B. awaited  C. occurred  D. opened  E. stopped

26. A. proved  B. looked  C. stopped  D. coughed  E. abetted

27. A. attacked  B. allocated  C. struggled  D. agreed  E. admired

28. A. scaled  B. stared  C. phoned  D. accosted  E. switched

29. A. behaved  B. washed  C. clicked  D. approached  E. started

30. A. worked  B. shopped  C. missed  D. displayed  E. succeeded

null

Bài tập luyện trừng trị âm “ed”

3.3. Bài tập luyện trừng trị âm “ed” số 3

1. A. worked  B. wanted  C. stopped  D. asked

2. A. opened  B. knocked  C. played  D. occurred

3. A. talked  B. watched  C. lived  D. stopped

4. A. covered  B. installed  C. described  D. decorated

5. A. claimed  B. warned  C. occurred  D. existed

6. A. carried  B. looked  C. managed  D. opened

7. A. pleased  B. smoked  C. stopped  D. missed

8. A. waited  B. mended  C. objected  D. faced

9. A. pleased  B. erased  C. increased  D. hoped

10. A. arrived  B. believed  C. received  D. amused

11. A. opened  B. knocked  C. played  D. occurred

12. A. rubbed  B. tugged  C. stopped  D. filled

13. A. dimmed  B. traveled  C. passed  D. stirred

14. A. tipped  B. begged  C. quarreled  D. carried

15. A. killed  B. hurried  C. regretted  D. planned

16. A. visited  B. showed  C. wondered  D. studied

17. A. sacrificed  B. finished  C. fixed  D. seized

18. A. needed  B. booked  C. stopped  D. washed

19. A. loved  B. teased  C. washed  D. rained

20. A. packed  B. punched  C. pleased  D. equipped

21. A. painted  B. provided  C. protected  D. pushed

22. A. tested  B. marked  C. presented  D. founded

23. A. used  B. finished  C. married  D. rained

24. A. allowed  B. dressed  C. flashed  D. mixed

25. A. switched  B. stayed  C. believed  D. cleared

26. A. decided  B. waited  C. handed  D. designed

27. A. annoyed  B. phoned  C. watched  D. remembered

28. A. hurried  B. decided  C. planned  D. wondered

29. A. posted  B. added  C. managed  D. arrested

30. A. dreamed  B. neglected  C. denied  D. admired

3.4. Đáp án bài bác tập luyện trừng trị âm “ed”

Bài 1: D - B - C - C - A - D - B - A - B - D - A - C - A - D - A - C - C - D - C - B - C - B - A - C - A - C - D - D - C - A - C - A - B - B - D - B - B - A - A - D - C - B - C - B - B - A - D - B - B – D

Bài 2:

1. A. failed  C. absorbed  D. solved

2. A. invited  B. attended  C. celebrated

3. B. washed  C. hoped  D. missed

4. A. looked  B. laughed  D. stepped

5. B. parked  C. stopped  D. watched

6. A. laughed  D. polished  E. passed

7. B. prepared  C. involved  E. believed

8. C. lifted  D. decided  E. lasted

9. B. cleared  C. formed  D. viewed

10. A. walked  C. reached  D. looked

11. A. watched  B. stopped  C. pushed

12. A. looked  D. hoped  E. missed

13. A. proved  B. ignored  D. played

14. B. laughed  C. cooked  E. helped

15. B. followed  C. titled  D. implied

16. A. coughed  C. booked  D. stopped

17. A. talked  B. looked  E. finished

18. A. developed  C. laughed  D. washed

19. A. phoned  D. broadened  E. annoyed

20. B. attracted  C. lifted  D. needed

21. A. involved  B. believed  E. compared

22. A. remembered  C. answered  D. cleaned

23. B. regarded  C. suggested  E. alighted

24. A. reversed  B. choked  D. finished

25. A. minded  C. occurred  D. opened

26. B. looked  C. stopped  D. coughed

27. C. struggled  D. agreed  E. admired

28. A. scaled  B. stared  C. phoned

29. B. washed  C. clicked  D. approached

30. A. worked  B. shopped  C. missed

Xem thêm: tra cứu vận đơn giao hàng nhanh

Bài 3: 

B – B – C – D – D – B – A – D – C – D – B – C – C – A – C – B – D – A – C – C – D – B – B – A – A – D – C – B – C – B

Trên đấy là những kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới trừng trị âm “ed” và bài tập luyện trừng trị âm “ed” tuy nhiên Langmaster đang được tổ hợp lại. quý khách hàng hãy ghi ghi nhớ và biên chép lại nhằm rất có thể ghi nhớ và vận dụng nhé. Chúc chúng ta thành công xuất sắc.