bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập dượt thì vượt lên trước khứ tiếp diễn là 1 phần thông thường xuyên xuất hiện tại nhiều trong những bài xích thi đua. Để khiến cho bạn bắt vững chắc phần kỹ năng ngữ pháp cần thiết này, TOPICA Native gửi cho tới các bạn Trọn cỗ bài tập thì quá khứ tiếp diễn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (có đáp án) (Past Continuous Tense) tiếp sau đây. Hãy nằm trong theo đòi dõi nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ tiếp diễn

 • 12 thì nhập giờ đồng hồ Anh
 • Thì vượt lên trước khứ tiếp diễn: Dấu hiệu phân biệt, công thức và bài xích tập

1. Tóm tắt lý thuyết thì Quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

1.1. Cách dùng thì Quá khứ tiếp diễn

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm nhập vượt lên trước khứ.

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi đang được coi TV nhập khi 8 giờ tối qua loa.)

 • Diễn miêu tả những hành vi xẩy ra bên cạnh đó nhập vượt lên trước khứ.

VD: John was listening đồ sộ music while his mother was cooking in the kitchen. (John đang được nghe nhạc Khi u anh ấy nấu bếp nhập nhà bếp.)

 • Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen nhập.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang được ngóng xe pháo buýt Khi tai nạn đáng tiếc xẩy ra.)

 • Diễn miêu tả một hành vi từng lặp cút tái diễn nhập vượt lên trước khứ và phiền phức cho tới người không giống.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các các bạn của tôi khi nào thì cũng phàn nàn về phu nhân của mình.)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự chạm “điểm loài kiến thức”, chung hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

1.2. Dấu hiệu phân biệt thì Quá khứ tiếp diễn

Trong câu ở thì Quá khứ tiếp nối với những trạng kể từ chỉ thời hạn nhập vượt lên trước khứ tất nhiên thời gian cụ thể:

 • At + giờ + thời hạn nhập vượt lên trước khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)
 • At this time + thời hạn nhập vượt lên trước khứ. (at this time last year,…)
 • In + năm (in 2001, in 1992)
 • In the past

1.3. Các hình mẫu câu thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

2. Bài tập dượt thì Quá khứ tiếp nối cơ bản

Dưới đấy là những bài tập thì quá khứ tiếp diễn tinh lọc khái quát tương đối đầy đủ cơ hội dùng thông thường bắt gặp và thịnh hành nhất. Hãy thực hiện nhiều bài xích tập dượt vượt lên trước khứ tiếp nối nhằm đạt điểm trên cao nhập kì thi đua nhé!

Bài 1. Chia động kể từ ở nhập ngoặc ở thì vượt lên trước khứ tiếp nối nhằm hoàn thiện câu

 1. I lost my keys when I ________ (walk) trang chủ. 
 2. It was raining while we ________ (have) dinner.
 3. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus.
 4. Her phone rang while she ________ (talk) đồ sộ her new quấn. 
 5. My friends ________ (drive) đồ sộ work when they heard the news on the radio. 
 6. He ________ (ride) his bicycle when the cát ran across the road. 
 7. We couldn’t go đồ sộ the beach yesterday because it ________. (rain) 
 8. It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees. 
 9. The tourist lost his camera while he  _____ (walk) around the thành phố.
 10. The lorry  _____  (go) very fast when it hit our siêu xe.
 11. I _______ (walk) down the street when it began đồ sộ rain.
 12. At this time last year, I _______ (attend) an English course.
 13. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion.
 14. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a các buổi tiệc nhỏ in the other room.
 15. Mary and I _________  (dance) the house when the telephone rang.

Đáp án

 1. was walking
 2. were having
 3. was sitting
 4. was talking
 5. were driving
 6. was riding
 7. was raining
 8. were singing
 9. was walking
 10. was going
 11. was walking
 12. was attending
 13. was standing
 14. was studying – was having
 15. were dancing

Bài tập dượt về thì vượt lên trước khứ tiếp nối với đáp án

Bài tập dượt về thì vượt lên trước khứ tiếp nối với đáp án

Xem thêm: pokemon hệ cỏ đẹp nhất

Bài 2. Viết trở nên câu hoàn hảo ở thì vượt lên trước khứ tiếp nối dựa vào kể từ khêu gợi ý

 1. (they / take the exam?) 
 2. (when / he / work there?) 
 3. (you / make dinner?) 
 4. (they / drink coffee when you arrived?) 
 5. (when / we / sleep?) 
 6. (they / study last night) 
 7. (we / talk when the accident happened) 
 8. (he / not / exercise enough) 
 9. (I / talk too much?) 
 10. (it / not / snow) 
 11. (how / they / feel?) 
 12. (they / not / talk) 
 13. (where / I / stay?) 
 14. (why / he / study on a Saturday night?) 
 15. (I / go đồ sộ school when you saw me) 
 16. (you / sleep at 6am)
 17. 17. (she / work when I called) 
 18. (we / not / leave when you called) 
 19. (I / not / stay in a hotel) 
 20. (we / make too much noise?) 

Đáp án

 1. Were they taking the exam? 
 2. When was he working there? 
 3. Were you making dinner? 
 4. Were they drinking coffee when you arrived? 
 5. When were we sleeping? 
 6. They were studying last night. 
 7. We were talking when the accident happened. 
 8. He wasn’t exercising enough. 
 9. Was I talking too much? 
 10. It wasn’t snowing. 
 11. How were they feeling? 
 12. They weren’t talking. 
 13. Where was I staying? 
 14. Why was he studying on a Saturday night? 
 15. I was going đồ sộ school when you saw má. 
 16. You were sleeping at 6am. 
 17. She was working when I called. 
 18. We weren’t leaving when you called. 
 19. I wasn’t staying in a khách sạn. 
 20. Were we making too much noise?

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự chạm “điểm loài kiến thức”, chung hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2. Bài tập dượt thì Quá khứ tiếp nối nâng cao

Bài tập dượt thì vượt lên trước khứ đơn và vượt lên trước khứ tiếp nối phối hợp là dạng bài xích tập dượt thông thường xuyên xuất hiện tại. Nên nhằm các bạn thuần thục dạng bài xích tập dượt thì vượt lên trước khứ đơn và vượt lên trước khứ tiếp nối nâng cao; TOPICA Native đẫ tổ hợp nhiều thắc mắc nhằm các bạn thực hành!

Bài 1. Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì vượt lên trước khứ đơn hoặc vượt lên trước khứ tiếp diễn

 1. My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)
 2. We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)
 3. Dad _____________ interested in buying a new siêu xe. (NOT BE)
 4. My sister ______________ for má at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)
 5. A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)
 6. The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)
 7. My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)
 8. I _______________ someone Call my name. I ______________ around and ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so sánh surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)
 9. My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)
 10. I _________ preparing dinner at 4.pm and I ______________ still at it when my wife ______________ trang chủ. (START, BE, COME)
 11. Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)
 12. We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)
 13. She ______________ a great skier when she was young. (BE)
 14. I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)
 15. While the children _____________ with others my husband and I _____________ đồ sộ have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)

Đáp án

 1. fell off – was painting
 2. bought –  cost
 3. was not interested
 4. was waiting – arrived.
 5. was reading – heard a noise outside – were playing
 6. was still burning – arrived
 7. was looking – came across
 8. heard – turned around – saw – was
 9. was wearing – saw
 10. started – was – came
 11. broke – was picking – cut
 12. realised – were driving
 13. was – was
 14. met – was doing
 15. were playing – decided 

Làm nhiều bài tập thì quá khứ tiếp diễn nhằm nhuần nhuyễn

Làm nhiều bài tập thì quá khứ tiếp diễn nhằm thuần thục

Bài 2. Hoàn trở nên đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền nhập khu vực trống trải dạng đích thị của động từ

 • Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)
 • Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.
 • Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)
 • Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.
 • Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)
 • Julie: He was diving in the pool.
 • Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)
 • Julie: You’re right. He was just trying đồ sộ bởi it. And all his friends were watching it.
 • Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)
 • Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.
 • Sue: _____________________ faces when he came up đồ sộ the surface of the pool? (Matt | make) (6)
 • Julie: Yes, he was. He was grinning and making faces at má.
 • Sue: At you? Vow! And what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)
 • Julie: Not really. He was looking at má instead.
 • Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)
 • Julie: Yes, I was. Why?
 • Sue: Now I know why Tim and Matt were watching you, Julie.

Đáp án

 1. What were Tim and Matt doing
 2. Were you swimming
 3. What was he doing
 4. Was he not just trying
 5. Were they laughing
 6. Matt was making
 7. He was watching
 8. Was you wearing

Bài 3. Chia động kể từ nhập ngoặc ở dạng phù hợp (quá khứ đơn hoặc vượt lên trước khứ tiếp diễn)

 1. Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath and ________ (answer) the phone.
 2. I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.
 3. While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.
 4. Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.
 5. George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.
 6. Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.
 7. ________(you, watch) television when I phoned you?
 8. Ann _____ (wait) for má when I _______ (arrive).
 9. I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).
 10. I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my hand

Đáp án

 1. was having – rang – answered
 2. saw – was sitting – reading
 3. was walking – hurt
 4. burnt – was cooking
 5. fell – was paiting
 6. was reading – heard
 7. Were you watching
 8. was waiting – arrived
 9. wasn’t driving – happened
 10. broke – was doing – slipped

Bài 4. Biến thay đổi những câu sau quý phái phủ ấn định, thắc mắc và vấn đáp những thắc mắc đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 2. They were working when she came yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 3. She was painting a picture while her mother was making a cake.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 4.  Anne was riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 5. He was typing a letter when his quấn went into the room.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….

Đáp án

Câu 1
 • He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 • He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 • Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?
 • Yes, he was./ No, he wasn’t.
Câu 2
 • They were working when she came yesterday.
 • They weren’t working when she came yesterday.
 • Were they working when she came yesterday?
 • Yes, they were./ No, they weren’t.
Câu 3
 • She was painting a picture while her mother was making a cake.
 • She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.
 • Was she painting a picture while her mother was making a cake?
 • Yes, she was./ No, she wasn’t.
Câu 4
 • Anne was riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.
 • Anne wasn’t riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.
 • Was Anne riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday?
 • Yes, she was./ No, she wasn’t.
Câu 5
 • He was typing a letter when his quấn went into the room.
 • He wasn’t typing a letter when his quấn went into the room.
 • Was he typing a letter when his quấn went into the room?
 • Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Chọn đích thị thì của những câu sau

 1. I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the xe taxi.
 2. What were you doing/ did you bởi when I phoned?
 3. They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.
 4. It rained/ was raining heavily last July.
 5. While people were talking đồ sộ each other, he read/ was reading his book.
 6. Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.
 7. While we were running/ run rẩy in the park, Mary fell over.
 8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
 9. Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi tiệc nhỏ last night?
 10. They were watching/ watched football on TV all day.

Đáp án

 1. saw
 2. were you doing
 3. did’nt visit
 4. rained
 5. was reading
 6. ate
 7. were running
 8. Did you find
 9. did she dance
 10. were watching

Bài 6. Tìm những lỗi sai trong những câu sau

 1. I was play football when she called má.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she bởi while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.
 9. While I am listening đồ sộ music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

 1. play trở nên playing
 2. study trở nên studying
 3. do trở nên doing
 4. went trở nên go
 5. sleep trở nên sleeping
 6. have trở nên had
 7. broke trở nên break
 8. go trở nên went
 9. am trở nên was
 10. turn trở nên turned

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự chạm “điểm loài kiến thức”, chung hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

Bài 7. Hoàn trở nên những câu bằng phương pháp dùng những cặp động kể từ tiếp tục mang đến. Một kể từ ở thì vượt lên trước khứ đơn ở một khoảng chừng trống trải và kể từ còn sót lại ở thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

come – show get – go hope – give live – spend
look – see play – break start – kiểm tra in
 1. Just as I was……………………..the bath all the lights…………………….. .
 2. I……………………..đồ sộ go away this weekend, but my boss…………………..má some work that I have đồ sộ finish by Monday.
 3. When I………………………..in Paris, I……………………three hours a day travelling đồ sộ and from work.
 4. A friendly American couple…………………..chatting đồ sộ him as he…………………at the khách sạn reception.
 5. I bumped into Lena last week. She……………………….a lot better phàn nàn when I last…………………..her.
 6. My boss…………………………..into the office just as I…………………………everyone my holiday photos.
 7. I…………….badminton four times a week before I……………………..my ankle.

Đáp án

 1. was getting – went off
 2. was hoping- gave
 3. lived – was spending/ was living – spent
 4. started – was checking in
 5. was looking- saw
 6. came – was showing
 7. was playing – broke

Bài 8. Sử dụng và một thì, vượt lên trước khứ đơn hoặc vượt lên trước khứ tiếp nối, nhập cả nhì từ

add – taste go off – light not listen – explain
push – run not watch – dream
 1. The smoke alarm……………………..when he………………………a candle underneath it.
 2. I can’t remember how đồ sộ answer this question. I must confess that I…………………while the teacher…………………….it đồ sộ us.
 3. She……………………more salt đồ sộ the soup, and then it………………………much better.
 4. Although the television was on, I…………………………it. Instead I…………………..about my holidays.
 5. She……………………open the door and…………………………into the room.

Đáp án

 1. went off – lit
 2. wasn’t listening – was explaining/ didn’t listen – explained
 3. added – tasted
 4. wasn’t watching – was dreaming/ didn’t watch – dreamt
 5. pushed – ran

Trên đấy là phần bài tập thì quá khứ tiếp diễn – một trong mỗi thì cần thiết nhất nhập giờ đồng hồ Anh. Việc chịu khó thực hiện bài xích tập dượt tương đối đầy đủ tiếp tục khiến cho bạn bắt vững chắc kỹ năng và cơ hội dùng thì vượt lên trước khứ tiếp nối. Nếu các bạn thấy nội dung bài viết Trọn cỗ bài tập thì quá khứ tiếp diễn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (có đáp án) hữu ích, hãy share mang đến bè bạn nằm trong học tập nhé!

Xây dựng quãng thời gian học tập giờ đồng hồ Anh mang đến riêng biệt các bạn, liên kết và nhận tức thì tư vấn kể từ Chuyên Viên, nâng cấp chuyên môn giờ đồng hồ Anh tức thì thời điểm ngày hôm nay với TOPICA Native!

Xem thêm: diện tích tam giác cân

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi thứ tự chạm “điểm loài kiến thức”, chung hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vàng 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX