bài tập tiếng anh lớp 2

Không chỉ triệu tập vô học tập những kể từ vựng và kỹ năng ngữ pháp, bé bỏng cũng rất cần được đem thời hạn ôn luyện lại bọn chúng qua chuyện những bài xích luyện. quý khách đang được tìm hiểu những bài luyện giờ Anh lớp 2 tổ hợp được toàn bộ kỹ năng bé bỏng cần thiết nhớ? Bài ghi chép sau đây hỗ trợ 10 dạng bài xích luyện với 7 chủ thể thông thườn nhất nhằm bé bỏng thứu tự ôn lại những kể từ vựng theo dõi chủ thể, nằm trong một trong những bài học kinh nghiệm ngữ pháp cơ phiên bản. 

10 Dạng bài xích luyện giờ Anh lớp 2 lựa chọn lọc 

Tổng quan tiền ngữ pháp giờ Anh lớp 2 được tóm lược vô 10 dạng bài xích luyện sau đây. Ba u hãy mang đến bé bỏng hiểu lại từng phần lý thuyết và thực hành thực tế nhé!

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 2

Exercise 1: Bé hãy nối những kể từ tiếp tục mang đến với hình ứng bên dưới đây 

Sau Khi hoàn thành xong bài xích, hãy ghi chép lại ý nghĩa sâu sắc của những từ 

Từ  Ý nghĩa
Bus  
Helicopter  
Train  
Plane  
Bicycle  
Truck  
Balloon  
Car  
Rocket  
Ship  

Exercise 2: Điền những kể từ thích hợp vô dù trống không bên dưới sao mang đến chính với nghĩa của từng từ 

Từ  Ý nghĩa
Five Số 5 
  Bố
  Sinh nhật
  Giáo viên
  Đồ chơi
  Con mèo
  Ông
 
  Mặt trời
  Gia đình

Exercise 3: Nối những kể từ ở cột A với nghĩa ứng ở cột B 

A B
 1. My family 

A. Tôi là học tập sinh

B. Chú chó của tôi

C. tổ ấm của tôi

D. Tên tôi là Trang

E. Mẹ của tôi là giáo viên

F. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi

G. Đây là cây viết của tôi

H. Tôi yêu thương phụ vương của tôi

I. Anh trai tôi

K. Đây là ngôi trường học tập của tôi 

Exercise 4: Điền vần âm không đủ vô dù trống không muốn tạo trở nên kể từ đem nghĩa 

 1. Fri_nd 

 2. Happ_

 3. N_me 

 4. Pl_y 

 5. S_n

 6. H_llo

 7. Countrys_de

 8. Chick_n

 9. _lassroom 

 10. Tig_r

 11. Zo_

 12. Moth_r 

 13. B_ue 

 14. Schoo_

 15. El_ven 

Exercise 5: Điền những kể từ Is/ are/ am vô dù trống không nhằm hoàn thành xong câu

 1. The cake ______  yummy.

 2.  My name ______  Hoa.

 3. I ______  happy.

 4. It  ______  my birthday.

 5. This  ______  my house.

 6. It  ______  my pencil.

 7. She  ______  playing with a kitten.

 8. Where  ______  they?  

 9. They  ______  playing in the yard.

 10. It  ______  sunny.

 11. There  ______  a river.

 12. They  ______  students.

 13. We  ______ at the zoo.

 14. What ______ your name? 

 15. He ______ riding a xe đạp.

Exercise 6: Điền “a” hoặc “an” trước những danh kể từ sau 

 1. _________ lion 

 2. _________ cucumber

 3. _________ orange 

 4. _________ house

 5. _________ apply 

 6. _________ octopus 

 7. _________ book 

 8. _________ elephant 

 9. _________ egg

 10. _________ car 

Exercise 7: Sắp xếp những kể từ trở nên câu đúng 

 1. I/ popcorn/ like

   _________________________________

 1. my/ birthday/ It’s/ party

   _________________________________

 1. my/ This/ is/ mom 

   _________________________________

 1. flying/ is/ kite/ He/ a

   _________________________________

 1. she/ Is/ riding/ a/ bike?

   _________________________________

 1. the/ see/ can/ sea/ I 

   _________________________________

 1. is/ a/ day/ It/ sunny

   _________________________________

 1. road/ There/ is/ a

   _________________________________

 1. can/ rainbow/ I/ a/ see

   _________________________________

 1. you/ What/ see?/ can/

   _________________________________

 1. is/ she/ What/ doing

   _________________________________

 1. you/ are/ Here

   _________________________________

 1. some/ apples/ want/ I

   _________________________________

 1. you/ want?/ do/ What

   _________________________________

 1. That/ is/ bird/ a

   _________________________________

Exercise 8: Bé hãy nom vô tranh giành và ghi chép trở nên câu trả chỉnh 

Exercise 9: Dịch những câu sau lịch sự giờ Anh 

 1. Tôi mến kem 

 2. Mẹ tôi là chưng sĩ 

 3. Tên các bạn là gì 

 4. Hôm ni các bạn thế nào? 

 5. Cảm ơn bạn 

 6. Anh ấy đang khiến gì? 

 7. Đây là sách của tôi 

 8. Quả táo color đỏ 

 9. Tôi mến pizza 

 10. Đây là 1 cái bút 

Exercise 10: Điền số tương thích (tương ứng với từng hình) vô dù tròn trĩnh (tương ứng từng câu) 

Sau Khi hoàn thành xong bài xích, bé bỏng hoàn toàn có thể dịch lại nghĩa của những câu bên trên như sau 

Câu  Dịch nghĩa 
This is a carrot - 3 Đây là củ cà rốt
This is an apple   
This is a watermelon  
This is a cucumber  
This is an orange   
This is a tomato   
This is a banana  
This is a pineapple  

>> Xem thêm: Học những kiểu câu giờ Anh lớp 2 theo dõi chủ thể cụ thể nhất

Tải bài xích luyện giờ Anh lớp 2 (pdf) 

Để tiện tương hỗ bé bỏng thực hiện bài xích luyện Khi trong nhà hoặc bên trên lớp, các bạn hãy chuyên chở những bài xích luyện theo dõi tệp tin sau đây. Sau Khi chuyên chở về chúng ta có thể in đi ra và mang đến bé bỏng thực hiện bài xích. 

Link tải: https://bit.ly/3OSS955

Đáp án bài xích luyện giờ Anh lớp 2 

Exercise 1: 

 • Bus: Xe dù tô 

 • Helicopter: Trực thăng 

 • Train: Con tàu 

 • Plane: Máy bay 

 • Bicycle: Xe đạp 

 • Truck: Xe tải 

 • Balloon: Bóng bay 

 • Car: Ô tô 

  Xem thêm: điểm khuyến khích là gì

 • Rocket: Tên lửa 

 • Ship: Con tàu 

Exercise 2: 

 • Five - số 5

 • Father - Bố 

 • Birthday - Sinh nhật 

 • Teacher - Giáo viên

 • Toy - Đồ chơi 

 • Cat - Con mèo 

 • Grandfather - Ông 

 • Grandmother - Bà 

 • Sun - Mặt trời 

 • Family - Gia đình 

Exercise 3: 

1 - B, 2 - H, 3 - E, 4 - I, 5 - G, 6 - A, 7 - K, 8 - D, 9 - F, 10 - C

Exercise 4: 

 1. Friend 

 2. Happy

 3. Name 

 4. Play 

 5. Sun

 6. Hello

 7. Countryside

 8. Chicken

 9. Classroom 

 10. Tiger

 11. Zoo

 12. Mother 

 13. Blue 

 14. School

 15. Eleven 

Exercise 5: 

 1. The cake ___is___  yummy 

 2.  My name ___is___  Hoa 

 3. I ___am___  happy 

 4. It  ___is___  my birthday 

 5. This  ___is___  my house 

 6. It  __is____  my pencil 

 7. She  ___is___  playing with a kitten 

 8. Where  ____are__  they?  

 9. They  __are____  playing in the yard 

 10. It  __is____  sunny 

 11. There  ___is__  a river 

 12. They  __are____  students 

 13. We  _are_____ at the zoo 

 14. What __is____ your name? 

 15. He ___is___ riding a bike 

Exercise 6 Exercise 7 Exercise 8
 1. A  lion 

 2. A cucumber

 3. An orange 

 4. A house

 5. An apply 

 6. An octopus 

 7. A book 

 8. An elephant 

 9. An egg

 10. A car 

 1. I lượt thích popcorn 

 2. It’s my birthday party 

 3. This is my mom 

 4. He is flying a kite 

 5. Is she riding a bike? 

 6. I can see the sea 

 7. It is a sunny day 

 8. There is a road 

 9. I can see a rainbow 

 10. What can you see? 

 11. What is she doing 

 12. Here you are 

 13. I want some apples 

 14. What tự you want? 

 15. That is a bird 

2. It is a cat 

3. It is a house 

4. It is a ruler 

5. It is an elephant

6. It is a bicycle

7. It is a kite

8. It is a candy 

9. It is a pizza

10. It is a book 

11. It is a board 

12. It is a doll 

Exercise 9  Exercise 10 
 1. I lượt thích ice-cream 

 2. My mother is a doctor

 3. What is your name? 

 4. How are you today? 

 5. Thank you 

 6. What is he doing? 

 7. This is my book 

 8. Quả táo color đỏ 

 9. I lượt thích pizza 

 10. This is a pen 

This is an táo bị cắn - 2 (Đây là 1 ngược táo) 

This is a watermelon - 1 (Đây là 1 ngược dưa hấu) 

This is a cucumber - 8 (Đây là 1 ngược dưa chuột) 

This is an orange - 4 (Đây là 1 ngược cam) 

This is a tomato - 6 (Đây là 1 ngược cà chua) 

This is a banana - 7 (Đây là 1 ngược chuối) 

This is a pineapple - 5 (Đây là 1 ngược dứa) 

Không chỉ số lượng giới hạn lượng bài xích luyện kỹ năng phía trên, bé bỏng trọn vẹn đem thời cơ tiếp cận với hàng trăm ngàn bài xích luyện thú vị không giống nhau nhằm học tập giờ Anh chất lượng. Một trong mỗi cơ hội nhanh nhất có thể hỗ trợ cho tía u và bé bỏng này đó là tìm hiểu những lịch trình học tập đã có sẵn trước bài xích luyện, game đùa dạng bài xích luyện được design mưu trí. Giải pháp mang đến yêu cầu này đó là tìm hiểu hiểu về phần mềm chung bé bỏng chất lượng giờ Anh ngay trong khi còn nhỏ là Monkey Junior 

Với Monkey Junior bé bỏng tiếp tục nhận được 

 • Hàng ngàn mô hình trò đùa dạy dỗ rất tốt - thú vị & chân thật chung con trẻ vừa vặn học tập, vừa vặn đùa và lại vô nằm trong hiệu suất cao.

 • 8.000+ hình hình ảnh, 10.300+ audio giọng hiểu phiên bản xứ nằm trong 2.500 đoạn phim mô tả nghĩa của kể từ chung từng bài học kinh nghiệm của con trẻ luôn luôn tràn ngập sắc tố và hào hứng.

 • Hệ thống trò đùa tương tác được bổ sung cập nhật, update thông thường xuyên và phân chia theo dõi Mức độ cạnh tranh. Khi tuổi tác của bé bỏng to hơn, Mức độ cạnh tranh của trò đùa cũng tăng theo dõi.

Trên đó là toàn cỗ bài luyện giờ Anh lớp 2 tinh lọc chung bé bỏng ôn luyện lại toàn cỗ kỹ năng theo dõi lịch trình học tập. Ba u cũng nhớ rằng mang đến bé bỏng học tập với Monkey Junior nhằm bé bỏng mạnh mẽ và tự tin dùng giờ Anh sớm nhất có thể hoàn toàn có thể. 

Xem thêm: tại sao nên có vật nuôi trong nhà

QUÀ TẶNG MỚI - HỌC HIỆU QUẢ GẤP ĐÔI

Cùng bé bỏng HỌC MÀ CHƠI - THÀNH THẠO ANH NGỮ với lịch trình huấn luyện TOP 5 trái đất. Đặc biệt!! Tặng ngay lập tức suất học tập Monkey Class - Lớp học tập mục chính nằm trong nhà giáo nội địa và quốc tế chung con cái học tập chất lượng, tía u sát cánh đồng hành hiệu suất cao.