bài tập viết lại câu điều kiện

Viết lại câu ĐK 1, 2, 3 là dạng bài bác luyện ôn luyện và xuất hiện tại thịnh hành nhập kỳ thi đua giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, có không ít chúng ta vẫn ko nắm rõ được phương thức nhằm đoạt được được dạng đề này. Hãy nằm trong Langmaster ôn luyện kỹ rộng lớn kỹ năng về những loại câu ĐK gần giống cách thức viết lách lại câu nhập nội dung bài viết bên dưới nhé! 

1. Tóm tắt kỹ năng về câu ĐK 1, 2, 3

Câu ĐK được sử dụng để lấy đi ra một fake thiết về một vấn đề chỉ xẩy ra Lúc ĐK được nói đến việc xuất hiện tại. Câu ĐK bao hàm 2 mệnh đề: Mệnh đề ĐK (mệnh đề IF) và mệnh đề sản phẩm (mệnh đề chính).

Bạn đang xem: bài tập viết lại câu điều kiện

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

null

1.1 Câu ĐK loại 0 

Câu ĐK loại 0 thao diễn mô tả một thực sự, chân lý phân minh nhập cuộc sống thường ngày xẩy ra bên dưới một ĐK ngẫu nhiên. Cấu trúc: If + S + V, S + V

Ví dụ: If you heat ice, it melts. (Nếu chúng ta thực hiện rét đá, nó sẽ bị tan chảy.)

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

1.2. Câu ĐK loại 1

 • Câu ĐK loại 1 được dùng Lúc mong muốn nói đến việc một hành vi, vấn đề này cơ rất có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc nhập sau này với cùng một ĐK chắc chắn. Cấu trúc: 

If + S + V (s/es), S + can/will/shall…… + V-inf

Ví dụ: If it rains heavily, I will stay at trang chủ for a whole day. (Nếu trời mưa rộng lớn thì tôi tiếp tục ở trong nhà một ngày dài.)

Xem thêm: CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

1.3 Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 được dùng làm thao diễn mô tả trường hợp ngược với thực tiễn, ko thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại. Trong mệnh đề IF ở câu ĐK loại 2, động kể từ tobe luôn luôn được tạo thành “were”. Cấu trúc: 

If + S + V2/ Ved, S + could/ would/ should…+ V-inf

Ví dụ: If I were you, I would help Linda with her homework. (Nếu tôi là cậu, tôi sẽ hỗ trợ Linda thực hiện bài bác luyện.)

Xem thêm: CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

1.4 Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 thao diễn mô tả trường hợp không tồn tại thiệt nhập quá khứ, thể hiện một fake thiết ngược ngược với tình hình ở quá khứ. Cấu trúc:

If + S + had + V3/Ved, S + could/ would… + have + V3/Ved

Ví dụ: 

If I had known that it was Anna’s birthday, I would have bought her a present. (Tôi nhưng mà biết hôm này là sinh nhật của Anna, thì tôi tiếp tục mua sắm tiến thưởng mang lại cô ấy rồi.)

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

1.5 Câu ĐK kết hợp

Diễn mô tả những vấn đề ngược ngược với thực tiễn nhập quá khứ và giả thiết sản phẩm nếu như những việc cơ thực sự xẩy ra. Cấu trúc: 

If + S + had + V3/Ved, S + would + V-inf…

Ví dụ: If Linh had done her homework last night, she wouldn’t be punished today. (Nếu tối qua quýt Linh thực hiện hoàn thành bài bác luyện thì thời điểm ngày hôm nay cô ấy tiếp tục không trở nên trị.)

2. Các dạng nội dung bài viết lại câu điều kiện

null

2.1 Viết lại câu người sử dụng IF

Cách nhận dạng: Đề bài bác tiếp tục mang lại nhì vế câu, thông thường được nối cùng nhau vày những liên kể từ như ví, that’s why, because.

Cách thực hiện bài: 

 • Cả nhì vế câu ở thì sau này đơn => viết lách lại câu người sử dụng IF loại 1 (không phủ định).

Ví dụ: I will go lớn the supermarket. I will buy a toy for my son. 

=> If I go to the supermarket, I will buy a toy for my son.

 • Nếu một vế thì thời điểm hiện tại, vế sót lại ở thì sau này hoặc thời điểm hiện tại => viết lách lại câu người sử dụng IF loại 2 (phủ toan lại mệnh đề nhập câu).

Ví dụ: Lan doesn’t help her mom cook dinner. Her mom is angry now. 

=> If Lan helped her mom cook dinner, her mom wouldn’t be angry. 

 • Nếu câu đề bài bác đem thì quá khứ đơn => viết lách lại câu người sử dụng IF loại 3 (phủ định).

Ví dụ: San didn’t tell her the truth. She was ví disappointed about him. 

=> If San had told her the truth, she wouldn’t have been ví disappointed about him.

 • Thay “if” tức thì địa điểm “because”, nếu như câu đề bài bác ở thể xác định thì Lúc viết lách lại, tất cả chúng ta tiếp tục gửi trở thành phủ toan và ngược lại. 

Ví dụ: I can’t go out with Jack because it is rainy. => If it weren’t rainy, I could go out with Jack. 

 • Với ví, that’s why nhập câu đề bài bác, Lúc viết lách lại câu, “if” tiếp tục ở mệnh đề ngược lại. 

Ví dụ: Kai doesn’t have driving license. That’s why he can’t drive a xế hộp. 

=> If Kai had a driving license, he could drive a xế hộp. 

2.2 Viết lại câu người sử dụng Unless

 • Cấu trúc: Unless = If… not
 • Cách thực hiện bài: Thay “Unless” nhập điểm “If”, vứt “not”, vế sót lại không thay đổi.

Ví dụ: 

If she doesn’t invite Jack lớn the buổi tiệc ngọt, I won’t help her prepare the food. 

=> Unless she invites Jack lớn the buổi tiệc ngọt, I won’t help her prepare the food. 

2.3 Viết lại câu kể từ cấu tạo đem “without” lịch sự “if”

 • Cách thực hiện bài: Sử dụng cấu tạo If… not
 • Ví dụ: Without your help, I couldn’t finish the project on time.

= If you didn’t help bầm, I couldn’t finish the project on time.

2.4 Viết lại câu thay đổi kể từ or, otherwise lịch sự câu đem if

 • Cấu trúc đem or, otherwise: Câu khẩu lệnh + or/ otherwise + S + will…
 • Cách thực hiện bài: Bắt đầu vày cụm “If you don’t…” (bỏ or hoặc otherwise).

Ví dụ:

Hurry up, otherwise you will be late for school. (Nhanh lên hoặc là cậu tiếp tục trễ học tập.)

=> If you don’t hurry, you’ll be late for school. 

2.5 Viết lại câu kể từ cấu tạo “But for” lịch sự “If”

  • Cấu trúc “But for”: But for + noun phrase/V-ing, S + V…
  • Cách thực hiện bài: Thay “But for” vày “If it weren’t for”, không thay đổi phần sót lại.
 • Ví dụ: But for Anna’s help, he couldn’t have done his math homework.

=> If it weren’t for Anna’s help, he couldn’t have done his math homework. (Nếu ko cần là nhờ việc hỗ trợ của Anna, anh ấy đang không thực hiện hoàn thành bài bác luyện toán.)

2. Bài luyện viết lách lại câu ĐK loại 1, 2, 3

Bài luyện 1. Viết lại câu ko thay đổi nghĩa 

1. Jackson doesn’t live in nhật bản because he doesn’t know anyone there.

→ Jackson would

2. Lily doesn’t have any spare tickets. She can’t take bầm lớn the concert. 

→ If Lyly

3. They don’t understand the problem. They won’t find any right solution. 

→ If they

4. Jack drinks too much alcohol every day, that’s why his stomach is not good. 

→ If Jack

5. Hana didn’t have breakfast, ví she feels very hungry now.

→ If Hana

6. The weather won’t rain. We will go camping in the forest.

→ If the weather

7. Ran can’t lose weight because she doesn't exercise regularly.

→ If Ran

8. Jimmy didn’t answer the phone because he was studying. 

→ If Jimmy

9. John is exhausted today because he didn’t sleep well last night.

→ If John

10. Sarah can’t park near her office, that’s why she doesn’t come by xế hộp. 

→ If Sarah

11. I don’t know Lana’s gmail address, ví I can’t send her the document. 

→ If I

12. Karen is not tall enough lớn join the basketball team.

→ If Karen

13. Ronald doesn’t see the signal ví he doesn’t stop the xế hộp.

→ If he

14. Peter gets bad marks today because he didn’t prepare his lessons well.

→ If Peter

15. Mary doesn’t save enough money. She can’t buy a new trang chủ.

→ If Mary 

16. Go right now or you’ll be late for the bus.

→ If you

17. Karik doesn’t apply for the job because he doesn’t have an IELTS certificate. 

→ If 

18. Hurry up, or we will be late for work.

→ If we

19. They don’t understand you because you don’t want lớn talk lớn them.

→ If you

20. Without your help, I couldn’t find her address ví quickly. 

→ If 

21. Shut up, otherwise, you can’t follow what the teacher is saying.

→ If

22. But for the heavy rain, we would have a good picnic on Sunday.

→ If 

23. Unless Nam apologizes lớn bầm, I won’t talk lớn him again.

→ If

24. Melly was sick, ví she couldn’t take part in the contest.

→ If 

Xem thêm: chia đa thức cho đa thức

25. Lam doesn’t lượt thích spicy food, that’s why he doesn’t eat any food at the buổi tiệc ngọt.

→ If 

26. If it weren’t for the traffic jam, we would go lớn the meeting on time. 

→ But for

27. If you didn’t help bầm, I couldn’t find my dog.

→ Without

28. If he doesn’t submit the project, he won't graduate.

→ Unless

29. If it weren’t for his sickness, he would come lớn help you.

→ But for

30. I won’t tell her the truth if you agree lớn help bầm with this job.

→ Unless

Đáp án:

1. Jackson would live in nhật bản if he knew someone there.

2. If Lily had a spare ticket, she’d take bầm lớn the concert.

3. If they understood the problem, they’d find the right solution.

4. If Jack didn’t drink too much alcohol, his stomach would be good. 

5. If Hana had had breakfast, she wouldn’t be hungry now.

6. If the weather doesn't rain, we will go camping in the forest. 

7. If Ran did exercise regularly, she could lose weight. 

8. If Jimmy hadn’t been studying, he’d have answered the phone.

9. If John had slept well last night, he wouldn’t be exhausted today.

10. If Sarah could park near her office, she’d come by xế hộp.

11. If I knew Lana's e-mail address, I could send her the document.

12. If Karen were tall enough, he would join the basketball team.

13. If Ronald saw the signal, he’d stop the xế hộp.

14. If Peter had prepared his lessons well, he wouldn’t get bad marks today.

15. If Mary saved enough money, she’d buy a new trang chủ.

16. If you don’t go right now, you’ll be late for the bus.

17. If Karen had an IELTS certificate, he’d apply for the job.

18. If we don’t hurry, we’ll be late for work.

19. If you wanted lớn talk lớn them, they’d understand you.

20. If you didn't help bầm, I couldn’t find her address ví quickly. 

21. If you don’t shut up, you can’t follow what the teacher is saying.

22. If it weren’t for the heavy rain, we would have a good picnic on Sunday.

23. If Nam doesn’t apologize lớn bầm, I won’t talk lớn him again.

24. If Melly hadn't been sick, she could have taken part in the contest.

25. If Lam liked spicy food, she would eat some food at the buổi tiệc ngọt.

26. But for the traffic jam, we would go lớn the meeting on time. 

27. Without your help, I couldn’t find my dog.

28. Unless he submits the project, he won't graduate.

29. But for his sickness, he would come lớn help you.

30. Unless you agree lớn help bầm with this job, I will tell her the truth. 

Xem thêm:

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

null

Bài luyện 2. Viết lại những câu sau theo dõi cấu tạo câu điều kiện

1. My mom cannot make dinner because she feels very tired today.

2. He was ví aggressive in love, ví he lost her.

3. Jane helps bầm finish the project, ví I plan lớn invite her lớn a small buổi tiệc ngọt.

4. You cannot understand her because you don’t try lớn talk lớn her.

5. His brother is hospitalized for treatment because he drinks too much alcohol. 

6. Kim doesn’t lượt thích K-pop, ví she won’t spend money buying tickets for the concert.

7. Jack becomes ví arrogant because he has many fangirls. 

8. My health improves quickly because I exercise every day.

9. I didn’t have dinner with my family, ví I feel very hungry now.

10. David got fired because he was too lazy lớn work.

11. Stay away from this area or I’ll report the police.

12. You always complain about everyone’s mistakes, that’s why I am not happy lớn work in a team with you.

13. Follow the instructions otherwise you will ruin the cake.

14. People will not go camping when it is heavily snowy. 

15. I love music, that's why I organized this show.

16. Lisa doesn’t feel happy when that guy suddenly shows up at the buổi tiệc ngọt.

17. They will come lớn this buổi tiệc ngọt because you sent an invitation lớn them.

18. John doesn’t speak Chinese well, ví he won’t have the opportunity lớn attend a meeting with his Chinese partner. 

19. His mother did not reveal the secret ví soon, that’s why he wouldn’t know it. 

20. You shouldn't accept her invitation lớn the birthday buổi tiệc ngọt. 

Đáp án:

1. If my mom didn’t feel very tired today, she could make dinner.

2. If he hadn’t been ví aggressive in love, he wouldn’t have lost her.

3. If Jane didn’t help bầm finish the project, I wouldn’t plan lớn invite her lớn a small buổi tiệc ngọt.

4. If you tried lớn talk lớn her, you could understand her.

5. If his brother didn’t drink too much alcohol, he wouldn’t be hospitalized for treatment.

6. If Kim liked K-pop music, she would spend money buying tickets for the concert.

7. If Jack didn’t have many fangirls, he wouldn’t become ví arrogant.

8. If I didn’t exercise every day, I couldn't improve my health quickly.

9. If I had had dinner with my family, I wouldn’t feel very hungry now.

10. If David hadn’t been too lazy lớn work, he wouldn’t have gotten fired.

11. If you stay away from this area, I won't report the police.

12. If you didn’t always complain about everyone's mistakes, I would be happy lớn work in a team with you.

13. If you follow the instructions, you won't ruin the cake.

14. If it weren’t heavily snowy, people would go camping.

15. If I didn’t love music, I wouldn’t organize this show.

16. Lisa would feel very happy if that guy didn't show up suddenly at the buổi tiệc ngọt.

17. If you hadn't sent an invitation lớn them, they would not come lớn this buổi tiệc ngọt.

18. If John spoke Chinese well, he would have the opportunity lớn attend a meeting with the Chinese partner.

Xem thêm: tính tỉ lệ phần trăm

19. He would have known this secret if his mother had revealed it ví soon.

20. If I were you, I wouldn't accept her invitation lớn the birthday buổi tiệc ngọt. 

Trên đấy là phần chỉ dẫn phương thức bài bác và một vài bài bác luyện viết lại câu điều kiện loại 1, 2, 3 nhằm những chúng ta có thể xem thêm. Hãy thông thường xuyên ôn luyện và gia tăng kỹ năng bằng phương pháp thực hiện nhiều bài bác luyện nhằm thành thục cơ hội viết lách lại câu ĐK nhé!