cách tính diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích S hình chữ nhật là một trong phần kỹ năng cần thiết ở nhập hình học tập. Tuy nhiên so với những nhỏ xíu học tập lớp 1 thì còn không hề ít ngạc nhiên Khi vừa được tiếp cận. Trong nội dung bài viết này hãy cùng theo với Clevai lần hiểu về công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhé.

1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần được đo vày sự cân đối mặt phẳng của hình, là phần mặt mũi phẳng lặng nhưng mà chúng ta cũng có thể phát hiện ra. Vậy nên, mong muốn tính diện tích S hình chữ nhật tớ tiếp tục lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình chữ nhật

Công thức nhằm tính diện tích S của hình chữ nhật nhập toán tè học

Công thức: S = a x b

Trong đó:

S đó là diện tích S của hình chữ nhật

a được xem là chiều lâu năm của hình chữ nhật

b được xem là chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều lâu năm là 5cm và chiều rộng lớn 3cm. Hãy dùng công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhằm tính diện tích S hình ABCD.

Áp dụng công thức tớ với diện tích S hình chữ nhật ABCD tiếp tục là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

2. Một số dạng bài xích luyện về diện tích S hình chữ nhật

Trong toán học tập, sẽ sở hữu được thật nhiều dạng toán tương quan cho tới tính diện tích S của những hình chữ nhật không giống nhau. Nhưng riêng biệt ở cấp cho tè học tập, những nhỏ xíu sẽ tiến hành thích nghi đa số với 2 dạng cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: Cách tính diện tích S hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm và chiều rộng

Đây sẽ là một dạng bài xích luyện cơ phiên bản nhất, đề bài xích thông thường tiếp tục cho thấy thêm vấn đề về chiều lâu năm, chiều rộng lớn và đòi hỏi cần thiết tính diện tích S hình ứng. Vậy nên, nhằm giải được bài xích luyện thì quý khách chỉ việc vận dụng đúng đắn công thức S = a x b nhằm lần đi ra được đáp án.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình chữ nhật với chiều lâu năm là 10cm và chiều rộng lớn 7cm:

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật lớp 4: S= 10 x 7 = 70 (cm2).

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật được vận dụng nhiều nhập đời sống

Dạng 2: Tính một cạnh của hình chữ nhật lúc biết những thông số

Với dạng toán này tiếp tục ngược lại dạng 1 phía trên, vấn đề tiếp tục cho thấy thêm những vấn đề về diện tích S của hình chữ nhật, cùng theo với chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và đòi hỏi tìm kiếm ra cạnh sót lại. Vậy nên, Khi giải cũng tiếp tục vận dụng theo đòi công thức S = a x b nhằm suy đi ra vấn đề của cạnh cần thiết lần đúng đắn. Cụ thể:

Khi hiểu rằng chiều rộng: Chiều lâu năm = Diện tích : Chiều rộng

Khi hiểu rằng chiều dài: Chiều rộng lớn = Diện tích : Chiều dài

Xem thêm: tổng kết từ vựng (tiếp theo) lớp 9 trang 158

Ví dụ: Cho một miếng vườn hình chữ nhật, biết diện tích S của miếng vườn là 10cm và biết chiều rộng lớn của miếng vườn là 5cm, hãy tính chiều lâu năm của miếng vườn ê.

Giải: Áp dụng công thức diện tích S hình chữ nhật lớp 3 tớ với chiều lâu năm của miếng vườn = 10 : 5 = 2cm

3. Một số dạng toán về tính chất diện tích S hình chữ nhật

Sau Khi vẫn bắt vững chắc được lý thuyết và những dạng bài xích luyện về diện tích S hình chữ nhật bên dưới đấy là một số trong những bài xích luyện tương quan nhằm nhỏ xíu rất có thể tự động rèn luyện bên trên nhà:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều lâu năm là 28cm, chiều rộng lớn vày 1/4 chiều lâu năm,hãy tính diện tích S của miếng vườn ê.

Bài 2: Một hình chữ nhật với chiều lâu năm đôi mươi centimet và với diện tích S vày 100cm2, phụ thuộc vào ê hãy tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều rộng lớn vày 15cm và nửa chu vi của hình vày 40cm?

Bài 4: Diện tích của một hình chữ nhật với chiều lâu năm 12cm và với chiều rộng lớn 8cm là bao nhiêu?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều lâu năm là 36cm và với chiều rộng lớn vày 1/4 chiều lâu năm. Vậy diện tích S của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Một hình chữ nhật với chiều lâu năm là 24cm và với diện tích S vày 386cm². Khi ê chiều rộng lớn của hình chữ nhật được xem là bao nhiêu?

Bài 7: Hãy lần những phỏng lâu năm sót lại của hình chữ nhật nếu như biết:

a) Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 15cm và diện tích S của hình chữ nhật vày 390cm²

b) Chiều lâu năm của hình chữ nhật là 34cm và với diện tích S vày 748cm²

Bài 8: Tính

a) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều lâu năm 12cm và chiều rộng lớn 9cm

b) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều lâu năm 2m5cm và chiều rộng lớn 8cm

c) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều rộng lớn 50mm và chiều lâu năm 2dm4cm

Xem thêm: viết đoạn văn ngắn về ước mơ làm bác sĩ

Bài 9: Một hình chữ nhật với chu vi 60cm, biết chiều rộng lớn vày ⅔  của chiều lâu năm, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật vẫn mang lại ê.

Bài 10: Một hình chữ nhật với chu vi là 50cm biết chiều lâu năm vội vàng cho tới 4 phiên chiều rộng lớn, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật vẫn mang lại ê.

Trên đấy là công thức tính diện tích S hình chữ nhật và một số trong những bài xích luyện tương quan nhưng mà Shop chúng tôi mong muốn gửi cho tới độc giả. Hy vọng phía trên được xem là tư liệu canh ty trẻ con tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn nhập lịch trình toán tè học tập.