cách vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện tại : Biểu vật dụng tròn trĩnh tế bào mô tả được tổ chức cơ cấu, tỉ lệ thành phần những bộ phận nhập một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu vật dụng tròn trĩnh Lúc “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu vật dụng cột thông thường bắt gặp : Biểu vật dụng tròn trĩnh đơn, tròn trĩnh sở hữu buôn bán kín

2. Cách vẽ biểu vật dụng tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Một số công cụ cố dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ vnđ, triệu con người thì tớ nên thay đổi sang trọng số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu sở hữu đòi hỏi thể hiện tại quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ đàng tròn trĩnh.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo thứ tự vẽ theo hướng xoay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu vật dụng nên như là nhau nhằm tiện mang lại việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 đàng tròn trĩnh thì nên xác lập tâm những đàng tròn trĩnh phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trĩnh là 360o ứng tỉ lệ thành phần 100% ⇒ tỉ lệ thành phần 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền vừa đủ số liệu lên biểu vật dụng, tỉ lệ thành phần % này vượt lên nhỏ rất có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu vật dụng.

- Chọn kí hiệu thể hiện tại bên trên biểu vật dụng.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật mang lại phiên bản vật dụng.

- Hình tròn trĩnh (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ lệ thành phần 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng 1,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu vật dụng tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận quyết định tổ chức cơ cấu tổng quát tháo lớn số 1.

- So sánh là cái này nhất, nhì, phụ thân,… và cho biết thêm đối sánh trong số những nguyên tố (gấp bao nhiêu phen hoặc xoàng xĩnh nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một số trong những lý giải.

* Khi sở hữu kể từ nhị vòng tròn trĩnh trở lên trên (giới hạn tối nhiều là phụ thân hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét cái cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc rời trước, nếu như sở hữu phụ thân vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau bại liệt mới nhất đánh giá về nhất, nhì, phụ thân,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như như là nhau thì tớ gom nói chung cho những năm một phen thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang lại Kết luận về ông tơ đối sánh trong số những nguyên tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng rất có thể rời tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và người sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc đánh giá biểu vật dụng.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Lúc vẽ biểu vật dụng tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm đàng tròn trĩnh ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo đuổi quy luật (giá trị thứ nhất phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía trái kim 12h).

- Các nguyên tố nhập biểu đồ: đơn vị chức năng, số phỏng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người sử dụng, thời hạn nằm trong biểu vật dụng.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập dượt minh họa về biểu vật dụng tròn

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự không giống nhau trong số những điểm.

- Khu vực III rung rinh tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là điểm II (32,9%) và rung rinh tỉ trọng nhỏ nhất là điểm I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tớ thấy điểm I rời và điểm II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được nhập quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu ngành công ty rung rinh tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến thủ cho tới sự đầy đủ, tiến bộ.

Xem thêm: gmail đăng nhập điện thoại

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác phân theo đuổi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo đuổi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở việt nam tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo đuổi ngành tài chính sở hữu sự thay cho thay đổi theo phía rời tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - thi công và công ty, nhập bại liệt tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp rời 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - thi công tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì công việc Đổi mới nhất, nền tài chính của việt nam cải tiến và phát triển nhanh chóng nên đang được đưa đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi hầu hết nhờ sản phẩm của quy trình vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. Riêng điểm công ty cải tiến và phát triển mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang lại tạo ra và cuộc sống nên đang được thú vị thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo đuổi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo đuổi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt sở hữu tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty rời.

* Giải thích

- Trồng trọt rung rinh tru thế bởi nhu yếu rộng lớn về thực phẩm mang lại nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được nước non quan hoài, công ty ko thiệt sự cải tiến và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang lại trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương trả chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, tác dụng của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện khả năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã sở hữu câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đuổi cấu tạo rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.