cho tới khi nào thì ta được chung lối về

tone [E]

note: bao nhiêu hợp ý âm B/D# là (x698xx)

Bạn đang xem: cho tới khi nào thì ta được chung lối về

cho cho tới Lúc [A]nào

thì [B]ta

được [G#m]chung lối [C#7]dề

anh chỉ [A]muốn với em mặt mũi [A]

anh bên trên tuyến phố [B]dài lê thê

cùng ăn [A]sáng

nghe [B]đài

mỗi sớm [E]mai sau [B/D#]khi ngáp [C#]dài

[B]một ngày [A]mới

[B]em và [E]anh

Intro:

ver 1:

anh ko [E]biết

[E]em

đã [A]đọc một mớ tin cậy [B]nhắn trong ngày hôm qua anh [E]viết

gửi [E]em

cái [A]gì nhưng mà sinh sống không

[B]có em anh ko [E]thiết

[B][C#]thiệt

nhưng [C#]nếu em [A]phiền thì thôi

bản thân [B]coi như anh bị [E]điên.

Riff:

[E] [G#m] [C#] [B] [A] [E]

ver 2:

và anh ko [E]chắc

[E]em

đã [A]đọc vì thế sáng sủa ni [B]messenger hông [E]nhắc

rồi [E]quên

ra [A]đường ngồi kiểm điểm xe cộ [B]máy phụ vương đồng một [E]mớ

muộn [C#]phiền

ai [A]nói anh khùng thì [B]

thôi vì thế anh chỉ việc được

[E]yêu, ko yêu thương, ko yêu thương.

[E]yêu, ko yêu thương, ko yêu thương.

[E]yêu, ko yêu thương, ko yêu thương.

không.

Heyyyy

[E]yêu, ko yêu thương, ko yêu thương.

[E]yêu, ko yêu thương, ko yêu thương.

yêu.

cho cho tới Lúc [A]nào

thì [B]ta

được [G#m]chung lối [C#7]dề

anh chỉ [A]muốn với em mặt mũi [A]anh

bên trên tuyến phố [B]dài lê thê

cùng ăn [A]sáng

Xem thêm: phổ điểm thi thpt quốc gia 2022

nghe [B]đài

mỗi sớm [E]mai sau [B/D#]khi ngáp [C#]dài

[B]một ngày [A]mới

[B]em và [E]anh

ver 3:

anh ko [E]biết

ngày [E]sau

khi [A]dề còn tồn tại ai tê liệt mong đợi thang [B]máy

cùng [E]nhau

lên [A]lầu bản thân với con cái [B]chó con cái mèo

bang[E]kok

mình [C#]đi, mon 2 [A]lần

l [B]2 qua loa chatuchak thì

[E]sao, ko có gì, ko sao

[E]sao, ko có gì, ko sao

[E]sao, ko có gì, ko sáooooooo

Guitar solo:

cho cho tới Lúc [A]nào

thì [B]ta

được [G#m]chung lối [C#7]dề

anh chỉ [A]muốn với em mặt mũi [A]anh

bên trên tuyến phố [B]dài lê thê

cùng ăn [A]sáng

nghe [B]đài

mỗi sớm [E]mai sau [B/D#]khi ngáp [C#]dài

[B]một ngày [A]mời mơi mới

[B]mời mơi mới

[C#]mời mơi mới

----

lên 1 cung

cho cho tới Lúc [B]nào

thì [C#]ta

được [A#m]chung lối [D#7]dề

anh chỉ [B]muốn với em mặt mũi [B]anh

bên trên tuyến phố [C#]dài lê thê

cùng ăn [B]sáng

nghe [C#]đài

mỗi sớm [F#]mai sau [C#/F]khi ngáp [D#]dài

[C#]một ngày [B]mới

[C#]em và [F#]anh

là một ngày [B]mới

chúng [C#]ta với [F#]nhau

là một ngày [B]mới

với [C#]ta với [F#]nhau.

Xem thêm: phần mềm logo lớp 4

[F#]yêu, ko yêu thương, ko yêu thương.

[F#]yêu, ko yêu thương, ko yêu thương.

yêu.