công thức thì tương lai đơn

Thì sau này đơn (Simple future) là 1 trong dạng ngữ pháp cơ phiên bản tuy nhiên vô nằm trong cần thiết vô giờ Anh. Nếu mình muốn biểu diễn mô tả một hành vi vô sau này hoặc lời hứa hẹn thì tiếp tục cần thiết vận dụng thì sau này đơn. Để học tập chất lượng tốt giờ Anh bạn phải nắm rõ kỹ năng về dạng thì này. Hãy nằm trong Langmaster tìm hiểu về kỹ năng lý thuyết và những dạng bài xích tập dượt của thì sau này đơn nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: công thức thì tương lai đơn

 • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN
 • THÌ TƯƠNG LAI GẦN (TO BE GOING TO) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

1. Khái niệm thì sau này đơn (Simple future là gì?)

Thì sau này đơn (Simple future tense) là 1 trong trong mỗi thì cơ phiên bản của giờ Anh. Ta sử dụng thì này khi không tồn tại plan hoặc đưa ra quyết định làm những gì này trước lúc tất cả chúng ta trình bày nhưng mà tất cả chúng ta rời khỏi đưa ra quyết định tự động vạc bên trên thời gian trình bày.

null

=> TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

2.  Công thức thì sau này đơn (Simple future)

Công thức thì sau này đơn được tạo thành 3 dạng: Dạng câu xác minh, dạng câu phủ toan và dạng câu nghi ngờ vấn. Sau đó là cụ thể của 3 dạng câu bên trên.

2.1. Câu khẳng định

*Đối với động kể từ “to be”:

Cấu trúc :   S + will +  be + N/Adj

Ví dụ:

 • Everything will be fine (Mọi loại tiếp tục ổn định thôi.)
 • The tiệc nhỏ will be great (Bữa tiệc tiếp tục rất rất mừng rỡ phía trên.)
 • Your mèo will be better (Con mèo của các bạn sẽ chất lượng tốt rộng lớn thôi.)
 • You will be the princess this night (Bạn được xem là công chúa vô tối ni.)

*Đối với động kể từ thường:

  Cấu trúc:   S + will + V (bare-inf)

  Ví dụ:

  • Don’t worry, I will take you trang chính (Đừng lo ngại, tôi tiếp tục đem các bạn về ngôi nhà.)
  • I will finish my homework in 2 hours (Tôi tiếp tục hoàn thành xong bài xích tập dượt về ngôi nhà vô 2 tiếng đồng hồ cho tới.)
  • She will travel around the world (Cô ấy tiếp tục du ngoạn vòng xung quanh toàn cầu.)
  • He will come trang chính tomorrow (Anh ấy tiếp tục về ngôi nhà vào trong ngày mai.)

  2.2. Câu phủ định

  *Đối với động kể từ “to be”:

  Cấu trúc:     S + will not + be + N/Adj

  Lưu ý: Will not = Won’t

  Ví dụ:

  • I won’t be happy if I can't finish my task (Tôi sẽ không còn mừng rỡ nếu mà tôi ko hoàn thành xong trọng trách của tớ. )
  • You won’t be late if you get up earlier (Bạn sẽ không còn muộn nếu như bạn dậy sớm rộng lớn.)
  • The weather won’t be nice this weekend (Thời tiết vô vào cuối tuần sẽ không còn rất đẹp.)
  • This shirt won’t be expensive because it look lượt thích old (Chiếc áo này sẽ không còn giắt đâu vì thế nom nó khá cũ.)

  *Đối với động kể từ thường:

  Cấu trúc: S + will not + V (bare-inf)

  Ví dụ:

  • She won’t go out tonight (Tối sư ni ấy sẽ không còn rời khỏi ngoài.)
  • I won’t go lớn school tomorrow because tomorrow is Sunday (Tôi sẽ không còn cho tới ngôi trường vào trong ngày mai vì thế mai là ngôi nhà nhật.)
  • He won’t stay at trang chính (Anh ấy sẽ không còn trong nhà.)
  • I won’t tell you the truth (Tôi sẽ không còn trình bày cho mình thực sự.)

  2.3. Câu nghi ngờ vấn dạng Yes/No

  *Đối với động kể từ “to be”:

  Cấu trúc: 

  • Câu hỏi: Will + S + be +... ?
  • Câu trả lời: Yes, S + will / No, S + won’t

  Ví dụ: 

  • Will you be at the factory at 9 a.m. tomorrow? ( Quý Khách đem ở xí nghiệp sản xuất vô 9h sáng sủa mai không?)
  • Will he be at home?  (Anh ấy tiếp tục trong nhà chứ?)
  • Will she be fine? (Cô ấy tiếp tục ổn định chứ?)

  *Đối với động kể từ thường:

  Cấu trúc: 

  • Câu hỏi: Will + S + V (bare-inf)?
  • Câu trả lời: Yes, S + will / No, S + won’t

  Ví dụ:

  • Will you go lớn the tiệc nhỏ tonight? (Bạn mang đến buổi tiệc tối ni không?)
  • Will you go lớn the zoo with me?  (Bạn đưa đi sở thú với tớ không?)
  • Will he come here tomorrow?  (Anh ấy sẽ tới phía trên vào trong ngày mai chứ?)
  • Will she accept your suggestion?  (Cô ấy đem đồng ý tiếng kiến nghị của người sử dụng không?)

  2.4. Câu nghi ngờ vấn dạng Wh-question

  Cấu trúc:

  • Câu chất vấn :  Wh-word + will + S + V (bare-inf)?
  • Câu vấn đáp :  S + will + V (bare-inf)

  Ví dụ:

  - What will you tự tonight? (Bạn tiếp tục làm những gì vô tối mai?)

  - How will she come trang chính next month? (Cô ấy tiếp tục về ngôi nhà vô vào cuối tháng bằng phương pháp nào?)

  - When will he go lớn work? (Khi này anh ấy tiếp tục cút làm?)

  => THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN TRONG TIẾNG ANH

  3. Cách sử dụng của thì sau này đơn (Simple future)

  Thì sau này đơn đem rất rất nhiều phương pháp dùng, bên dưới đó là những cơ hội dùng thường trông thấy nhất nhưng mà Langmaster tiếp tục tổ hợp cho tới bạn:

  3.1.  Diễn mô tả 1 đưa ra quyết định ngay lập tức thời gian nói

  Ví dụ:

  - I will go trang chính after finishing the work (Tôi tiếp tục về ngôi nhà sau khoản thời gian hoàn thành xong việc làm.)

  - I will come trang chính with my brother (Tôi tiếp tục về ngôi nhà với em trai tôi.)

  - I will prepare the table for the dinner (Tôi tiếp tục sẵn sàng bàn ăn cho tới bữa tối.)

  - I will visit my grandfather this weekend (Tôi tiếp tục thăm hỏi ông tôi vô vào cuối tuần.)

  3.2. Diễn mô tả 1 Dự kiến không tồn tại địa thế căn cứ rõ rệt ràng

  Ví dụ:

  - I guess Jim won’t tell the truth (Tôi nghĩ về Jim sẽ không còn trình bày thực sự đâu.)

  - I think he won’t come back (Tôi nghĩ về anh ấy sẽ không còn trở về.)

  - I think she won’t join our tiệc nhỏ (Tôi nghĩ về cô ấy sẽ không còn nhập cuộc buổi tiệc của tất cả chúng ta đâu)

  - I think he will get a better job (Tôi tin cẩn anh ấy tiếp tục có một việc làm chất lượng tốt rộng lớn.)

  Cách sử dụng thì sau này đơn
  Cách sử dụng thì sau này đơn

  3.3. Dùng để mang rời khỏi tiếng mời mọc hoặc yêu thương cầu

  Ví dụ:

  - Will you go out for dinner with us? (Bạn tiếp tục ra phía bên ngoài bữa tối với Cửa Hàng chúng tôi chứ?)

  - Will you go lớn the zoo with me? (Bạn tiếp tục cút sở thú với tớ chứ?)

  - Will you bring má a cup of tea? (Bạn rất có thể đem lại tôi 1 tách trà được không?)

  - Will you join the tiệc nhỏ tonight? (Bạn tiếp tục nhập cuộc buổi tiệc tối mai chứ?)

  3.4. Đưa rời khỏi một tiếng hứa

  Ví dụ:

  - I promise I will be trang chính on time (Tôi hứa là tôi se về ngôi nhà chính giờ.)

  - I promise I will write lớn her everyday (Tôi hứa tôi tiếp tục viết lách thư cho tới cô ấy thường ngày.)

  - My friend will never tell anyone about this (Bạn tôi sẽ không còn trình bày với ai về sự việc này đâu.)

  - I promise I will tell the truth (Tôi hứa tôi tiếp tục trình bày thực sự.)

  3.5. Đưa rời khỏi tiếng cảnh báo

  Ví dụ:

  - Hurry up! We will be late for the meeting (Nhanh lên, tất cả chúng ta tiếp tục trễ họp tổn thất.)

  - Be quiet or John will be angry (Hãy trật tự động cút, ko thì John tiếp tục nổi xung đấy.)

  - Stop talking, or the teacher will send you out (Ngừng rỉ tai cút, còn nếu không nhà giáo tiếp tục xua các bạn thoát ra khỏi lớp.)

  - Study hard or you won’t pass the exam (Học siêng cút còn nếu không các bạn sẽ trượt kỳ thi đua này.)

  3.6. Đưa rời khỏi tiếng kiến nghị gom đỡ

  Ví dụ: 

  - Shall I carry this handbag for you? (Để tôi đem khiến cho bạn loại túi di động cầm tay này nhé?)

  - Shall I get you something lớn eat? (Tôi tiếp tục đem cho mình cái gì cơ nhằm ăn nhé?)

  - Shall I bring your luggage lớn your room? (Tôi đem tư trang hành lý cho mình lên chống được không?)

  - Shall I take that book for you? (Tôi lấy cuốn sách cơ cho mình nhé?)

  null

  Cách sử dụng của thì sau này đơn

  3.7. Đưa rời khỏi tiếng khêu gợi ý hoặc ý tưởng phát minh này đó

  Ví dụ:

  - Shall we have Korean food? (Chúng tao ăn thiết bị Hàn nhé!) 

  - Shall we go out for a meal? (Chúng tao ra phía bên ngoài ăn nhé?)

  - Shall I open the window? (Tôi Open tuột nhé?)

  - Shall we play volleyball? (Chúng tao nghịch ngợm bóng rổ nhé?)

  3.8. Sử dụng vô câu ĐK loại 1

  Ví dụ:

  - If you go lớn bed early, you will have good health (Nếu các bạn cút ngủ sớm, các bạn sẽ có một sức mạnh chất lượng tốt.)

  - If she learns hard, she will pass the exam (Nếu nhưng mà cô ấy học tập cần cù thì cô ấy tiếp tục thi đua đỗ kỳ thi đua.)

  - If she comes, I will go with her (Nếu cô ấy cho tới, tôi tiếp tục cút với cô ấy.)

  - If it stops raining soon, we will go lớn the park (Nếu trời tạnh mưa sớm thì Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục tiếp cận khu vui chơi công viên.)

  Xem thêm:

  => THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, CẤU TRÚC, BÀI TẬP (KÈM ĐÁP ÁN)

  => CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

  4. Dấu hiệu thì sau này đơn vô giờ Anh

  Khi này tất cả chúng ta cần phải biết nên dùng cấu hình thì sau này đơn vô câu? Sau đó là một vài tín hiệu nhận thấy của sau này đơn:

  4.1. Trong câu đem chứa chấp trạng kể từ thời gian: 

  •  “in” + thời gian: in 5 minutes
  •  Next day/week/month/year
  •  Tomorrow

  Ví dụ.

  • We’ll meet at school tomorrow ( Ngày mai tất cả chúng ta tiếp tục gặp gỡ nhau ở ngôi trường.)
  • I will finish my work in 1 hour  (Tôi tiếp tục hoàn thành xong việc làm trong một giờ nữa.)
  • We will go lớn the beach next month (Chúng tôi tiếp tục cút biển lớn vô mon sau.)

  4.2. Trong câu đem những động kể từ chỉ năng lực xảy ra

  •  Think/ suppose/ believe/ guess
  •  Promise
  •  Probably
  •  Perhaps
  •  Hope, expect

  Ví dụ.

  • I hope I will live abroad in the future (Tôi mong muốn về sau tiếp tục sinh sống ở quốc tế.)
  • I promise I will go lớn school on time  (Tôi hứa tiếp tục đến lớp chính giờ.)
  • I think she will win this game (Tôi nghĩ về cô ấy tiếp tục thắng trò nghịch ngợm này.)

  null

  Dấu hiệu nhận thấy thì sau này đơn vô giờ Anh

  5. Các cấu hình tương tự động nói đến tương lai

  5.1. Cấu trúc: S + look forward lớn + V_ing/ Noun

  Ý nghĩa: mong ngóng một sự khiếu nại vô sau này với việc háo hức

  Ví dụ: I’m looking forward lớn hearing from my mom, she promised lớn write lớn má. (Tôi đang được khao khát được nghe tin cẩn kể từ u, bà ấy ấy tiếp tục hứa tiếp tục viết lách thư cho tới tôi.)

  5.2. Cấu trúc: S + hope + lớn V

  Ý nghĩa: kỳ vọng một việc gì này sẽ xẩy ra vô tương lai

  Ví dụ: I hope lớn see my parent tomorrow. (Tôi kỳ vọng được hội ngộ mái ấm gia đình vào trong ngày mai.)

  5.3. Cấu trúc: S + hope + for sth.

  Ý nghĩa: kỳ vọng điều gì này sẽ sớm xẩy ra vô tương lai

  Ví dụ: We’ve already got two girls ví we’re hoping for a boy next. (Chúng tôi tiếp tục đem 2 cô đàn bà nên Cửa Hàng chúng tôi đang được khao khát một nhỏ xíu trai.)

  5.4. Cấu trúc: Be lớn + V-inf

  Ý nghĩa: Nói về một ý định, một sự sắp xếp kể từ trước

  Ví dụ: The President is lớn hold an official reception for the visitors. (Tổng thống tiếp tục đầu tiên tiếp đón những quan lại khách hàng cho tới thăm hỏi.)

  5.5. Cấu trúc: Be about lớn + V-inf

  Ý nghĩa: Nói về việc việc chuẩn bị sửa xẩy ra ở tương lai

  Ví dụ: The play is about lớn start. Vở kịch chuẩn bị bắt đầu

  5.6. Be on the point of + V-ing

  Ý nghĩa: Nói về ý muốn chuẩn bị xẩy ra vô tương lai

  Ví dụ: David is on the point of leaving my job. (David toan quăng quật việc)

  5.7. Cấu trúc: Be due lớn + V-inf

  Ý nghĩa: Nói về việc việc đang được lên lịch

  Ví dụ: My mother is due lớn arrive at the company at 8:30. (Mẹ tôi toan cho tới doanh nghiệp lớn vô khi 8:30.)

  5.8. Cấu trúc: Be likely lớn + V-inf

  Ý nghĩa: Nói về việc việc vô sau này rất có thể xảy ra

  Ví dụ: The trip is likely lớn take four days. (Cuộc hành trình dài rất có thể tiếp tục kéo dãn dài vô 4 ngày.)

  5.9. Cấu trúc: Be unlikely lớn + V-inf

  Ý nghĩa: Nói về việc việc vô sau này rất có thể ko xảy ra

  Ví dụ: Sam is unlikely lớn arrive before 8:30. (Sam ko kiên cố sẽ tới trước 8:30.)

  5.10. Cấu trúc: Be sure/bound/certain lớn + V-inf 

  Ý nghĩa: Nói về việc việc chắc hẳn rằng xẩy ra vô tương lai

  Ví dụ: The weather is sure lớn get better tomorrow. (Chắc chắn ngày mai không khí tiếp tục chất lượng tốt rộng lớn.)

  6. So sánh thì sau này đơn và sau này gần

  Người học tập giờ Anh thông thường hoặc lầm lẫn thân thuộc cấu hình thì sau này đơn ( will) và cấu hình thì sau này ngay gần ( be going lớn + V). Vậy nhị thì này không giống nhau như vậy nào? Chúng tao rất có thể hiểu giản dị và đơn giản như sau: 

  • Tương lai ngay gần ( be going lớn + V): Được dùng Khi bạn đã sở hữu plan ý định trước thời gian trình bày, hoặc khi chúng ta đem địa thế căn cứ rõ rệt cho tới Dự kiến của tớ.
  • Tương lai đơn ( will): Được dùng khi chúng ta đưa ra quyết định tự động vạc ngay lập tức thời gian trình bày hoặc khi chúng ta thể hiện Dự kiến phụ thuộc vào cảm tính, không tồn tại địa thế căn cứ rõ rệt.

  Ví dụ: 

  - I will go out with you tomorrow  (Ngày mai tôi tiếp tục ra phía bên ngoài với bạn)

  - I am going lớn travel in Hue this weekend (Tôi tiếp tục du ngoạn ở TP.HCM Huế vô vào cuối tuần này)

  - I think it will rain ví take a raincoat  (Tôi nghĩ về trời tiếp tục mưa nên các bạn đem theo đuổi áo tơi.)

  - The sky is very Black. It is going lớn rain  (Nhìn những đám mây đen thui tề. Trời  chuẩn bị mưa rồi.)

  ĐĂNG KÝ NGAY:

  • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

  7. Video chỉ dẫn cách sử dụng thì sau này đơn

  Ở bên trên là không hề thiếu những kỹ năng cơ phiên bản về thì sau này đơn (Simple Future). Quý Khách hãy nhớ là ghé thăm kênh Youtube của Langmaster nhằm học tập thêm thắt Clip về những thì cơ phiên bản vô giờ Anh không giống nhé:

  BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

  8. Bài tập dượt thì sau này đơn đem đáp án

  8.1. Bài tập

  null

  Một số dạng bài xích tập dượt về thì sau này đơn

  Bài 1: Chia động kể từ ở dạng phù hợp trong mỗi câu sau đây: 

  1. I think she (not come)...........back trang chính before 11 p.m.

  2. We believe that he (finish)...........the task in 3 hours.

  3. If you feel sad, I (take).........you out.

  4. Your teacher (call)...........you.

  5. The film (end).........at 9 p.m.

  6. The fruit wasn’t fresh, I (not/to buy)............there again. 

  7. Be quick! The plane(take off)............ in one hour. 

  8. Gasoline price (increase)..........next week.

  9. Be happy, everything (be)........fine. 

  10. If it rains, we(no/ lớn go out).........tomorrow. 

  11. This homework is very easy. I know we ………….(do) it quickly.

  12. In four years time, I …………(be) at university.

  13. She wants lớn get her mum a birthday gift. But she ……….. (not buy) it today.

  14. Their suitcases are packed. They ………….(go) on holiday.

  15. If we go lớn London, we ……….. (take) lots of pictures.

  16. My mother thinks it ………… (snow) tomorrow.

  17. It’s too late! Hurry up or we ………… (be) late for tiệc nhỏ.

  18. Look at that boy at the top of the tree! He …………. (fall).

  19. When we go trang chính, we …………… (watch) TV. We don’t want lớn miss our favourite TV show.

  20. I’m sure they………….. (lose) the match.

  Bài 2: Chọn đáp án chính điền vô khu vực trống

  1. In 1 month, we (send)..........you the result.

  A. are going lớn send

  B. send

  C. sending

  D. will send

  2. My mother (retire).........

  A. is going lớn retiring

  B. will retire

  C. will be retire

  D. retires

  Xem thêm: bài 30 trang 22 sgk toán 9 tập 2

  3. I promise I (take)...........you trang chính before 9 p.m take

  A. will take

  B. taking

  C. is going lớn take

  D. takes

  4. If she doesn't come lớn the tiệc nhỏ, I (be).......very sad

  A. am

  B. being

  C. will be

  D. was

  5. Ok. I (buy)........this xế hộp.

  A. am going lớn buy

  B. am buying

  C. buy

  D. will buy

  6. He _____ arrive on time.

  A. will

  B. is

  C. not

  D. are

  7. Will your folks _____ before Tuesday?

  A. leaving

  B. leave

  C. leaves

  D. left

  8. We _____ get there until after dark.

  A. will

  B. won’t

  C. will not

  D. is going to

  9. We will _____ what your mother says.

  A. see

  B. lớn see

  C. seeing

  D. saw

  10. I don’t ________ go swimming tomorrow.

  A. think I

  B. think I’ll

  C. thinking

  D. thinks

  11. It ________ tonight.

  A. will snow

  B. snows

  C. is snowing

  D. snows

  12. We won’t ________ until we get there.

  A. knowing

  B. have know

  C. know

  D. knew

  13. I ________ back before Tuesday.

  A. ‘ll be

  B. will

  C. am being

  D. am

  14. Will you _____ at the rehearsal on Sunday?

  A. go

  B. be

  C. have

  D. has

  15. I’m going lớn the grocery store. I think _____ buy a chicken.

  A. I’ve

  B. I’ll

  C. I’d

  D. I’m

  Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai

  1. If she loves her job, what does she do?

  2. We spend one month in Korea with our parents lớn find out.

  3. The plant die because of lack of water.

  4. I think my teacher remember lớn tự everything.

  5. If it stop raining soon, they will play basketball in the yard.

  Bài 4: Hoàn trở thành những cuộc đối thoại tại đây bằng phương pháp sử dụng thì sau này đơn hoặc sau này gần

  1. A: We don’t have any bread.

  B: I know. I __________________ get some from the bakery.

  2. A: We don’t have any bread.

  B: Really? I __________________ get some from the bakery then.

  3. A: Why tự you need lớn borrow my handbag?

  B: I __________________ visit my mother in Paris next week.

  4. A: I’m cold.

  B: I __________________ turn the heating on.

  5. A: Are you going lớn Jane’s tiệc nhỏ tonight?

  B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

  6. A: What tự you tự after you leave university?

  B: I __________________ work in a hospital in Asian. I leave on the 21th.

  7. (The phone rings)

  A: I __________________ get it!

  8. A: Are you ready lớn order?

  B: I can’t decide … Okay, I __________________ have a hamburger, please.

  9. A: Are you busy tonight? Would you lượt thích lớn have coffee?

  B: Sorry. I __________________ go lớn the library. I’ve been planning lớn study

  all day.

  10. A: Why are you carrying a hammer?

  B: I __________________ put up some pictures.

  Bài 5: Dùng kể từ khêu gợi ý viết lách trở thành câu hoàn hảo.

  1. She/ hope/ that/Anna/ come/ party/ tonight.

  …………………………………………………………………………

  2. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

  …………………………………………………………………………

  3. You/ look/ hungry,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

  …………………………………………………………………………

  4. you/ please/ give/ me/ lift/ airport?

  …………………………………………………………………………

  8.2. Đáp án

  Bài 1:

  1. won’t come

  2. will finish

  3. will take

  4. will call

  5. will end

  6. won’t buy

  7. will take off

  8. will increase

  9. will be

  10. won’t go out 

  11. is going lớn make

  12. we’ll do

  13. will be

  14. is not going lớn buy

  15. are going lớn go

  16. will take

  17. will snow

  18. will be

  19. is going lớn fall

  20. will watch

  Bài 2:

  1. D

  2. A

  3. B

  4. C

  5. D

  6. A

  7. B

  8. B

  9. A

  10. B

  11. A

  12. C

  13. A

  14. B

  15. B

  Bài 3:

  1. tự she tự ➔ will she do

  2. spend ➔ will spend

  3. die ➔ will die

  4. remembers ➔ will remember

  5. stop ➔ stops

  Bài 4:

  1. I’m going to

  2. I’ll

  3. I’m going to

  4. I’ll

  5. I’ll

  6. I’m going to

  7. I’ll

  8. I’ll

  9. I’m going to

  10. I’m going to

  Bài 5:

  1. She hopes that Mary will come lớn the tiệc nhỏ tonight. (Cô ấy mong muốn rằng Anna tiếp tục cho tới buổi tiệc tối ni.)

  2. If you don’t study hard, you won’t pass the final exam. (Nếu các bạn ko học tập cần cù, các bạn sẽ ko vượt lên được kỳ thi đua thời điểm cuối kỳ.)

  3. You look hungry, ví I will bring you something lớn eat. (Trông các bạn dường như đói, vì vậy tôi tiếp tục đem cho mình đồ vật gi cơ nhằm ăn.)

  4. Will you please give má a lift lớn the airport? (Bạn thực hiện ơn cho tới tôi cút nhờ cho tới trường bay được không?

  THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

  Xem thêm: người đánh cờ tướng với máy

  BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

  Vậy là các bạn tiếp tục nằm trong Langmaster nắm vững vàng về toàn cỗ kỹ năng và thực hành thực tế bài xích tập dượt về thì sau này đơn (Simple future tense) vô giờ Anh. Các chúng ta cũng có thể đánh giá chuyên môn giờ Anh của tớ bằng phương pháp đăng ký test online miễn phí với những giáo viên chuẩn chỉnh quốc tế bên trên Langmaster. Ngoài sau này đơn thì chúng ta nên lần hiểu thêm thắt về 12 thì cơ phiên bản vô giờ Anh nhưng mà Langmaster tiếp tục tổ hợp. Chúc bạn làm việc tập dượt tốt!