công thức vật lý 10Việc lưu giữ đúng đắn một công thức Vật Lí 10 vô hàng ngàn công thức ko cần là sự đơn giản và dễ dàng, với mục tiêu chung học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong những việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn phiên bản tóm lược Công thức Vật Lí 10 sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều. Hi vọng loạt bài xích này tiếp tục như thể cuốn bong tay công thức khiến cho bạn học tập đảm bảo chất lượng môn Vật Lí 10 rộng lớn.

Công thức Vật Lí 10 sách mới nhất (hay, chi tiết)

Công thức Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Công thức Vật Lí 10 Chân trời sáng sủa tạo

Công thức Vật Lí 10 Cánh diều

 • Công thức tính sai số tuyệt đối

  Bạn đang xem: công thức vật lý 10

 • Công thức tính sai số tỉ đối

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình

 • Công thức tính vận tốc trung bình

 • Công thức tính chừng dịch đem tổng hợp

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tổng hợp

 • Công thức tính vận tốc của hoạt động thay đổi đổi

 • Công thức véc tơ vận tốc tức thời của hoạt động trực tiếp đổi khác đều

 • Công thức về phương chuyên môn dịch đem, quãng đường

 • Công thức contact thân ái chừng dịch đem, véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc

 • Công thức hoạt động rơi tự động do

 • Công thức hoạt động ném ngang

 • Công thức tính trọng lượng

 • Công thức tính lực quỷ sát

 • Công thức tính lực đẩy Archimedes

 • Công thức tấp tểnh luật II Newton

 • Công thức tính lượng riêng

 • Công thức tính áp suất

 • Công thức tính áp suất hóa học lỏng

 • Công thức tổ hợp lực đồng quy

 • Công thức lực tổ hợp nhì lực tuy nhiên song nằm trong chiều

 • Công thức moment lực

 • Công thức moment ngẫu lực

 • Công thức tính công

 • Công thức tính công suất

 • Công thức động năng

 • Công thức thế năng

 • Công thức cơ năng

 • Công thức tính hiệu suất

 • Công thức động lượng

 • Công thức quan hệ thân ái lực và chừng thay cho thay đổi động lượng

 • Công thức tấp tểnh luật bảo toàn động lượng

 • Công thức chừng dịch đem góc

 • Công thức vận tốc góc

 • Công thức tính vận tốc hoạt động tròn

 • Công thức contact thân ái vận tốc và vận tốc góc

 • Công thức tính vận tốc phía tâm

 • Công thức tính lực phía tâm

 • Công thức tính lực đàn hồi
Lưu trữ: Công thức Vật Lí 10 (sách cũ)

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 1

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 2

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 3

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 4

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 5

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 6

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 7

Công thức Vật Lí 10 Chương 1

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

* Tốc chừng trung bình:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Vận tốc vô hoạt động trực tiếp đều:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất = hằng số; véc tơ vận tốc tức thời là đại lượng vectơ: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ko thay đổi.

* Quy ước về lốt của vận tốc:

v > 0 nếu như vật theo hướng (+), v < 0 nếu như theo hướng (-)

* Phương trình hoạt động trực tiếp đều: x = x0 + v.t

x0: Tọa chừng lúc đầu của vật ở thời gian t = 0 (gốc thời gian).

x : Tọa chừng của vật ở thời gian t.

* Phương trình quãng lối đi của vật chuồn đều:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Xem thêm: dạy bé học chữ cái

II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

* Vận tốc tức thời:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Δs: chừng dời của hóa học điểm trong vòng thời hạn Δt (m).

Δt: khoảng tầm thời hạn rất rất nhỏ, sát tiến bộ cho tới 0 (s).

* Gia tốc:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

v0: véc tơ vận tốc tức thời đầu (m/s) vô thời gian t0.

v: véc tơ vận tốc tức thời ở thời gian t (m/s).

* Đặc điểm hoạt động trực tiếp đổi khác đều:

- Chuyển động trực tiếp đổi khác đều: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ko thay đổi (phương, chiều và kích thước ko đổi).

- Chuyển động nhanh chóng dần dần đều: a.v > 0; Chuyển động lừ đừ dần dần đều: a.v < 0.

* Công thức vận tốc: v = v0 + a.t (với gốc thời hạn t0 = 0)

Chú ý: vật bắt nguồn từ hiện trạng ngủ thì v0 = 0.

* Công thức tính quãng đường:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Công thức contact a, v, s:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Phương trình đem động:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất Nếu lấy t0 = 0 thì Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

III. SỰ RƠI TỰ DO

* Định nghĩa: Là sự rơi chỉ bên dưới thuộc tính của trọng tải.

* Đặc điểm: Là hoạt động nhanh chóng dần dần đều với vận tốc a = g = 9,8 m/s2 (≈ 10 m/s2); v0 = 0.

* Vận tốc rơi: v = g.t

* Quãng đàng rơi: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Thời lừa lọc rơi vô cả quá trình: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (h là chừng cao của vật vô thời gian ban đầu)

* Tốc chừng tức thì trước lúc va đất: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Quãng đàng vô n giây và giây loại n:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Trong n giây cuối: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

IV. CÔNG THỨC TRONG CÁC CHUYỂN ĐỘNG NÉM

* Chuyển động ném đứng lên véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0:

1. Vận tốc: v = v0 – gt ; Chạm khu đất Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Quãng đường:Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (chỉ vận dụng khi vật ko Tột Đỉnh, t < v0/g); Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Hệ thức liên hệ: v2 - v20 = -2gs

4. Phương trình đem động: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (chiều dương Oy phía lên)

* Chuyển động ném đứng kể từ bên trên xuống với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0, cơ hội khu đất h:

1. Vận tốc: v = v0 + gt ; Chạm đất: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Quãng đường: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ;

3. Hệ thức liên hệ: v2 - v20 = 2gs .

4. Phương trình đem động: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Chuyển động ném ngang với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0:

1. Phương trình: Ox: x = v0t; Oy: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Phương trình quỹ đạo: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Vận tốc: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

4. Tầm cất cánh xa: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Chuyển động của vật ném xiên kể từ mặt mày khu đất với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0 (góc ném α)

1. Phương trình: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Phương trình quỹ đạo: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Vận tốc: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

4. Tầm cất cánh cao: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

5. Tầm cất cánh xa: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

........

Xem tăng tổ hợp công thức những môn học tập lớp 10 hoặc, cụ thể khác:

 • Tổng hợp ý Công thức Toán lớp 10 lênh láng đủ

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.