đại học đại nam học phí


Đại học tập Đại Nam là ngôi trường dân lập unique đào tạo và huấn luyện những ngành nghề nghiệp với tính phần mềm cao nên được thật nhiều sỹ tử ĐK xét tuyển chọn nhập ngôi trường. Vậy nên yếu tố về khoản học phí cũng có được sự quan hoài rộng lớn kể từ bố mẹ và học viên. Học phí Đại học tập Đại Nam 2023 dự con kiến tăng 10%.

Thông tin tưởng khoản học phí Đại học tập Đại Nam tiên tiến nhất 2023

Học phí năm học tập 2023-2024

Dựa theo đòi quãng thời gian tăng khoản học phí, khoản học phí năm 2023 của Đại học tập Đại Nam dự con kiến tăng 10%. Cụ thể, nút khoản học phí tiếp tục kể từ 27.500.000 VNĐ cho tới 104.500.000 VNĐ 1 năm học tập.

Bạn đang xem: đại học đại nam học phí

Xem thêm: công thức thể tích khối lập phương

Học phí năm học tập 2022-2023

Mã ngànhNgànhHọc phí (đồng/năm) 
7220201Ngôn ngữ Anh 25.000.000
7220204Ngôn ngữ Trung Quốc30.000.000
7220210Ngôn ngữ Hàn Quốc30.000.000
7310608Đông phương học35.000.000 
7320108Quan hệ công chúng30.000.000
7340101Quản trị kinh doanh25.000.000
7340201Tài chủ yếu – Ngân hàng25.000.000 
7340301Kế toán25.000.000
7380107Luật kinh tế25.000.000
7480201Công nghệ thông tin30.000.000
7510205Công nghệ chuyên môn dù tô30.000.000
7720101Y khoa95.000.000 
7720201Dược học40.000.000 
7720301Điều dưỡng30.000.000 
7810103Quản trị cty du ngoạn và lữ hành25.000.000
7340122Thương mại năng lượng điện tử30.000.000
7320104Truyền thông nhiều phương tiện30.000.000
7510605Logistic và vận hành chuỗi cung ứng25.000.000
7340120Kinh doanh quốc tế25.000.000
7810301Quản lý thể dục thể thao thể thao25.000.000
7480101Khoa học tập máy tính30.000.000

Học phí năm học tập 2021-2022

Mức khoản học phí Đại học tập Đại Nam với không giống nhau ở từng ngành như sau:

  • Y khoa: 95.000.000 đồng/năm.
  • Dược học: 40.000.000 đồng/năm.
  • Đông phương học: 35.000.000 đồng/năm.
  • Điều chăm sóc, Công nghệ thông tin: 30.000.000 đồng/năm.
  • Quản trị marketing, Tài chủ yếu – Ngân sản phẩm, Kế toán, Luật tài chính, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nước Hàn, Quan hệ công bọn chúng, Quản trị cty du ngoạn và lữ hành: 25.000.000 đồng/năm.

Học phí năm học tập 2020-2021

Ngành móc tạoMức học tập phí
Y khoa65.000.000đ/sinh viên/năm học
Đông phương học35.000.000đ /sinh viên/năm học
Dược học30.000.000đ /sinh viên/năm học
Ngôn ngữ Hàn Quốc25.000.000đ /sinh viên/năm học
Điều dưỡng24.000.000đ /sinh viên/năm học
Ngôn ngữ Trung quốc, Tài chủ yếu ngân hàng, Quản trị cty du ngoạn và lữ hành20.000.000đ /sinh viên/năm học
Công nghệ vấn đề, Kỹ thuật kiến thiết, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh18.000.000đ /sinh viên/năm học
Quản trị marketing, Kế toán, Luật tài chính, Quan hệ công chúng16.000.000đ /sinh viên/năm học

Đại học tập Đại Nam không tồn tại công tác miễn rời khoản học phí. Trường tiếp tục tương hỗ xác nhận là SV ngôi trường nhằm SV được trao tương hỗ kể từ địa hạt đang sống.