đáp án đề minh họa 2023

XEM VÀ TẢI ĐỀ MINH HỌA 2023 TỪNG MÔN:

Đề ganh đua minh họa  Xem đề ganh đua và Hướng dẫn giải
Toán  TẠI ĐÂY
Văn TẠI ĐÂY
Anh TẠI ĐÂY
TẠI ĐÂY
Hóa TẠI ĐÂY
Sinh TẠI ĐÂY
Sử TẠI ĐÂY
Địa TẠI ĐÂY
GDCD TẠI ĐÂY

Đáp án đề ganh đua minh họa chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Tất cả những môn

Bạn đang xem: đáp án đề minh họa 2023

ĐÁP ÁN THAM KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2023

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

MÔN TOÁN - TUYENSINH247.COM

1. D

2. B 

3. A

4. D

5. B

6. C

7. B

8. A

9. B

10. D

11. D

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. C 

22. D

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. D

29. D

30. D

31. C

32. D

33. A

34. D

35. C

36. C

37. A

38. C

39. D

40. B

41. B

42. C

43. B

44. C

45. C 

46. C

47. D

48. C

49. B

50. C

 MÔN ANH - TUYENSINH247.COM

1. C

2. A

3. A

4. A 

5.  B

6. D 

7. C 

8. B

9. B

10. A

11. D 

12. C

13. A

14. B

15. A

16. D 

17. D

18. D

19. C

20. B

21.  A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. C

28. C 

29. C

30. A

31. C

32. D

33. B

34. D

35. D

36. A

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. B

44.  B

45. C

46. D

47. A 

48. D

49. A

50. D

MÔN LÝ - TUYENSINH247.COM 

1. C

2. D

3. C

4. B

5. B

6. D

7. A

8. A

9.A

10. C

11. C

12.A

13. D

14. D

15. B

16. B

17.D

18. B

19. B

20. A

21. A

22. C

23. D

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. C

30. A

31. D

32.D

33. C

34. D

35. C

36. A

37. C

38. D

39. A

40. D

MÔN HÓA - TUYENSINH247.COM 

41. B

42. C

43. C

44. C

45. B

46. A 

47. D

48. B

49. C

50. C

51. A 

52. B

53. A

54. D

55. B

56. C

57. D

58. C

59. C

60. D

61. A

62. A

63. C

64. B

65. A

66. A

67. D

68. A

69. A

70. A

71. D

72. C

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 44

73.C

74. B

75. C

76. B

77. C

78. D

79. B

80. B

 MÔN SINH - TUYENSINH247.COM 

81. D

82. A

83. D

84. A

85. B

86. D

87. D

88. D

89. A

90. B

91. C

92. B

93. D

94. A

95. C

96. B

97. C

98. C

99. B

100. A

101. D

102. B

103. B

104. C

105.B

106. A

107. B

108. A

109. B

110. D

111. A

112. B

113. A

114. C

115. C

116. B

117. B

118. D

119. C

120. B

 MÔN LỊCH SỬ - TUYENSINH247.COM 

1. D

2. A

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. A

9.B

10. A

11. A

12.C

13. D

14. C

15. C

16.B 

17.C

18. B

19. B

20. C

21. A

22. D

23. A

24. B

25.B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. A

31. B

32.D

33. A

34. D

35.C 

36. D

37. C

38.B 

39. B

40. C

MÔN ĐỊA LÍ - TUYENSINH247.COM 

41. C

42. C

43. D

44.C 

45. D

46. D

47. B

48. A

49. B

50.A

51.C 

52.A 

53. D

54.C

55.B 

56.A

57. B

58.C 

59. A

60.D 

61.D 

62. B

63. A

64. C

65.B

66.C 

67. B

68.D

69.D

70.D

71. D

72.A 

73.C

74. A

75. C

76. C

77.C

78. B

79.D

80.C

MÔN GDCD  - TUYENSINH247.COM 

81. A

82. A

83. C

84. D

85.D 

86. A

87. C

88. A

89.A

90. B

91. C

92.B

93.C 

94. A

95. B

96. C

97.C

98. C

99. D

100. C

101. A 

102. B

103. A

104. A

105.A

106. B

107. C

108. D

109.C 

110. B

111. B

112.B

113. D

114. A

115. D

116. B

117. B

118. B

119. D

120. B

MÔN VĂN

Huong dan giai de minh hoa 2023 tot nghiep trung học phổ thông - Tat ca cac mon

Huong dan giai de minh hoa 2023 tot nghiep trung học phổ thông - Tat ca cac mon

Tại Tuyensinh247, khóa Luyện Đề nói riêng cho tới 2k5 được biên soạn bám sát cấu tạo, update, thay cho thay đổi nhất bám theo Xu thế đi ra đề ganh đua 2023 của cục GD&ĐT.

Xem thêm: mẫu hợp đồng thuê xe

2k5 luyện đề: ĐỦ - ĐÚNG - TRÚNG với đội hình nhà giáo nhiều năm kinh nghiệm tay nghề luyện ganh đua bên trên Tuyensinh247. Tham khảo ngay: https://bom.so/5A5MOB 

Huong dan giai de minh hoa 2023 tot nghiep trung học phổ thông - Tat ca cac mon

 Theo TTHN