đề thi giữa kì 2 toán 4

Đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 với đáp án

Bộ đề đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quỷ trận đề đua chuẩn chỉnh theo đòi Thông tư 22. Các đề đua tiếp sau đây cho những em học viên xem thêm, gia tăng khả năng giải Toán, ôn luyện những dạng bài bác luyện trọng tâm, sẵn sàng mang lại bài bác đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 đạt thành quả cao. Mời những em nằm trong xem thêm cụ thể đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 4

1. Đề đua Toán lớp 4 thân mật học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề đua Toán lớp 4 thân mật học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu sắc với hình ở trên:

Đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tao được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong số phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành bại liệt là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải câu hỏi sau: Lớp 4A với 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân mật kì II. Trong số đó, với \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; với \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; còn sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm tủ của nhì hành lang cửa số. Em hãy ghi chép phép tắc tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đích thị ghi 1 điều, câu có không ít ý phân chia theo đòi những ý)

Câu 1.

Đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = đôi mươi (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề đua Toán lớp 4 thân mật học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được phát âm là:

A. Hai mưới lăm phần tư mươi thân phụ.

B. Hai mươi lắm bên trên tư mươi thân phụ.

C. Hai mươi lăm phân chia tư mươi thân phụ.

D. Bốn mươi thân phụ phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số tương thích điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số tương thích điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành với điểm lưu ý là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

C. Hai đàng chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.

D. Cả A,B,C đều đích thị.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, độ cao là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành bại liệt là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 5: Phân số này tại đây ko vì như thế với phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD với :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Điền đáp án đích thị vô điểm chấm:

a) Các cặp canh tuy vậy song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh đều bằng nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật với nữa chu vi là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

2. Đề đua Toán lớp 4 thân mật học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình này với \frac{2}{3}số dù vuông đang được tô đậm? (0,5 điểm)

Đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số này bên dưới đó là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền lốt > < = tương thích vô điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Xem thêm: những câu hỏi về bác hồ

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tư cạnh đều bằng nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy vậy song và đều bằng nhau.

C. Có tư góc vuông và với nhì cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

D. Có tư góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, vô bại liệt số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp bại liệt. (1,5 điểm)

Đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề đua thân mật kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền lốt > < = tương thích vô điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, vô bại liệt số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp bại liệt. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập bại liệt là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số này bé nhiều hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số này tiếp sau đây vì như thế phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số tương thích ghi chép vô điểm chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì như thế 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị với 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được cung cấp 25kg gạo, giờ chiều cung cấp 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì như thế 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị với 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được cung cấp 25kg gạo, giờ chiều cung cấp 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn sót lại của siêu thị sau buổi sáng sớm cung cấp là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo giờ chiều cung cấp là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt là:

Xem thêm: đề toán thi vào lớp 10

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn luyện thân mật kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn luyện thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề đua thân mật kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề đua thân mật học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân mật kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng toàn cỗ đề đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đòi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.