đề thi toán học kì 1 lớp 5

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 5 Có đáp án

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 là cỗ đề Toán lớp 5 học tập kì 1 với đáp án cụ thể tất nhiên. Đề đua học tập kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện, gia tăng những dạng bài xích tập luyện sẵn sàng mang lại bài xích đua cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho những thầy cô khi đi ra đề cho những em học viên ôn tập luyện.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 5

Các đề đua tại đây tiêu chuẩn chừng theo dõi Thông tư 22 những biểu điểm nhằm những em học viên bắt được cấu hình đề đua sẵn sàng cho những bài xích đua học tập kì đạt sản phẩm cao. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm.

1. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22

1.1. Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 Số 1

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ và tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023

Môn: TOÁN 5.
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời hạn kí thác đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn trặn nhập chữ bịa đặt trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học tập nấc 1)

a) Số thập phân nào là trình diễn chính một trăm linh phụ thân đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé nhỏ nhất trong những số bên dưới đấy là số nào?

A. 0,18

B. 0,178

C. 1,087

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước sản phẩm chính. (Trắc nghiệm số học tập nấc 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10

B. 84,36 :0,1

C. 84,36 x 0,1

D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nấc 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải vấn đề sau: (Tự luận số học tập nấc 1)

Mẹ mua sắm một bao gạo 50 kilogam loại 15% tấm. Hỏi nhập bao gạo ê với từng nào kilogam tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 nhập địa điểm rỗng để sở hữu biểu thức chính (Trắc nghiệm số học tập nấc 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nấc 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo dõi trật tự tăng dần dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập nấc 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền sản phẩm được chấp nhận tính sau: (Trắc nghiệm số học tập nấc 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá bán vàng tăng 5%, cho tới mon 12, giá bán vàng lại hạn chế 5%. Như vậy, mon 12 giá bán của một lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) Mẹ lên đường cửa hàng sắm sửa. Vì ngày hôm nay cửa hàng hạn chế giá bán 7% nên lúc mua vỏ hộp mứt 35000 đồng thì u được free vì như thế giá bán vỏ hộp mứt vì chưng với số chi phí hạn chế giá bán. Hỏi ngày hôm nay u đang được trả mang lại cửa hàng từng nào tiền? (Tự luận số học tập nấc 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập nấc 4)

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Hãy tính diện tích S của hình tam giác ko tô đậm

Xem thêm: cho em gần anh thêm chút nữa lyrics

Đáp án đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn trặn nhập chữ bịa đặt trước đáp án đúng

a) Số một trăm linh phụ thân phẩy ko trăm linh bảy được ghi chép như vậy nào?

B. 103,007

b) Số bé nhỏ nhất trong những số bên dưới đấy là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh chính được một điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền chính từng ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền chính từng ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm nhập bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kilogam tấm

Câu 5: (1 điểm) Học sinh điền chính cả 4 địa điểm mới nhất với điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể thay vị trí thân thích 0,3 và 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại những số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 m2 và 25 dm2 theo dõi trật tự tăng dần dần.

1500 m2 ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Toán lớp 5 kì 1

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số chi phí u đang được mua sắm là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS hoàn toàn có thể giải theo không ít cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác ko tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

1.2. Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 Số 2

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính.

Câu 1: Số “Ba phẩy chục bốn” được ghi chép là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3: Số thập phân bao gồm phụ thân mươi nhì đơn vị chức năng, sáu phần ngàn được ghi chép là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 nhập số thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C. \frac{7}{10}

D. \frac{7}{{100}}

Câu 5: Số thập phân 9,46 được ghi chép trở thành phân số thập phân là:

Câu 6: Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7: Kết trái khoáy của quy tắc tính 39,trăng tròn + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8: Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm 16ha = …m2 là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9: Kết trái khoáy của quy tắc tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10: Chu vi hình tam giác có tính nhiều năm phụ thân cạnh thứu tự là 28,19cm; 18,41cm và 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11: Diện tích hình chữ nhật với chiều nhiều năm 1,2m và chiều rộng lớn 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12: Số bất ngờ x vừa lòng 183,2 < x < 184,05 là:

II. Phần tự động luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm): Tìm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm): Câu lạc cỗ sinh hoạt của phường với 40 chúng ta học viên, nhập ê số học viên nam giới rung rinh 40%, còn sót lại là học viên phái đẹp. Hỏi câu lạc cỗ sinh hoạt của phường với từng nào chúng ta học viên nữ?

Câu 15 (1,0 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

Đáp án Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

C

A

D

B

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

D

D

B

C

II. Phần tự động luận

Câu 13:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

x – 28,13 = 6,3

x = 6,3 + 28,13

x = 34,43

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

100 – x = 58,15

x = 100 – 58,15

x = 41,85

Câu 14:

Số chúng ta học viên nam giới nhập câu lạc cỗ là:

40 x 40 : 100 = 16 (bạn)

Số chúng ta học viên phái đẹp nhập câu lạc cỗ là:

40 – 16 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 chúng ta học viên.

Câu 15:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,16) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × 0 + 2021

Xem thêm: ý nghĩa icon mặt cười

A = 0 + 2021

A = 2021.

2. Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn khác

 • 31 đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 Tải nhiều với đáp án
 • Đề đua cuối học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 - 2023
 • Bộ 13 đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề đua học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề đua học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 không thiếu thốn những môn

3. Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 5

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương Toán lớp 5 học tập kỳ một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tiếng việt lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2022 với đáp án
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022-2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2022 - 2023

Ngoài đề đua môn Toán bên trên, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng đề đua học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài xích ôn tập luyện môn Toán 5.