de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Với cỗ 10 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 năm 2023 với đáp án, tinh lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối học thức và thuế tầm kể từ đề đua Toán lớp 3 của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Hi vọng cỗ đề đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện và đạt thành quả cao trong những bài bác đua Học kì 2 Toán lớp 3.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Toán lớp 3 Cuối Học kì 2 Kết nối học thức bạn dạng word với tiếng giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được phát âm là:

A. Mười lăm

B. Một năm

C. Bốn

D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tớ được số:

A. 3 050

B. 3 040

C. 3 000

D. 3 100

Quảng cáo

Câu 3.Tính diện tích S hình chữ nhật có tính lâu năm những cạnh được cho tới vô hình vẽ bên dưới đây:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. 9 cm

B. 18 cm

C. 9 cm2

D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 5 m, chiều lâu năm bộp chộp 9 phen chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật bại là:

A. 14 m2

B. 50 m2

C. 225 m2

D. 100 m2

Câu 5. Tháng nào là tại đây với 31 ngày?

A. Tháng 2

B. Tháng 4

C. Tháng 9

D. Tháng 12

Quảng cáo

Câu 6. Khả năng nào là tại đây không thể xẩy ra khi gieo một con cái xúc xắc một lần

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. Mặt 1 chấm xuất hiện

B. Mặt 7 chấm xuất hiện

C. Mặt 3 chấm xuất hiện

D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhị tờ chi phí với mệnh giá bán 10 000 đồng lên đường mua sắm cây viết chì. Quý khách hàng mua sắm không còn 15 000. Quý khách hàng Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 2 000 đồng

D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong những quy tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Quảng cáo

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đó là báo giá được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu đo đếm và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm nào là có mức giá vướng nhất? Sản phẩm nào là có mức giá rẻ mạt nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa từng nào cái cây viết mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kỹ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa với 4 khu vực nuôi gà, từng khu vực có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau khoản thời gian chào bán lên đường một vài gà thì nông trại của bác bỏ sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa đang được chào bán lên đường từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm hoàn toàn có thể mua sắm được rất nhiều loại nhất.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Câu 1.

Đáp án chính là: C

Số IV được phát âm là: Bốn.

Câu 2.

Đáp án chính là: A

Để thực hiện tròn trặn số 3 048 cho tới chữ số hàng trăm tớ xét chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

Số 3 048 với chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 8. Mà 8 > 5 nên tớ thực hiện tròn trặn lên.

Ta được số 3 050.

Câu 3.

Đáp án chính là: D

Diện tích hình chữ nhật bại là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2

Câu 4.

Đáp án chính là: C

Chiều lâu năm miếng vườn hình chữ nhật là:

5 × 9 = 45 (m2)

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là:

45 × 5 = 225 (m2)

Đáp số: 225 m2

Câu 5.

Đáp án chính là: D

Các mon với 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Các mon với 30 ngày là: 2, 4, 6, 9, 11.

Câu 6.

Đáp án chính là: B

Vì con cái xúc xắc ko xuất hiện 7 chấm nên ko thể xuất hiện nay mặt mũi 7 chấm.

Câu 7.

Đáp án chính là: B

Số chi phí Nam mang theo là:

10 000 × 2 = trăng tròn 000 (đồng)

Nam còn quá số chi phí là:

20 000 – 15 000 = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ mạt nhất.

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa số cây viết mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây viết mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kỹ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Mai đang được mua sắm 1 cái cây viết mực, 1 cái cây viết chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai đang được mua sắm 2 cái cây viết mực, 1 cái thước kẻ.

- Mai đang được mua sắm 1 cái cây viết chì, 2 cái thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa với số kê là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đang được chào bán lên đường số kê là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em hoàn toàn có thể tìm mua 1 xe hơi đồ vật đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp color. Tổng số chi phí mua sắm phụ thân loại dụng cụ bại là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề đua Học kì 2 – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số vô phạm vi 100 000. Nhân (chia) số với 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm thân quen với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền nước Việt Nam.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh với 5 tờ chi phí mệnh giá bán trăng tròn 000 đồng. Số chi phí Minh với là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. Trong vỏ hộp có một ngược bóng xanh rớt, 1 ngược bóng bại, 1 ngược bóng vàng. Khi lấy một ngược bóng kể từ vô cái vỏ hộp thì với bao nhiêu kỹ năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 giờ = .... phút”. Số tương thích điền vô điểm chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120

Câu 4.Phép phân chia nào là tiếp sau đây với số dư là 1

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 mon 6 năm 2022 là Thứ Hai. Vậy Thứ Hai tiếp theo sau của mon 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số bao gồm 2 chục ngàn, 3 ngàn, 8 trăm, 5 chục và nhị đơn vị chức năng viết lách là:

Xem thêm: phân tích vợ nhặt nhân vật tràng

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852

Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho số cây xanh được của một quận vô trong năm 2019; 2020; 2021 thứu tự là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số tương thích vô điểm rỗng nhằm đầy đủ bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số lượng kilomet của quận bại trồng được vô 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền lốt >, <, = tương thích vô điểm trống:

5 257 ...... 52 657

78 382 .............. 9 991

8 712 ............. 60 995

7 271 ........... 2 612

7 875 ...........7 890

Câu 12. Giải toán

Hôm qua chuyện bác bỏ Tâm thu hoạch được 13 500 kilogam nhãn, thời điểm ngày hôm nay thu hoạch được thấp hơn ngày qua 700 kilogam. Hỏi cả nhị ngày bác bỏ Tâm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam nhãn?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13.

Hôm ni Mai và chúng ta vào một trong những siêu thị chào bán kem. Mỗi người vô group của Mai gọi một ly kem. Dưới đó là bảng đo đếm những loại kem tuy nhiên group chúng ta của Mai đang được gọi:

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá bán 15 000 đồng, thời điểm ngày hôm nay siêu thị với lịch trình khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số chi phí group chúng ta của Mai cần thiết trả là ................... đồng.

Mai gọi kem vị vani tuy nhiên đang được lấy sai ly kem vị không giống. Khả năng xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 phát âm là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 vô số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trặn số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tớ được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. trăng tròn 001

Câu 5. Tháng nào là tại đây với 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. trăng tròn 000

B. 18 233

C. trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật với chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. trăng tròn cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – trăng tròn 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham ô quan lại. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham ô quan lại đang được sụt giảm 3 phen đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham ô quan lại Khu di tích lịch sử vô cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn trăng tròn 000 đồng và trả cho tới cô chào bán trứng tờ 1000 đồng. Cô chào bán trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô chào bán trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ trăng tròn 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại u …... tờ trăng tròn 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số 16 vô số La Mã được viết lách là:

A. VI

B. XIV

C. XVI

D. VIX

Câu 2. Cho sản phẩm số: 76 521; 32 362; 76 009; 7 219. Số lớn số 1 vô sản phẩm số mặt mũi là:

A. 76 521

B. 32 362

C. 76 009

D. 7 219

Câu 3. Phát biểu chính là:

A. Các mặt mũi của khối lập phương đều là hình chữ nhật.

B. Các mặt mũi của khối vỏ hộp chữ nhật đều là hình vuông vắn.

C. Các cạnh của khối vỏ hộp chữ nhật có tính lâu năm đều nhau.

D. Khối vỏ hộp chữ nhật và khối lập phương với số đỉnh, số cạnh và số mặt phẳng nhau.

Câu 4. Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. 10 giờ 10 phút

B. 10 giờ 5 phút

C. 9h 42 phút

C. 10 giờ 8 phút.

Câu 5.May 2 cỗ ăn mặc quần áo không còn 6m vải vóc. Hỏi với 12 mét vải vóc thì may được bao nhiêu cỗ ăn mặc quần áo như thế?

A. 2 bộ

B. 3 bộ

C. 4 bộ

D. 36 bộ

Câu 6. Hôm ni là ngày 28 mon 10 năm 2022. Còn một tuần nữa là cho tới sinh nhật tròn trặn 8 tuổi hạc của Mai. Vậy tháng ngày năm sinh của Mai là:

A. Ngày 4 mon 11 năm 2014

B. Ngày 5 mon 11 năm 2014

C. Ngày 5 mon 11 năm 2013

D. Ngày 4 mon 11 năm năm ngoái.

Câu 7. Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

A. 14 cm2

B. 14 cm

C. 10 cm

D. 10 cm2

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

23 142 × 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

40 257 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

26 195 + 1 607

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

36 519 + 24 366

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 9. Tìm bộ phận không biết vô quy tắc tính sau:

180 cm2 + ……. cm2 = 330 cm2

…. cm2 : 5 = 45 cm2

2 679 kilogam - …… kilogam = 1 473 kg

…… ml × 3 = 78 ml

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

a) Chu vi hình tam giác ABC vị 13 centimet. Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình tam giác ACD vị 15 centimet.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

c) Tổng chu vi của những hình tam giác ABC và ACD vị chu vi hình tứ giác ABCD.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

d) Chu vi hình tứ giác ABCD vị 18 centimet.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

Câu 11. Nối độ quý hiếm tương thích ứng với từng biểu thức

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

Câu 12. Giải toán

Một siêu thị với 2 340 kilogam gạo, sau khoản thời gian chào bán thì số gạo sụt giảm 3 phen. Hỏi siêu thị bại sót lại từng nào ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mai bê khay với 4 cái bánh: 3 bánh chuối và 1 bánh khoai. Việt nhắm đôi mắt lấy 2 cái bánh bên trên khay.

a) Việt ….. lấy được 2 bánh chuối

b) Việt ………. lấy được một bánh chuối và 1 bánh khoai.

c) Việt …….. thể lấy được 2 bánh khoai.

d) Việt …….. lấy được một bánh ngô.

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung với vô cỗ Đề đua Toán lớp 3 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu tương đối đầy đủ, Thầy/Cô vui sướng lòng coi thử:

Xem thử

Xem tăng đề đua Toán lớp 3 Kết nối học thức hoặc khác:

  • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

  • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Đã với tiếng giải bài bác tập luyện lớp 3 sách mới:

  • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: yêu người có ước mơ lyrics

Loạt bài bác Đề đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 3 những môn học