giải bt sgk toán 8

×
 • Đăng nhập
 • Đăng ký

Bạn đang xem: giải bt sgk toán 8

Nội dung bài xích viết

  Xem thêm

  Lời giải bài xích tập luyện Toán lớp 8 cụ thể công tác sách vừa được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 8 Tập 1 & Tập 2 hùn học viên đơn giản coi và đối chiếu điều giải kể từ ê biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện môn Toán 8 Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều.

  1 13818 lượt xem

  Xem thêm: giải bài tập toán 5

  Giải Toán 8 (cả 3 cuốn sách mới)

  Giải Toán 8 Kết nối tri thức

  • Giải Toán 8 Tập 1
  • Chương 1: Đa thức
  • Bài 1: Đơn thức
  • Bài 2: Đa thức
  • Bài 3: Phép nằm trong và phép tắc trừ nhiều thức
  • Luyện tập luyện công cộng trang 17
  • Bài 4: Phép nhân nhiều thức
  • Bài 5: Phép phân chia nhiều thức cho tới đơn thức
  • Luyện tập luyện công cộng trang 25
  • Bài tập luyện cuối chương 1
  • Chương 2: Hằng đẳng thức kỷ niệm và ứng dụng
  • Bài 6: Hiệu nhì bình phương. Bình phương của một tổng hay 1 hiệu
  • Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu
  • Bài 8: Tổng và hiệu nhì lập phương
  • Luyện tập luyện công cộng trang 41
  • Bài 9: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử
  • Luyện tập luyện công cộng trang 45
  • Bài tập luyện cuối chương 2
  • Chương 3: Tứ giác
  • Bài 10: Tứ giác
  • Bài 11: Hình thang cân
  • Luyện tập luyện công cộng trang 56
  • Bài 12: Hình bình hành
  • Luyện tập luyện công cộng trang 63
  • Bài 13: Hình chữ nhật
  • Bài 14: Hình thoi và hình vuông
  • Luyện tập luyện công cộng trang 73
  • Bài tập luyện cuối chương 3
  • Chương 4: Định lí Thalès
  • Bài 15: Định lí Thalès nhập tam giác
  • Bài 16: Đường khoảng của tam giác
  • Bài 17: Tính hóa học đàng phân giác của tam giác
  • Luyện tập luyện công cộng trang 88
  • Bài tập luyện cuối chương 4
  • Chương 5: Dữ liệu và biểu đồ
  • Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu
  • Bài 19: Biểu thao diễn tài liệu vị bảng, biểu đồ
  • Bài 20: Phân tích số liệu tổng hợp phụ thuộc biểu đồ
  • Luyện tập luyện công cộng trang 108
  • Bài tập luyện cuối chương 5
  • Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm
  • Công thức lãi kép
  • Thực hiện tại đo lường và tính toán trên rất nhiều thức với ứng dụng GeoGebra
  • Vẽ hình giản dị và đơn giản với ứng dụng GeoGebra
  • Phân tích Điểm lưu ý nhiệt độ Việt Nam

  ...Đang update...

  Giải Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

  • Giải Toán 8 Tập 1
  • Chương 1: Biểu thức đại số
  • Bài 1: Đơn thức và nhiều thức nhiều biến
  • Bài 2: Các phép tắc toán với rất nhiều thức nhiều biến
  • Bài 3: Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
  • Bài 4: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử
  • Bài 5: Phân thức đại số
  • Bài 6: Cộng, trừ phân thức
  • Bài 7: Nhân, phân chia phân thức
  • Bài tập luyện cuối chương 1
  • Chương 2: Các hình khối nhập thực tiễn
  • Bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều
  • Bài 2: Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
  • Bài tập luyện cuối chương 2
  • Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thông thường gặp
  • Bài 1: Định lí Pythagore
  • Bài 2: Tứ giác
  • Bài 3: Hình thang – Hình thang cân
  • Bài 4: Hình bình hành – Hình thoi
  • Bài 5: Hình chữ nhật – Hình vuông
  • Bài tập luyện cuối chương 3
  • Chương 4: Một số nguyên tố thống kê
  • Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
  • Bài 2: Lựa lựa chọn dạng biểu đồ gia dụng nhằm màn biểu diễn dữ liệu
  • Bài 3: Phân tích dữ liệu
  • Bài tập luyện cuối chương 4
  • Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
  • Hoạt động 1: Dùng vật tư tái mét chế cấp vỏ hộp rubi tặng
  • Hoạt động 2: Làm giành giật treo tường minh họa những loại tứ giác đặc biệt
  • Hoạt động 3: Thiết lập plan cho 1 tiềm năng tiết kiệm

  ...Đang update...

  Giải Toán 8 Cánh diều

  Xem thêm: diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật tính chu vi hình chữ nhật

  • Giải Toán lớp 8 Tập 1
  • Chương 1: Đa thức nhiều biến
  • Bài 1: Đơn thức nhiều thay đổi. Đa thức nhiều biến
  • Bài 2: Các phép tắc tính với rất nhiều thức nhiều biến
  • Bài 3: Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
  • Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức nhập phân tách nhiều thức trở nên nhân tử
  • Bài tập luyện cuối chương 1
  • Chương 2: Phân thức đại số
  • Bài 1: Phân thức đại số
  • Bài 2: Phép nằm trong, phép tắc trừ phân thức đại số
  • Bài 3: Phép nhân, phép tắc phân chia phân thức đại số
  • Bài tập luyện cuối chương 2
  • Chủ đề 1: Quản lí tài chủ yếu cá nhân
  • Chương 3: Hàm số và đồ gia dụng thị
  • Bài 1: Hàm số
  • Bài 2: Mặt bằng tọa chừng. Đồ thị của hàm số
  • Bài 3: Hàm số số 1 hắn = ax + b (a không giống 0)
  • Bài 4: Đồ thị hàm số số 1 hắn = ax + b (a không giống 0)
  • Bài tập luyện cuối chương 3
  • Chương 4: Hình học tập trực quan
  • Bài 1: Hình chóp tam giác đều
  • Bài 2: Hình chóp tứ giác đều
  • Bài tập luyện cuối chương 4
  • Chủ đề 2: Thực hành tạo ra dựng Hologram
  • Chương 5: Tam giác. Tứ giác
  • Bài 1: Định lí Pythagore
  • Bài 2: Tứ giác
  • Bài 3: Hình thang cân
  • Bài 4: Hình bình hành
  • Bài 5: Hình chữ nhật
  • Bài 6: Hình thoi
  • Bài 7: Hình vuông
  • Bài tập luyện cuối chương 5

  ...Đang update...

  • Toán 8 Tập 1
  • Chương 1: Phép nhân và phép tắc phân chia những nhiều thức
  • Bài 1: Nhân đơn thức với rất nhiều thức
  • Bài 2: Nhân nhiều thức với rất nhiều thức
  • Bài 3: Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
  • Bài 4: Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp theo)
  • Bài 5: Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp theo)
  • Bài 6: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vị cách thức bịa nhân tử chung
  • Bài 7: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vị cách thức dùng hằng đẳng thức
  • Bài 8: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vị cách thức group hạng tử
  • Bài 9: Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử bằng phương pháp kết hợp nhiều phương pháp
  • Bài 10: Chia đơn thức cho tới đơn thức
  • Bài 11: Chia nhiều thức với đơn thức
  • Bài 12: Chia nhiều thức một thay đổi tiếp tục chuẩn bị xếp
  • Ôn tập luyện chương 1
  • Chương 2: Phân thức đại số
  • Bài 1: Phân thức đại số
  • Bài 2: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân thức
  • Bài 3: Rút gọn gàng phân thức
  • Bài 4: Quy đồng khuôn mẫu thức nhiều phân thức
  • Bài 5: Phép với những phân thức đại số
  • Bài 6: Phép trừ những phân thức đại số
  • Bài 7: Phép nhân những phân thức đại số
  • Bài 8: Phép phân chia những phân thức đại số
  • Bài 9: Biến thay đổi những biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
  • Ôn tập luyện chương 2
  • Chương 1: Tứ giác
  • Bài 1: Tứ giác
  • Bài 2: Hình thang
  • Bài 3: Hình thang cân
  • Bài 4: Đường khoảng của tam giác, của hình thang
  • Bài 5: Dựng hình vị thước và compa. Dựng hình thang
  • Bài 6: Đối xứng trục
  • Bài 7: Hình bình hành
  • Bài 8: Đối xứng tâm
  • Bài 9: Hình chữ nhật
  • Bài 10: Đường trực tiếp tuy nhiên song với 1 đường thẳng liền mạch cho tới trước
  • Bài 11: Hình thoi
  • Bài 12: Hình vuông
  • Ôn tập luyện chương 1
  • Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác
  • Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
  • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
  • Bài 3: Diện tích tam giác
  • Bài 4: Diện tích hình thang
  • Bài 5: Diện tích hình thoi
  • Bài 6: Diện tích nhiều giác
  • Ôn tập luyện chương 2
  • Toán 8 Tập 2
  • Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn
  • Bài 1: Mở đầu về phương trình
  • Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và cơ hội giải
  • Bài 3: Phương trình fake được về dạng ax + b = 0
  • Bài 4: Phương trình tích
  • Bài 5: Phương trình chứa chấp ẩn ở mẫu
  • Bài 6: Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình
  • Bài 7: Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình (tiếp)
  • Ôn tập luyện chương 3
  • Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn
  • Bài 1: Liên hệ thân thích trật tự và phép tắc cộng
  • Bài 2: Liên hệ thân thích trật tự và phép tắc nhân
  • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
  • Bài 4: Bất phương trình số 1 một ẩn
  • Bài 5: Phương trình chứa chấp vết độ quý hiếm tuyệt đối
  • Ôn tập luyện chương 4
  • Chương 3: Tam giác đồng dạng
  • Bài 1: Định lí Ta-lét nhập tam giác
  • Bài 2: Định lí hòn đảo và hệ ngược của quyết định lí Ta-lét
  • Bài 3: Tính hóa học đàng phân giác của tam giác
  • Bài 4: Khái niệm nhì tam giác đồng dạng
  • Bài 5: Trường thích hợp đồng dạng loại nhất
  • Bài 6: Trường thích hợp đồng dạng loại hai
  • Bài 7: Trường thích hợp đồng dạng loại ba
  • Bài 8: Các tình huống đồng dạng của tam giác vuông
  • Bài 9: Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng
  • Ôn tập luyện chương 3
  • Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
  • Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật
  • Bài 2: Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp)
  • Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Bài 4: Hình lăng trụ đứng
  • Bài 5: Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng
  • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng
  • Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
  • Bài 8: Diện tích xung xung quanh của hình chóp đều
  • Bài 9: Thể tích của hình chóp đều
  • Ôn tập luyện chương 4
  • Bài tập luyện ôn cuối năm

  Tham khảo những loạt bài xích Toán 8 khác:

  Xem thêm thắt những công tác khác:

  • Tóm tắt kiệt tác Ngữ văn 8 (Sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo
  • Soạn văn 8 (hay nhất) | Để học tập đảm bảo chất lượng Ngữ văn lớp 8 (sách mới)
  • Soạn văn 8 (ngắn nhất) | Để học tập đảm bảo chất lượng Ngữ văn lớp 8 (sách mới)
  • Văn khuôn mẫu lớp 8 (Sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo
  • Tác fake - kiệt tác Ngữ văn 8 (Sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo
  • Giải sgk Hóa học tập 8
  • Giải sbt Hóa học tập 8
  • Giải vở bài xích tập luyện Hóa học tập 8
  • Lý thuyết Hóa học tập 8
  • Các dạng bài xích tập luyện Hóa học tập lớp 8
  • Giải sgk Vật Lí 8
  • Giải sbt Vật Lí 8
  • Lý thuyết Vật Lí 8
  • Giải vở bài xích tập luyện Vật lí 8
  • Giải sgk Tiếng Anh 8 (sách mới) | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Học kì 1, Học kì 2
  • Giải sgk Tiếng Anh 8 | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Giải sbt Tiếng Anh 8 (sách mới) | Sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8
  • Giải sbt Tiếng Anh 8 (thí điểm)
  • Giải sgk Tin học tập 8 | Giải bài xích tập luyện Tin học tập 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Giải sgk Lịch Sử 8 | Giải bài xích tập luyện Lịch sử 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Lý thuyết Lịch sử 8 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm Lịch sử 8
  • Giải vở bài xích tập luyện Lịch sử 8
  • Giải Tập bạn dạng đồ gia dụng Lịch sử 8
  • Đề thi đua Lịch Sử 8
  • Giải vở bài xích tập luyện Sinh học tập 8
  • Giải sgk Sinh học tập 8
  • Lý thuyết Sinh học tập 8
  • Giải sgk Giáo dục đào tạo công dân 8 | Giải bài xích tập luyện Giáo dục đào tạo công dân 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Lý thuyết Giáo dục đào tạo công dân 8 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm GDCD 8
  • Lý thuyết Địa Lí 8 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm Địa Lí 8
  • Giải sgk Địa Lí 8 | Giải bài xích tập luyện Địa Lí 8 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Giải Tập bạn dạng đồ gia dụng Địa Lí 8
  • Đề thi đua Địa lí 8