giải sách tiếng việt lớp 4

Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Việt lớp 4

Nâng cấp cho gói Pro nhằm thưởng thức trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin vô cùng nhanh ko mong chờ.

Bạn đang xem: giải sách tiếng việt lớp 4

Mua tức thì Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Giải bài bác luyện SGK Tiếng Việt lớp 4 chỉ dẫn cụ thể câu nói. giải bám theo từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm bám theo từng tuần cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng khả năng biên soạn bài bác. Các bài bác giải hoặc, thú vị, cụ thể chung những em học viên học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng việt sẵn sàng cho những bài bác đua vô năm học tập.

Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Việt 4 luyện 1

Tuần 1: Thương người như thể thương thân

 • Tập hiểu lớp 4: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
 • Chính miêu tả lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cấu tạo ra của tiếng
 • Kể chuyện lớp 4: Sự tích hồ nước Ba Bể
 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Mẹ ốm
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Thế này là kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện luyện về cấu trúc của tiếng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Nhân vật vô truyện

Tuần 2: Thương người như thể thương thân

 • Tập hiểu lớp 4: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu đuối (tiếp theo)
 • Soạn bài bác Chính miêu tả lớp 4: Mười năm cõng chúng ta lên đường học
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Truyện cổ nước mình

Tuần 3: Thương người như thể thương thân

 • Tập hiểu lớp 4: Thư thăm hỏi bạn
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Cháu nghe mẩu truyện của bà
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Từ đơn và kể từ phức
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 3: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Người ăn xin
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Kể lại câu nói. trình bày, ý nghĩ về của nhân vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu - Đoàn kết
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Viết thư

Tuần 4: Măng nhú thẳng

 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Một người chủ yếu trực
 • Chính miêu tả lớp 4: Nhớ - viết: Truyện cổ nước bản thân, phân biệt r/d/gi, ân/âng
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Từ ghép và kể từ láy
 • Kể chuyện lớp 4: Một thi sĩ chân chính
 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Tre Việt Nam
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cốt truyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện luyện về kể từ ghép và kể từ láy
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết cốt truyện

Tuần 5: Măng nhú thẳng

 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Những phân tử thóc giống
 • Soạn bài bác Chính miêu tả lớp 4: Những phân tử thóc giống
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực - Tự trọng
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 5: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Gà Trống và Cáo
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Viết thư (Bài đánh giá viết)
 • Văn hình mẫu lớp 4: Viết thư thăm hỏi tặng quà khuyến khích đồng chí, người thân trong gia đình đem chuyện buồn
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn vô bài bác văn kể chuyện

Tuần 6: Măng nhú thẳng

 • Tập hiểu lớp 4: Nỗi dằn lặt vặt của An-đrây-ca
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe ghi chép - Người ghi chép truyện thiệt thà
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Danh kể từ công cộng và danh kể từ riêng
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 6: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Văn hình mẫu lớp 4: Kể một mẩu truyện về lòng tự động trọng tuy nhiên em biết
 • Tập hiểu lớp 4: Chị em tôi
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực - Tự trọng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết đoạn văn kể chuyện

Tuần 7: Trên song cánh ước mơ

 • Tập hiểu lớp 4: Trung thu độc lập
 • Chính miêu tả lớp 4: Nhớ - viết: Gà Trống và Cáo
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Kể chuyện lớp 4: Lời ước bên dưới trăng
 • Tập hiểu lớp 4: Tại Vương quốc Tương Lai
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 7: Luyện luyện kiến thiết đoạn văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện luyện ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện cải cách và phát triển câu chuyện

Tuần 8: Trên song cánh ước mơ

 • Tập hiểu lớp 4: Nếu bọn chúng bản thân đem quy tắc lạ
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Trung thu độc lập
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện tiếp tục nghe tiếp tục hiểu về những ước mơ đẹp nhất hoặc những ước mơ viển vông phi lí
 • Tập hiểu lớp 4: Đôi giầy tía tao color xanh
 • Kể lại mẩu truyện Đôi giầy tía tao màu xanh da trời bám theo câu nói. của em
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 8: Luyện luyện cải cách và phát triển câu chuyện
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 8: Luyện luyện cải cách và phát triển mẩu truyện (tiếp theo)
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Dấu ngoặc kép

Tuần 9: Trên song cánh ước mơ

 • Tập hiểu lớp 4: Thưa chuyện với mẹ
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Thợ rèn
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ước mơ
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một ước mơ đẹp nhất của em hoặc của đồng chí, người thân
 • Tập hiểu lớp 4: Điều ước của vua Mi-đát
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 9: Luyện luyện cải cách và phát triển câu chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Động từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện trao thay đổi chủ kiến với những người thân

Tuần 10: Ôn luyện thân ái học tập kì 1

 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 2
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 4
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 5
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8

Tuần 11: Có chí thì nên

 • Tập hiểu lớp 4: Ông Trạng thả diều
 • Chính miêu tả lớp 4: Nhớ - viết: Nếu bọn chúng bản thân đem quy tắc lạ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện luyện về động từ
 • Kể chuyện lớp 4: Bàn giấy chân kì diệu
 • Tập hiểu lớp 4: Có chí thì nên
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 11: Luyện luyện trao thay đổi chủ kiến với những người thân
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Tính từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Mở bài bác vô bài bác văn kể chuyện

Tuần 12: Có chí thì nên

 • Tập hiểu lớp 4: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Người đồng chí nhiều nghị lực
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí - Nghị lực
 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Vẽ trứng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Kết bài bác vô bài bác văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 12: Tính từ
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 12: Bài đánh giá ghi chép (Kể chuyện)
 • Kể lại mẩu truyện “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi vì thế câu nói. kể của một mái ấm tàu người Hoa hoặc người Pháp

Tuần 13: Có chí thì nên

 • Tập hiểu lớp 4: Người lần đàng lên những vì thế sao
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Người lần đàng lên những vì thế sao
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 13: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Ý chí - Nghị lực
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 13: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến, tham lam gia
 • Kể một mẩu truyện em được tận mắt chứng kiến hoặc nhập cuộc thể hiện tại ý thức kiên trì, vượt lên trên khó
 • Tập hiểu lớp 4: Văn hoặc chữ tốt
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu căn vặn và vệt chấm hỏi
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Ôn luyện văn kể chuyện

Tuần 14: Tiếng sáo diều

 • Tập hiểu lớp 4: Chú Đất Nung
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - viết: Chiếc áo búp bê
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện luyện về câu hỏi
 • Kể chuyện lớp 4: Búp bê của ai
 • Tập hiểu lớp 4: Chú Đất Nung (tiếp theo)
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Dùng thắc mắc vô mục tiêu khác
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Thế này là miêu tả?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra bài bác văn mô tả vật vật

Tuần 15: Tiếng sáo diều

 • Tập hiểu lớp 4: Cánh diều tuổi hạc thơ
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Cánh diều tuổi hạc thơ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ nghịch ngợm - Trò chơi
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 15: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập hiểu lớp 4: Tuổi Ngựa
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện mô tả vật vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Giữ quy tắc trang nhã lúc để câu hỏi
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Quan sát vật vật

Tuần 16: Tiếng sáo diều

Xem thêm: bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

 • Tập hiểu lớp 4: Kéo co
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Kéo co
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 16: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Đồ nghịch ngợm - Trò chơi
 • Kể chuyện lớp 4: Kể một mẩu truyện tương quan cho tới vật nghịch ngợm của em hoặc của chúng ta xung quanh
 • Tập hiểu lớp 4: Trong quán ăn "Ba cá bống"
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện ra mắt địa phương
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 16: Luyện luyện mô tả vật vật

Tuần 17: Tiếng sáo diều

 • Tập hiểu lớp 4: Rất nhiều mặt mũi trăng
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Mùa đông đúc bên trên rẻo cao
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Một phát minh sáng tạo nho nhỏ
 • Tập hiểu lớp 4: Rất nhiều mặt mũi trăng (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn vô bài bác văn mô tả vật vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ vô câu kể Ai thực hiện gì?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết đoạn văn mô tả vật vật

Tuần 18: Ôn luyện cuối học tập kì 1

 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 1
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 2
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 3 + 4
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 5 + 6
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 7
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 4: Tiết 8

Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Việt 4 luyện 2

Tuần 19: Người tao là hoa đất

 • Tập hiểu lớp 4: Bốn anh tài
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Kim tự động tháp Ai Cập
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ vô câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Bác tiến công cá và hắn hung thần
 • Tập hiểu lớp 4: Chuyện cổ tích về loại người
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết cởi bài bác vô bài bác văn mô tả vật vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Tài năng
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết kết bài bác vô bài bác văn mô tả vật vật

Tuần 20: Người tao là hoa đất

 • Tập hiểu lớp 4: Bốn kỹ năng (tiếp theo)
 • Chính miêu tả lớp 4: Nghe - ghi chép - Cha đẻ của cái lốp xe pháo đạp
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện luyện về Câu kể Ai thực hiện gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại một mẩu truyện tuy nhiên em được nghe hoặc được hiểu về một người dân có tài
 • Tập hiểu lớp 4: Trống đồng Đông Sơn
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Bài đánh giá ghi chép - Miêu miêu tả vật vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Sức khỏe
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 20: Luyện luyện ra mắt địa phương

Tuần 21: Người tao là hoa đất

 • Tập hiểu lớp 4: Anh hùng làm việc Trần Đại Nghĩa
 • Tập hiểu lớp 4: Chuyện cổ tích về loại người
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện lớp 5 tuần 21: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập hiểu lớp 4: Bè xuôi sông La
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ vô câu kể Ai thế nào?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra bài bác văn mô tả cây cối

Tuần 22: Vẻ đẹp nhất muôn màu

 • Soạn bài: Tập hiểu lớp 4: Sầu riêng
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Sầu riêng
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ vô câu kể Ai thế nào?
 • Kể chuyện lớp 4: Con vịt xấu xí xí
 • Soạn bài bác Tập hiểu lớp 4: Chợ Tết
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện để ý cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cái đẹp
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện mô tả những phần tử của cây cối

Tuần 23: Vẻ đẹp nhất muôn màu

 • Tập hiểu lớp 4: Hoa học tập trò
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nhớ - viết): Chợ Tết
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 23: Kể chuyện em và được nghe, được đọc
 • Tập hiểu lớp 4: Khúc hát ru những em nhỏ xíu rộng lớn bên trên sống lưng mẹ
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 23: Luyện luyện mô tả những phần tử của cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 23: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cái đẹp
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Đoạn văn vô bài bác văn mô tả cây cối

Tuần 24: Vẻ đẹp nhất muôn màu

 • Tập hiểu lớp 4: Vẽ về cuộc sống thường ngày an toàn
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 24: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập hiểu lớp 4: Đoàn thuyền tiến công cá
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết đoạn văn mô tả cây cối
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Vị ngữ vô câu kể Ai là gì?
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Tóm tắt tin cậy tức

Tuần 25: Những người ngược cảm

 • Tập hiểu lớp 4: Khuất phục thương hiệu cướp biển
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nghe - viết): Khuất phục thương hiệu cướp biển
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Chủ ngữ vô câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Những chú nhỏ xíu ko chết
 • Tập hiểu lớp 4: Bài thơ về tè group xe pháo ko kính
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện tóm lược tin cậy tức
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết cởi bài bác vô bài bác văn mô tả cây cối

Tuần 26: Những người ngược cảm

 • Tập hiểu lớp 4: Thắng biển
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Thắng biển
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Luyện luyện về câu kể Ai là gì?
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện tiếp tục nghe hoặc được đọc
 • Tập hiểu lớp 4: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết kết bài bác vô bài bác văn mô tả cây cối
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 26: Luyện luyện mô tả cây cối

Tuần 27: Những người ngược cảm

 • Tập hiểu lớp 4: Dù sao ngược khu đất vẫn quay
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nhớ - viết): Bài thơ về tè group xe pháo ko kính
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu khiến
 • Kể chuyện lớp 4 tuần 27: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham lam gia
 • Tập hiểu lớp 4: Con sẻ
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Cách bịa đặt câu khiến

Tuần 28: Ôn luyện thân ái học tập kì 2

 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1 + 2
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 4
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 5
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8

Tuần 29: Khám phá huỷ thế giới

 • Tập hiểu lớp 4: Đường lên đường Sa Pa
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện lớp 4: Đôi cánh của ngựa trắng
 • Tập hiểu lớp 4: Trăng ơi kể từ đâu đến?
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 29: Luyện luyện tóm lược tin cậy tức
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Giữ quy tắc trang nhã khi thổ lộ đòi hỏi đề nghị
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Cấu tạo ra của bài bác văn mô tả con cái vật

Tuần 30: Khám phá huỷ thế giới

 • Tập hiểu lớp 4: Một ngàn ngày xung xung quanh ngược đất
 • Chính miêu tả lớp 4: Nhớ - viết: Đường lên đường Sa Pa
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 30: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại mẩu truyện em tiếp tục nghe, tiếp tục hiểu về du ngoạn hoặc thám hiểm
 • Tập hiểu lớp 4: Dòng sông khoác áo
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện để ý con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Câu cảm
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Điền vô sách vở in sẵn

Tuần 31: Khám phá huỷ thế giới

 • Tập hiểu lớp 4: Ăng-co Vát
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Nghe câu nói. chim nói
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ mang đến câu
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một cuộc du ngoạn hoặc cắm trại tuy nhiên em được tham lam gia
 • Tập hiểu lớp 4: Con chuồn chuồn nước
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện mô tả những cỗ phân của con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ xứ sở mang đến câu
 • Tập thực hiện văn lớp 4: Luyện luyện kiến thiết đoạn văn mô tả con cái vật

Tuần 32: Tình yêu thương cuộc sống

 • Tập hiểu lớp 4: Vương quốc vắng vẻ nụ cười
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Vương quốc vắng vẻ nụ cười
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời hạn mang đến câu
 • Kể chuyện lớp 4: Khát vọng sống
 • Tập hiểu lớp 4: Ngắm trăng. Không đề
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 32: Luyện luyện kiến thiết đoạn văn mô tả con cái vật
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên vẹn nhân mang đến câu

Tuần 33

Xem thêm: cách tìm số điện thoại của mình

 • Tập hiểu lớp 4: Vương quốc vắng vẻ nụ mỉm cười (tiếp theo)
 • Chính miêu tả lớp 4: (Nhớ - viết): Ngắm trăng. Không đề
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan tiền - Yêu đời
 • Kể chuyện lớp 4: Kể lại mẩu truyện và được nghe hoặc hiểu về ý thức sáng sủa, yêu thương đời
 • Tập hiểu lớp 4: Con chim chiền chiện
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ mục tiêu mang đến câu
 • Tập thực hiện văn lớp 4 tuần 33: Điền vô sách vở in sẵn

Tuần 34: Tình yêu thương cuộc sống

 • Tập hiểu lớp 4: Tiếng mỉm cười là liều mình dung dịch bổ
 • Chính miêu tả lớp 4 (Nghe - viết): Nói ngược
 • Luyện kể từ và câu lớp 4 tuần 34: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Lạc quan tiền - Yêu đời
 • Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một người phấn khởi tính tuy nhiên em biết
 • Tập hiểu lớp 4: chén "mầm đá"
 • Luyện kể từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện đi lại mang đến câu

Tuần 35: Ôn luyện học tập kì 2

 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 1
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 2
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 + 4
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 5 + 6
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 7
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Ngoài đi ra, những em học viên luyện giải bài bác luyện SGK Tiếng Việt 4 hoặc SGK môn Toán lớp 4 và SGK môn Khoa học tập 4, SGK Địa lí 4 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Đồng thời những dạng đề đua học tập kì 1 lớp 4, đề đua học tập kì 2 bám theo Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với những bậc bố mẹ tìm hiểu thêm đề đua, bài bác luyện tiên tiến nhất.