kéo co tiếng anh là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ tư, 9/2/2022, 09:32 (GMT+7)

Bamboo swings (đánh đu), Tug of war (kéo co)... là trò đùa dân gian tham thường có vô dịp Tết. Hướng dẫn dưới trên đây giúp người mua biết cách đùa và hiểu rõ rộng lớn về truyền thống.

Bạn đang xem: kéo co tiếng anh là gì

1. Bamboo swings: Đánh đu

How to tát play: Cách chơi

A swing that is fixed to tát two bamboos securely attached the deeply in the ground, usually a communal playground (Một cái đu được gắn vô nhì cây tre được chôn chặt vô sâu sắc trong tâm khu đất, thông thường là ở sảnh đùa chung).

One or two players stand on the platform and flex the legs to tát bounce to tát swing themselves up as high as possible and who swing higher is the winner (Một hoặc nhì người đùa đứng bên trên bục và nhún chân nhằm tung người lên tối đa rất có thể và người này đu cao hơn nữa là kẻ chiến thắng).

2. Mandarin square capturing: Ô ăn quan

How to tát play: Cách chơi

First, divide the rectangle in half vertically for two players or two teams (Đầu tiên, phân chia song hình chữ nhật theo đòi chiều dọc củ mang lại nhì người đùa hoặc nhì đội).

Second, divide the rectangle into 10 smaller squares by length then add two semicircles to tát the two ends of the rectangle (Thứ nhì, phân chia hình chữ nhật trở nên 10 hình vuông vắn nhỏ rộng lớn theo hướng lâu năm, tiếp sau đó thêm thắt nhì hình buôn bán nguyệt vô nhì đầu của hình chữ nhật).

Next, place five (or more depending on the player) small pebbles in each square and a bigger pebble (usually twice as the size of the small pebbles) in two semicircles (Tiếp theo đòi, nhằm năm viên sỏi nhỏ hoặc nhiều hơn thế nữa tùy nằm trong vô người đùa vào cụ thể từng dù vuông và một viên sỏi to hơn thông thường gấp rất nhiều lần độ cao thấp của viên sỏi nhỏ trở nên nhì hình buôn bán nguyệt).

Xem thêm: bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

In the game, players divide the pebbles around one pebble for one square and try to tát collect as many pebbles as possible to tát become the winner (Khi đùa, người đùa phân chia những viên sỏi xung xung quanh một viên sỏi cho 1 hình vuông vắn và nỗ lực tích lũy ít nhiều viên sỏi càng chất lượng nhằm phát triển thành người thắng cuộc).

3. Tug of war: Kéo co

How to tát play: Cách chơi

Two teams with the same number of players holding the ends of a long, big rope pull their opponent towards their teams over the divided line of the rope and the divided line on the ground to tát be the winners (Hai team với nằm trong con số người đùa vắt vô nhì đầu của sợi chão thừng to tát kéo đối phương về phía team bản thân qua chuyện vạch phân chia của tất cả sợi chão và vạch phân chia khắc ghi bên trên mặt mày khu đất nhằm phát triển thành những người dân thắng cuộc).

The game is played in the common playground with high entertainment. It combines the strength, ingenuity with the close cooperation of players in the team (Kéo teo được đùa bên trên sảnh đùa công cộng mang ý nghĩa vui chơi cao. Nó phối kết hợp thân thuộc sức khỏe, sự khôn khéo và sự kết hợp ngặt nghèo của những người dân đùa vô và một đội).

4. Hit the hanging clay pots: Đập niêu đất

How to tát play: Cách chơi

First, the organizers huyệt the clay pots on the strings prepared readily for everyone in a large, clean ground (Đầu tiên, ban tổ chức triển khai treo những cái niêu khu đất và đã được sẵn sàng sẵn lên chão mang lại quý khách bên trên một khu đất nền rộng lớn và sạch sẽ sẽ).

Xem thêm: listening unit 10 lớp 11

The players, standing in the starting line (3 to tát 5 meters from the hanging clay pots) being blindfolded, try to tát direct and estimate the distance to tát the hanging clay pots to tát reach closely to tát hit and break those ones with a stick about 50 centimeters after the starting signal (Người đùa, đứng ở vạch xuất trừng trị cơ hội chão treo niêu kể từ 3 cho tới 5 m bị bịt đôi mắt, nỗ lực kim chỉ nan và ước tính khoảng cách chão treo những niêu nhằm tiến bộ lại ngay sát, đập và làm vỡ tung những niêu bại vì thế một cây côn lâu năm khoảng chừng 50 centimet sau khoản thời gian với tín hiệu xuất phát).

The players will be helped by the rest in order to tát reach the string with the hanging clay pots the fastest. The person who hits and breaks the pot will get the reward written on the small piece of paper in the broken clay pot (Người đùa sẽ tiến hành những người dân sót lại giúp sức nhằm cho tới được khu vực chão treo niêu khu đất nhanh nhất có thể. Người đập vỡ cái niêu khu đất tiếp tục có được phần thưởng ghi bên trên miếng giấy má nhỏ vô cái niêu bị vỡ).

Đinh Thị Thái Hà