nếu em được lựa chọn

Phiên phiên bản cho tới nữ

1. Nếu bây [Am] giờ được lựa chọn một lượt [C] nữa
Thì [Dm] kiên cố có lẽ rằng vẫn [G] yêu thương anh như [C] ngày xưa
Nếu bây [F] giờ được lựa chọn điều em [Bb] ước mơ
Thì em tin cẩn em vẫn mơ như em [E7] từng mơ

Bạn đang xem: nếu em được lựa chọn

Vẫn mơ [Am] rằng hoàn toàn đời này yêu thương anh [C] mãi
Dù [Dm] với tiếp liền những [F] đắng cay vô [C] ngày mai
Vẫn mơ [Am] rằng hoàn toàn đời này em trao [Dm] cho tới ai
Tình [E7] yêu thương vô em tiếp tục mãi ko bao [Am] giờ phai

2. Bởi vì như thế một [Dm] Khi em tiếp tục yêu
Là trái tim em tiếp tục [G] dưng trao cho tới [C] tình thương
[F] Dù đàng tình [Dm] yêu thương muôn khó khăn khăn
Và [E7] nhiều lúc em biết em ko [Am] được may mắn

Chẳng cần thiết bận [Dm] tâm hoặc suy nghĩ suy
Mình quyết tử cho tới ai [G] bại sẽ tiến hành những [C] gì
[F] Đã yêu thương nhau thì [Dm] cứ yêu thương đi
Sẽ cho tới tao ngày [E7] mon không hề phung phí

3. Và [Am] nếu như lúc này em phía trên được [Dm] thưa một lời
[G] Nói em còn yêu thương mãi [C] một người
Chẳng [F] với khi nào em mong muốn [Dm] xa thẳm rời
Dù ngày mai [E7] cho tới là ngày sau cuối

Và [Am] nếu như lúc này em phía trên được [Dm] bị tiêu diệt một lần
[G] Chết cho tới tình thương tiếp tục [C] bất tận
Chẳng [F] với khi nào em thấy [Dm] ân hận
Chỉ cần thiết anh [E7] biết em luôn luôn hằng [Am] yêu thương anh

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 6 tập 1

---------------------
Phiên phiên bản cho tới nam

1. Nếu bây [Am] giờ được lựa chọn một lượt [C] nữa
Thì [Dm] kiên cố có lẽ rằng vẫn [G] yêu thương em như [C] ngày xưa
Nếu bây [F] giờ được lựa chọn điều anh [Bb] ước mơ
Thì anh tin cẩn anh vẫn mơ như anh [E7] từng mơ

Vẫn mơ [Am] rằng hoàn toàn đời này được yêu thương em [C] mãi
Dù [Dm] với tiếp liền những [F] đắng cay vô [C] ngày mai
Vẫn mơ [Am] rằng hoàn toàn đời này anh trao [Dm] cho tới ai
Tình [E7] yêu thương vô anh tiếp tục mãi ko bao [Am] giờ phai

2. Bởi vì như thế một [Dm] Khi anh tiếp tục yêu
Là trái tim anh tiếp tục [G] dưng trao cho tới [C] tình thương
[F] Dù đàng tình [Dm] yêu thương muôn khó khăn khăn
Và [E7] nhiều lúc anh biết anh ko [Am] được may mắn

Xem thêm: code untitled attack on titan

Chẳng cần thiết bận [Dm] tâm hoặc suy nghĩ suy
Mình quyết tử cho tới ai [G] bại sẽ tiến hành những [C] gì
[F] Đã yêu thương nhau thì [Dm] cứ yêu thương đi
Sẽ cho tới tao ngày [E7] mon không hề phung phí

3. Và [Am] nếu như lúc này anh phía trên được [Dm] thưa một lời
[G] Nói anh còn yêu thương mãi [C] một người
Chẳng [F] với khi nào anh mong muốn [Dm] xa thẳm rời
Dù ngày mai [E7] cho tới là ngày sau cuối

Và [Am] nếu như lúc này anh phía trên được [Dm] bị tiêu diệt một lần
[G] Chết cho tới tình thương tiếp tục [C] bất tận
Chẳng [F] với khi nào anh thấy [Dm] ân hận
Chỉ cần thiết em [E7] biết anh luôn luôn hằng [Am] yêu thương em