ngày mở hàng năm 2023

Ngày giờ chất lượng khai trương mở bán siêu thị tăng thêm ý nghĩa vô cùng cần thiết so với những căn nhà tiệm. Với mục tiêu ước cầu sự suôn sẻ, tiện nghi, trước lúc banh siêu thị, người thân sale tiếp tục coi thời giờ nhằm tổ chức khai trương mở bán. Vậy năm 2023 đem những ngày nay chất lượng nhằm khai trương mở bán cửa ngõ hàng? Theo dõi tức thì vô nội dung bài viết tiếp sau đây của KiotViet. 

khai truong cua hang

Bạn đang xem: ngày mở hàng năm 2023

1. Xem ngày chất lượng khai trương mở bán siêu thị cả năm 2023

Tháng 1

Thứ 3, ngày 3 mon một năm 2023, âm lịch: Ngày 12/12/2022
Ngày Tân Dậu, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Tý (23-1h), Canh Dần (3-5h), Tân Mão (5-7h), Giáp Ngọ (11-13h), Ất Mùi (13-15h), Đinh Dậu (17-19h).

Thứ 7, ngày 7 mon một năm 2023, âm lịch: Ngày 16/12/2022
Ngày Ất Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 15 mon một năm 2023, âm lịch: Ngày 24/12/2022
Ngày Quý Dậu, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 17 mon một năm 2023, âm lịch: Ngày 26/12/2022
Ngày Ất Hợi, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 5, ngày 19 mon một năm 2023, âm lịch: Ngày 28/12/2022
Ngày Đinh Sửu, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương:  Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 21 mon một năm 2023, âm lịch: Ngày 30/12/2022
Ngày Kỷ Mão, mon Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h).

Chủ nhật, ngày 22 mon một năm 2023, âm lịch: Ngày 1/1/2023
Ngày Canh Thìn mon Giáp Dần năm Quý Mão. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h).
Thứ 2, ngày 30 mon một năm 2023, âm lịch: Ngày 9/1/2023
Ngày Mậu Tý, mon Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h).

Để sale hiệu suất cao, rộng lớn 200.000 căn nhà tiệm đã sử dụng KiotViet hùn vận hành đúng đắn lịch hứa, thời gian chữa trị dùng, lợi nhuận, lợi nhuận

Xem thêm: Phần mượt vận hành Hair Salon, Spa, Nails Mi thịnh hành nhất 

Tháng 2

Thứ 4, ngày một mon hai năm 2023, âm lịch: Ngày 11/1/2023
Ngày Canh Dần mon Giáp Dần năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Hình - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Thứ 5, ngày 9 mon hai năm 2023, âm lịch: Ngày 19/1/2023
Ngày Mậu Tuất mon Giáp Dần năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 11 mon hai năm 2023, âm lịch: Ngày 21/1/2023
Ngày Canh Tý mon Giáp Dần năm Quý Mão. Là ngày: Thanh Long - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h).

Thứ 4, ngày 15 mon hai năm 2023, âm lịch: Ngày 25/1/2023
Ngày Giáp Thìn mon Giáp Dần năm Quý Mão. Là ngày: Kim Quỹ - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 3, ngày 28 mon hai năm 2023, âm lịch: Ngày 9/2/2023
Ngày Đinh Tỵ mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Tháng 3

Thứ 2, ngày 6 mon 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/2/2023
Ngày Quý Hợi mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày 8 mon 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/2/2023
Ngày Ất Sửu mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Câu Trận - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 6, ngày 10 mon 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/2/2023
Ngày Đinh Mão mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h).

Chủ nhật, ngày 12 mon 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/2/2023
Ngày Kỷ Tỵ mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 2, ngày trăng tròn mon 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/2/2023
Ngày Đinh Sửu mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Câu Trận - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày 22 mon 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/2/2023
Ngày Kỷ Mão mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h).

Thứ 5, ngày 30 mon 3 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/2/2023
Ngày Đinh Hợi mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

ngay khai truong

Khai trương thẩm mỹ và làm đẹp viện. Ảnh: Internet

Tháng 4 

Thứ 4, ngày 5 tháng tư năm 2023, âm lịch: Ngày 15/2/2023
Ngày Quý Tỵ mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 3, ngày 11 tháng tư năm 2023, âm lịch: Ngày 21/2/2023
Ngày Kỷ Hợi mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 15 tháng tư năm 2023, âm lịch: Ngày 25/2/2023
Ngày Quý Mão mon Ất Mão năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h).

Chủ nhật, ngày 30 tháng tư năm 2023, âm lịch: Ngày 11/3/2023
Ngày Mậu Ngọ mon Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Hình - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h).

Tháng 5 

Thứ 7, ngày 6 mon 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/3/2023
Ngày Giáp Tý mon Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h).

Thứ 2, ngày 8 mon 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/3/2023
Ngày Bính Dần mon Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Thứ 4, ngày 10 mon 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/3/2023
Ngày Mậu Thìn mon Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Thanh Long - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 5, ngày 18 mon 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/3/2023
Ngày Bính Tý mon Bính Thìn năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h).

Thứ 6, ngày 19 mon 5 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/4/2023
Ngày Đinh Sửu mon Đinh Tỵ năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Xem thêm: Vốn 100 triệu nên sale gì ở vùng quê. Các quy mô sale phổ biến năm 2023

Tháng 6 

Thứ 3, ngày 6 mon 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/4/2023
Ngày Ất Mùi mon Đinh Tỵ năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 2, ngày 12 mon 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/4/2023
Ngày Tân Sửu mon Đinh Tỵ năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 25 mon 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/5/2023
Ngày Giáp Dần mon Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 27 mon 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 10/5/2023
Ngày Bính Thìn mon Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Thứ 5, ngày 29 mon 6 năm 2023, âm lịch: Ngày 12/5/2023
Ngày Mậu Ngọ mon Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h).

Xem thêm: đơn xin nghỉ phép công ty

Tháng 7 

Thứ 6, ngày 7 mon 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 20/5/2023
Ngày Bính Dần mon Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 11 mon 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 24/5/2023
Ngày Canh Ngọ mon Mậu Ngọ năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h).

Thứ 4, ngày 26 mon 7 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/6/2023
Ngày Ất Dậu mon Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Câu Trận - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h).

Tháng 8 

Thứ 3, ngày một mon 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/6/2023
Ngày Tân Mão mon Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: chỉ bảo Quang - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h).

Thứ 5, ngày 3 mon 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/6/2023
Ngày Quý Tỵ mon Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h),Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h),Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 5 mon 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/6/2023
Ngày Ất Mùi mon Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h),Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 2, ngày 7 mon 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/6/2023
Ngày Đinh Dậu mon Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Câu Trận - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h).

Thứ 3, ngày 15 mon 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/6/2023
Ngày Ất Tỵ mon Kỷ Mùi năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày 16 mon 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 1/7/2023
Ngày Bính Ngọ mon Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h).

Thứ 7, ngày 26 mon 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 11/7/2023
Ngày Bính Thìn mon Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Kim Quỹ - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày 30 mon 8 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/7/2023
Ngày Canh Thân mon Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Xem thêm: Cách thuyết phục người sử dụng mua sắm cty một phân phát ăn ngay

Tháng 9

Thứ 6, ngày một mon 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/7/2023
Ngày Nhâm Tuất mon Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 9 mon 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 25/7/2023
Ngày Canh Ngọ mon Canh Thân năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h).

Thứ 4, ngày trăng tròn mon 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 6/8/2023
Ngày Tân Tỵ mon Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h),Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h),Kỷ Hợi (21h-23h).

Thứ 6, ngày 22 mon 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/8/2023
Ngày Quý Mùi mon Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: chỉ bảo Quang - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 3, ngày 26 mon 9 năm 2023, âm lịch: Ngày 12/8/2023
Ngày Đinh Hợi mon Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).

Tháng 10 

Thứ 4, ngày 4 mon 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 20/8/2023
Ngày Ất Mùi mon Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: chỉ bảo Quang - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h),Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 8 mon 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 24/8/2023
Ngày Kỷ Hợi mon Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Nguyên Vũ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 7, ngày 14 mon 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 30/8/2023
Ngày Ất Tỵ mon Tân Dậu năm Quý Mão. Là ngày: Chu Tước - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 29 mon 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/9/2023
Ngày Canh Thân mon Nhâm Tuất năm Quý Mão. Là ngày: Kim Quỹ - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 31 mon 10 năm 2023, âm lịch: Ngày 17/9/2023
Ngày Nhâm Tuất mon Nhâm Tuất năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h).

Tháng 11

Thứ 5, ngày 2 mon 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 19/9/2023
Ngày Giáp Tý mon Nhâm Tuất năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h).

Chủ nhật, ngày 12 mon 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 29/9/2023
Ngày Giáp Tuất mon Nhâm Tuất năm Quý Mão. Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 5, ngày 16 mon 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 4/10/2023
Ngày Mậu Dần mon Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h).

Thứ 3, ngày 21 mon 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 9/10/2023
Ngày Quý Mùi mon Quý Hợi năm Quý Mão.Là ngày: Minh Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h).

Thứ 2, ngày 27 mon 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 15/10/2023
Ngày Kỷ Sửu mon Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Ngọc Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h).

Thứ 3, ngày 28 mon 11 năm 2023, âm lịch: Ngày 16/10/2023
Ngày Canh Dần mon Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h),,Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Tháng 12

Chủ nhật, ngày 3 mon 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 21/10/2023
Ngày Ất Mùi mon Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Minh Đường - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).

Chủ nhật, ngày 10 mon 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 28/10/2023
Ngày Nhâm Dần mon Quý Hợi năm Quý Mão. Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h).

Thứ 7, ngày 16 mon 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 4/11/2023
Ngày Mậu Thân mon Giáp Tý năm Quý Mão. Là ngày: Thanh Long - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h),Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h).

Thứ 2, ngày 18 mon 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 6/11/2023
Ngày Canh Tuất mon Giáp Tý năm Quý Mão.Là ngày: Thiên Hình - Hắc đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Mậu Dần (03h-05h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h).

Thứ 4, ngày trăng tròn mon 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 8/11/2023
Ngày Nhâm Tý mon Giáp Tý năm Quý Mão. Là ngày: Kim Quỹ - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h).

Thứ 5, ngày 28 mon 12 năm 2023, âm lịch: Ngày 16/11/2023
Ngày Canh Thân mon Giáp Tý năm Quý Mão. Là ngày: Thanh Long - Hoàng đạo. Giờ chất lượng nhằm cúng khai trương: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

xem tức thì khai truong spa

Xem ngày khai trương mở bán hùn việc làm sale tiện nghi rộng lớn. Ảnh: Internet

2. Xem ngày chất lượng khai trương mở bán siêu thị theo đuổi tuổi

Trên đấy là những ngày chất lượng nhằm khai trương mở bán siêu thị vô năm 2023. Tuy nhiên, nhằm định ngày khai trương mở bán thích hợp nhất, những căn nhà sale rất cần phải xét theo đuổi tuổi hạc của gia căn nhà. Dưới đấy là những ngày chất lượng phù phù hợp với từng giới hạn tuổi KiotViet tiếp tục tổ hợp. quý khách hàng rất có thể so sánh những ngày khai trương mở bán ăn ý tuổi hạc với bản thân với những ngày chất lượng vô năm 2023 phía trên nhằm thám thính rời khỏi ngày khai trương mở bán thích hợp nhất nhé. 

Xem thêm: lời chúc sinh nhật tiếng anh

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Tý

 • Canh Tý: Mậu Thìn, Ất Sửu, Mậu Thân
 • Nhâm Tý: Canh Thìn, Đinh Sửu, Canh Thân
 • Giáp Tý: Nhâm Thìn, Kỷ Sửu, Nhâm Thân
 • Bính Tý: Giáp Thìn, Tân Sửu, Giáp Thân
 • Mậu Tý: Bính Thìn, Quý Sửu, Bính Thân

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Sửu

 • Tân Sửu: Bính Tý, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu
 • Quý Sửu: Mậu Tý, Tân Tỵ, Tân Dậu
 • Ất Sửu: Canh Tý,Quý Tỵ, Quý Dậu
 • Đinh Sửu: Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Dậu
 • Kỷ Sửu: Giáp Tý, Đinh Tỵ, Đinh Dậu

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Dần 

 • Canh Dần: Ất Hợi, Mậu Ngọ, Mậu Tuất
 • Nhâm Dần: Đinh Hợi, Canh Ngọ, Canh Tuất
 • Giáp Dần: Kỷ Hợi, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất
 • Bính Dần: Tân Hợi, Giáp Ngọ, Giáp Tuất
 • Mậu Dần: Quý Hợi, Bính Ngọ, Bính Tuất

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Mão

 • Tân Mão: Bính Tuất, Kỷ Hợi, Kỷ Mùi
 • Quý Mão: Mậu Tuất, Tân Hợi, Tân Mùi
 • Ất Mão: Canh Tuất, Quý Hợi, Quý Mùi
 • Đinh Mão: Nhâm Tuất, Ất Hợi, Ất Mùi
 • Kỷ Mão: Giáp Tuất, Đinh Hợi, Đinh Mùi

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Thìn 

 • Canh Thìn: Bính Thân, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu
 • Nhâm Thìn: Mậu Thân, Tân Dậu, Tân Sửu
 • Giáp Thìn: Canh Thân, Quý Dậu, Quý Sửu
 • Bính Thìn: Nhâm Thân, Ất Dậu, Ất Sửu
 • Mậu Thìn: Giáp Thân, Đinh Dậu, Đinh Sửu

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Tỵ

 • Tân Tỵ : Bính Thân, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu
 • Quý Tỵ: Mậu Thân, Tân Dậu, Tân Sửu
 • Ất Tỵ: Canh Thân, Quý Dậu, Quý Sửu
 • Đinh Tỵ: Nhâm Thân, Ất Dậu, Ất Sửu
 • Kỷ Tỵ: Giáp Thân, Đinh Dậu, Đinh Sửu

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Ngọ

 • Canh Ngọ: Ất Mùi, Mậu Dần, Mậu Tuất
 • Nhâm Ngọ: Đinh Mùi, Canh Dần, Canh Tuất
 • Giáp Ngọ: Kỷ Mùi, Nhâm Dần, Nhâm Tuất
 • Bính Ngọ: Tân Mùi, Giáp Dần, Giáp Tuất
 • Mậu Ngọ: Quý Mùi, Bính Dần, Bính Tuất

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Mùi

 • Tân Mùi: Kỷ Hợi, Kỷ Mão, Bính Ngọ
 • Quý Mùi: Tân Hợi, Tân Mão, Mậu Ngọ
 • Ất Mùi: Quý Hợi, Quý Mão, Canh Ngọ
 • Đinh Mùi: Ất Hợi, Ất Mão, Nhâm Ngọ
 • Kỷ Mùi: Đinh Hợi, Đinh Mão, Giáp Ngọ

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Thân

 • Canh Thân: Mậu Tý, Mậu Thìn, Ất Tỵ
 • Nhâm Thân: Canh Tý, Canh Thìn, Đinh Tỵ
 • Giáp Thân: Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Kỷ Tỵ
 • Bính Thân: Giáp Tý, Giáp Thìn, Tân Tỵ
 • Mậu Thân: Bính Tý, Bính Thìn, Quý Tỵ

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Dậu

 • Tân Dậu: Kỷ Tỵ, Kỷ Sửu, Bính Thìn
 • Quý Dậu: Tân Tỵ, Tân Sửu, Mậu Thìn
 • Ất Dậu : Quý Tỵ, Quý Sửu, Canh Thìn
 • Đinh Dậu: Ất Tỵ, Ất Sửu, Nhâm Thìn
 • Kỷ Dậu: Đinh Tỵ, Đinh Sửu, Giáp Thìn

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Tuất 

 • Canh Tuất: Mậu Dần, Mậu Ngọ, Ất Mão
 • Nhâm Tuất: Canh Dần, Canh Ngọ, Đinh Mão
 • Giáp Tuất: Nhâm Dần, Nhâm Ngọ, Kỷ Mão
 • Bính Tuất: Giáp Dần, Giáp Ngọ, Tân Mão
 • Mậu Tuất: Bính Dần, Bính Ngọ, Quý Mão

Ngày khai trương mở bán phù hợp với tuổi hạc Hợi

 • Tân Hợi: Kỷ Mão, Kỷ Mùi, Bính Dần
 • Quý Hợi: Tân Mão, Tân Mùi, Mậu Dần
 • Ất Hợi: Quý Mão, Quý Mùi, Canh Dần
 • Đinh Hợi: Ất Mão, Ất Mùi, Nhâm Dần
 • Kỷ Hợi: Đinh Mão, Đinh Mùi, Giáp Dần

3. Cách định ngày chất lượng thích hợp nhằm khai trương mở bán cửa ngõ hàng 

Bên cạnh những ngày ăn ý tuổi hạc, một vài ngày chất lượng thích hợp nhằm khai trương mở bán theo đuổi ý niệm dân gian giảo cơ là: ngày Tốc Hỷ (03, 06, 09), ngày Đại An (mang chân thành và ý nghĩa sự vững vàng mạnh, lâu nhiều năm, bình an và thịnh vượng), ngày Tiểu Cát (là ngày chất lượng lành lặn, tạo nên bình an, chất lượng đẹp nhất mang lại gia chủ). 

4. Các ngày xấu xa nên tách khi khai trương mở bán cửa ngõ hàng 

Các căn nhà sale cũng nên tách những ngày đại kỵ như: Ngày Tam Nương (ngày 3,7,13,18 ,22,27 âm lịch sản phẩm tháng). Đây là ngày xấu xa, ko đem suôn sẻ, thao tác làm việc gì vào trong ngày này cũng ko trót lọt, thất bại, thua thiệt lỗ. Các ngày xấu xa không giống tránh việc khai trương mở bán, banh siêu thị như: ngày Lục Sát, ngày Sát căn nhà dương, ngày Thọ Tử, ngày Dương Công Kỵ, ngày Không Vong, ngày Xích Khẩu. 

Kết luận: Như vậy, ứng dụng vận hành bán sản phẩm KiotViet tiếp tục tổ hợp những ngày chất lượng vô năm 2023 tương đương ngày ăn ý tuổi hạc hùn căn nhà sale rất có thể lựa chọn được ngày tương thích nhằm khai trương mở bán siêu thị tiện nghi. Chúc những căn nhà cửa hàng buôn may buôn bán giắt, thành công xuất sắc & nâng tầm lợi nhuận hiệu suất cao.