phép trừ phân số lớp 4

Toán lớp 4 quy tắc trừ phân số là 1 trong những vô 4 quy tắc tính cần thiết của phân số. Đây là kiến thức và kỹ năng ko khó khăn, những em chỉ việc để ý và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài bác tập dượt. Cùng Vuihoc.vn lao vào nội dung học tập này nhé!

Toán lớp 4 quy tắc trừ phân số là 1 trong những vô 4 quy tắc tính cần thiết của phân số. Đây là kiến thức và kỹ năng ko khó khăn, những em chỉ việc để ý và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài bác tập dượt. Cùng Vuihoc.vn lao vào nội dung học tập này nhé!

Bạn đang xem: phép trừ phân số lớp 4

Đầu tiên, những em rất cần được hiểu một vài ba kiến thức và kỹ năng lý thuyết và cách tiến hành bài bác tập dượt. Nào, bọn chúng bản thân nằm trong lao vào bài học kinh nghiệm thôi!

1. Trừ nhì phân số đem kiểu số như thể nhau

Ví dụ: \frac{15}{4} - \frac{7}{4} = ?

Toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhì phân số đem nằm trong kiểu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất cho tới tử số của phân số loại nhì và không thay đổi kiểu số.

2. Trừ nhì phân số đem kiểu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{6}{7} - \frac{1}{6} = ?

Bài toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhì phân số không giống kiểu số, tớ quy đồng kiểu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số cơ.

Chú ý: Khi tiến hành quy tắc trừ nhì phân số, nếu như phân số nhận được ko tối giản thì tớ rút gọn gàng trở thành phân số tối giản.

3. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 quy tắc trừ phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác tập dượt tương quan cho tới quy tắc trừ phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{7}{9} - \frac{2}{9}

b) \frac{23}{56} - \frac{9}{56}

c) \frac{220}{225} - \frac{14}{15}

d) \frac{21}{20} - \frac{5}{10}

Bài 2: So sánh

a) \frac{57}{100} -  \frac{34}{100} … \frac{1}{4} - \frac{3}{25}

b) \frac{121}{81} - \frac{1}{9}\frac{56}{3} - \frac{13}{6}

Bài 3: Tìm nó biết: (\frac{10}{21} + \frac{1}{3}) - nó = \frac{16}{21}

Bài 4: Hai xe hơi nằm trong gửi gạo ở một kho. Ô tô gửi được \frac{2}{7} số gạo vô kho, xe hơi loại nhì gửi được \frac{3}{8} số gạo vô kho. Hỏi xe hơi thứ hai gửi nhiều hơn nữa xe hơi loại nhất từng nào gạo?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Ví dụ toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

Bài 2: Để đối chiếu, thứ nhất những em cần thiết tiến hành quy tắc tính. Sau cơ tiến hành đối chiếu nhì phân số thông thường.

Luyện toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

Bài 3:

Luyện tập dượt toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

Bài 4: 

Ô tô loại nhì gửi nhiều hơn nữa xe hơi loại nhất số gạo là:

\frac{3}{8} - \frac{2}{7}\frac{21}{56} - \frac{16}{56} = \frac{5}{56}  (số gạo vô kho)

Đáp số: \frac{5}{56} số gạo vô kho.

4. Bài tập dượt tự động luyện quy tắc trừ phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{44}{45} - \frac{23}{45}

b) \frac{5}{100} - \frac{1}{100}

c) \frac{34}{100}\frac{1}{4}

d) \frac{11}{45} -  \frac{1}{5}

Bài 2: So sánh

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) … \frac{5}{7}\frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} - \frac{3}{100} … (\frac{111}{1000} - \frac{3}{1000}) + 1

Bài 3: Tìm nó biết: nó + \frac{80}{810}  = \frac{56}{81}

Bài 4: Trong một miếng vườn có \frac{6}{7} diện tích S đã và đang được trồng rau củ và hoa. Trong số đó diện tích S trồng hoa chiếm \frac{1}{3}. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau củ cướp bao nhiêu?

b) Tính diện tích S rỗng ko trồng gì của miếng vườn.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) \frac{21}{45}

b) \frac{1}{25}

c) \frac{9}{100}

d) \frac{2}{45}

Bài 2: 

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) < \frac{5}{7} + \frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} -\frac{3}{100} > (\frac{111}{1000} - \frac{3}{100}) + 1 

Bài 3:

y = \frac{16}{27}

Bài 4: 

a) \frac{11}{12}  

b) \frac{1}{7}

Xem thêm: đơn xin nghỉ phép công ty

5. Giải bài bác tập dượt sách giáo khoa toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

5.1. Bài tập dượt SGK trang 129

Bài 1: Tính 

a) \frac{15}{16} - \frac{7}{16} 

b) \frac{7}{4} - \frac{3}{4}

c) \frac{9}{5} - \frac{3}{5}

d) \frac{17}{49} - \frac{12}{49}

Lời giải: 

Ôn tập dượt toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính :

a) \frac{2}{3} - \frac{3}{9}

b) \frac{7}{5} - \frac{15}{25}

c) \frac{3}{2} - \frac{4}{8}

d) \frac{11}{4} - \frac{6}{8}

Lời giải:

a)

Bài tập dượt toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

b) 

Giải Việc lớp 4 quy tắc trừ phân số

c) 

Học toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

d) 

Ôn luyện toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

Bài 3: Tại hội khỏe khoắn Phù Đổng toàn nước lượt loại VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng \frac{5}{19} tổng số huy chương của đoàn vẫn giành được, sót lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp vày từng nào phần tổng số huy chương tuy nhiên đoàn vẫn giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần cân nhau thì số huy chương vàng bao gồm bao nhiêu phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng bao gồm bao nhiêu phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

\frac{19}{19} - \frac{5}{19} = \frac{14}{19} (tổng số huy chương)

Đáp số: \frac{14}{19} tổng số huy chương.

5.2. Bài tập dượt SGK trang 130

Bài 1: Tính :

a) \frac{4}{5} - \frac{1}{3}

b) \frac{5}{6} - \frac{3}{8}

c) \frac{8}{7} - \frac{2}{3}

d) \frac{5}{3}\frac{3}{5}

Lời giải:

Học Việc lớp 4 quy tắc trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính

a) \frac{20}{16} - \frac{3}{4}

b) \frac{30}{45} -  \frac{2}{5}

c) \frac{10}{12}\frac{3}{4}

d) \frac{12}{9}\frac{1}{4}

Lời giải:

Bài tập dượt toán lớp 4 quy tắc trừ phân số

Bài 3: Trong một khu vui chơi công viên đem \frac{6}{7} diện tích S vẫn trồng hoa và cây cối, vô đó \frac{2}{5} diện tích nhằm trồng cây cối là từng nào phần diện tích S của khu vui chơi công viên ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Trồng hoa và cây xanh:  \frac{6}{7} công viên

Trồng hoa: \frac{2}{5} công viên

Trồng cây xanh: ? công viên

Giải:

Diện tích cây cối bằng:

\frac{6}{7} - \frac{2}{5} =  \frac{16}{35}(diện tích công viên)

Đáp số: \frac{16}{35} diện tích S khu vui chơi công viên.

Xem thêm: cực trị của hàm số

Vuihoc vẫn trình làng cho tới những em nội dung cơ phiên bản về toán lớp 4 quy tắc trừ phân số.

Hãy xem thêm thêm thắt những nội dung về những quy tắc tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài đi ra, Vui học tập còn hỗ trợ cho những em nhiều dạng khác nhau bài bác tập dượt nhằm những em tự động ôn luyện hằng ngày.