Nhìn lại

Có bao giờ chúng ta dừng lại một chút giữa dòng đời hối hả đầy bon chen, để suy nghĩ về những gì ta đã trải qua. Ta đã mất đi những gì và đạt được điều gì?

Đôi khi, ta bất chợt nghĩ đến những điều đó nhưng rồi chả kịp nhận ra điều gì cả. Bởi vì thời gian đã bị những bon chen của cuộc sống hằng ngày này chiếm trọn rồi.

Trần Huy Hoàng

Những bài viết mới nhất: