thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp diễn là nhì nhập số 6 thì giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản nhưng mà người học tập giờ đồng hồ Anh rất cần phải tóm kiên cố. Hai thì này còn có ý nghĩa sâu sắc, cách sử dụng và cấu hình không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống quan trọng đặc biệt thực hiện lầm lẫn thân mật cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm dò xét đi ra điểm tương đương và không giống nhau thân mật bọn chúng nhập nội dung bài viết sau!

>>> Tìm hiểu cơ hội ĐK đua IELTS và lịch đua IELTS bên trên IDP

Bạn đang xem: thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. So sánh ý nghĩa sâu sắc của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Ý nghĩa Diễn tả:
 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được chính ở hiện nay tại 
 • Thói quen thuộc sản phẩm ngày
 • Tên, tuổi hạc, nghề nghiệp và công việc, nguồn gốc xuất xứ của những người, sự vật, hiện nay tượng
 • Cảm suy nghĩ, sở trường, niềm tin cậy ở hiện nay tại 
Diễn tả:
 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc nói
 •  
 • Một hành vi, vụ việc đang được xẩy ra xung xung quanh thời khắc nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này sát, một plan đang được lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp cút tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 
Ví dụ Ex: The Earth goes round the Sun 
Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời

Ex: Alex is Marie’s husband

Alex là ck của Marie

Ex: Daniel loves ice-cream

Daniel mến ăn kem 

Ex: My father is a doctor 

Bố tôi là 1 trong chưng sĩ 

Ex: I drink a cup of coffee every morning

Tôi tu một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 
Tôi đang được hiểu một cuốn sách rất rất cuốn 

Ex: It’s raining cats and dogs these days. 

Mấy ni trời mưa rất rất đồ sộ. 

Ex: I am flying đồ sộ Thủ đô New York tomorrow morning 

Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 

Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

hiện bên trên đơn và lúc này tiếp diễn

Thì lúc này đơn trình diễn mô tả một chân lý, một thực sự phân minh, một thói quen thuộc ở lúc này, điển hình nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh con quay Mặt Trời”.

undefined

DOWNLOAD NGAY

Đăng Ký Thi IELTs Trên Máy Tính Ngay

Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Khẳng định
 • Động kể từ đồ sộ be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O
S + am/is/are + V_ing + …
Phủ định
 • Động kể từ đồ sộ be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O
S + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấn
 • Động kể từ đồ sộ be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + V_ing + …?

công thức lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Cấu trúc của thì lúc này đơn được tạo thành 3 thể xác minh, phủ quyết định và nghi kị vấn

3. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn mô tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → quý khách hàng thông thường xuyên thì thầm riêng rẽ nhập lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ với tính kiến nghị, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 

hiện bên trên đơn lúc này tiếp diễn

Thí sinh tránh việc bỏ lỡ những tín hiệu xác lập thì lúc này đơn, thì lúc này tiếp diễn

4. Cách phân tách động kể từ thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Chủ ngữThì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Iam
V-inf
am + V-ing
Youare
V-inf
are + V-ing
He, She, Itis
V-s/es
is + V-ing
We, Theyare
V-inf
are + V-ing

thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp tục với cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân tách động kể từ thứ bực 3 số không nhiều ở thì lúc này đơn 

Trong câu xác minh, nếu như công ty ngữ của thì lúc này đơn ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm đếm được, tao cần thiết tăng đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết thúc giục vị “o, x, sh, ch, sh, ss” tăng đuôi “es”

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết thúc giục vị “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở nên “i” và tăng đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ còn sót lại tăng thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường hợp ý bất quy tắc: Ngoài những kể từ với quy tắc kể bên trên, với 1 động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành trả trở nên HAS. 

>>> Xem tức thì nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội tăng s/es nhập thì lúc này đơn

4.2. Quy tắc phân tách động kể từ thì lúc này tiếp diễn 

Nếu như thì lúc này đơn với quy tắc tăng e/es sau động kể từ thì thì lúc này tiếp tục với quy tắc tăng -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết thúc giục vị “e”, chúng ta vứt “e” và tăng -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là một âm tiết, kết thúc giục vị “nguyên âm + phụ âm”, chúng ta gấp hai phụ âm và tăng - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, lập cập - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có tương đối nhiều âm tiết, kết thúc giục vị phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ sở hữu nhì ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, tăng -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp hai phụ âm cuối, tăng -ing. Ví dụ: Submit - submitting

  Xem thêm: rạp phim làng đại học

(5) Đối với động kể từ kết thúc giục vị đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” và tăng “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài tập luyện phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) đồ sộ school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) đồ sộ take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...sánh loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh xao one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take bủ đồ sộ the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

Trên đấy là tổ hợp kỹ năng và kiến thức về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết đang được giúp cho bạn làm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh và sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những kỳ đua tiếp đây.

Xem thêm: đơn vị của độ tự cảm là

Tìm hiểu thêm:

 • Cách vẽ sơ đồ dùng suy nghĩ thì lúc này đơn

 • Cấu trúc và bài bác tập luyện thì lúc này đơn với động kể từ thường