tiếng anh 11 unit 9Lời giải bài xích tập dượt Unit 9: Social issues Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 9.

Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 9

 • Từ vựng Unit 9 lớp 11

  Xem chi tiết

 • I. Getting Started (trang 100, 101 Tiếng Anh 11): 1: Listen and read (Nghe và đọc) ...

  Xem tiếng giải

 • II. Language (trang 101, 102 Tiếng Anh 11): 1: Listen and repeat. Pay attention to tát the intonation. Practise saying the questions in pairs. (Lắng nghe và tái diễn. Hãy để ý cho tới ngữ điệu. Thực hành thưa những thắc mắc bám theo cặp) ...

  Xem tiếng giải

 • III. Reading (trang 103, 104 Tiếng Anh 11): 1: Work in pairs. Discuss the question. (Làm việc bám theo cặp. Thảo luận câu hỏi) ...

  Xem tiếng giải

 • IV. Speaking (trang 104, 105 Tiếng Anh 11): 1: Order the examples of peer pressure below from 1 (most powerful) to tát 6 (least powerful). (Sắp xếp những ví dụ về áp lực nặng nề đồng chí sau đây từ một (mạnh mẽ nhất) cho tới 6 (kém uy lực nhất) ...

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

 • V. Listening (trang 105, 106 Tiếng Anh 11): 1: Choose the word or phrase with the closest meaning to tát the underlined one ...

  Xem tiếng giải

 • VI. Writing (trang 106 Tiếng Anh 11): 1: You are planning a school chiến dịch against cyberbullying. Work in groups to tát discuss these questions ...

  Xem tiếng giải

  Xem thêm: rạp phim làng đại học

 • VII. Communication and Culture (trang 107 Tiếng Anh 11): 1: Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. (Nghe và triển khai xong cuộc đối thoại với những biểu thức nhập vỏ hộp. Sau cơ thực hành thực tế nó bám theo cặp) ...

  Xem tiếng giải

 • VIII. Looking Back (trang 108 Tiếng Anh 11): Mark the intonation in these questions, using (rising intonation) or (falling intonation). Listen and kiểm tra. Then practise saying them ...

  Xem tiếng giải

 • Project (trang 109 Tiếng Anh 11): Work in groups. Your class is starting a chiến dịch to tát raise people's awareness about different social issues in your community ...

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

Xem tăng tiếng giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 7: Education options for school-leavers
 • Tiếng Anh 11 Unit 8: Becoming independent
 • Tiếng Anh 11 Review 3
 • Tiếng Anh 11 Unit 10: The ecosystem
 • Tiếng Anh 11 Review 4

Xem tăng những tư liệu chung học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học