tiếng anh lớp 6 unit 1

Getting Started - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

Tải về

1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle). 3. Write ONE word from the box in each gap. 4. Match the words with the school things. Then listen and repeat. 5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice vĩ đại meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go vĩ đại the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects vĩ đại study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let u put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ cửa ngõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. quý khách đang được sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một ít.

Vy: Ồ, đó là Duy, chúng ta mới mẻ của tôi.

Phong: Chào Duy. Rất phấn khởi được gặp gỡ chúng ta.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống thời gian gần đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của người sử dụng coi nặng nề nhỉ.

Duy: Ừm! Mình sở hữu sách mới mẻ, và tất cả chúng ta sở hữu những môn học tập mới mẻ nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới mẻ nữa, Duy à! quý khách coi bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tao luôn luôn coi sáng ngời nhập cỗ đồng phục của tôi.

Phong: Chờ bản thân đem đồng phục nhé. Sau tê liệt tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lên đường.

Quảng cáo

decumar

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài xích đối thoại và khắc ghi Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go vĩ đại the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects vĩ đại study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go vĩ đại the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là chúng ta của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong thưa Duy coi bảnh bao khi ăn mặc đồng phục.)

4. They have new subjects vĩ đại study.

(Họ sở hữu những môn học tập mới mẻ.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang ăn mặc đồng phục của ngôi trường.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ nhập khuông vào cụ thể từng khu vực rỗng tuếch.)

Xem thêm: tranh vẽ của trẻ 5 tuổi

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ vĩ đại the same school? - Yes, they tự.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích vĩ đại study? - I Like vĩ đại study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh đem đồng phục của mình nhập loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy sở hữu một người chúng ta mới mẻ là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they tự.

( - Phong, Vy và Duy sở hữu học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn coi tươi sáng khi ăn mặc cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích vĩ đại study? - I lượt thích vĩ đại study English and history.

(Bạn mến học tập môn gì? - Tôi mến học tập giờ đồng hồ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau tê liệt nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây bút chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng nhưng mà em trông thấy nhập vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn


Bình luận

Chia sẻ

Tải về

 • A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh - Global Success

  Tổng hợp ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở trong phần A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • A Closer Look 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng hợp ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở trong phần A Closer Look 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Communication - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Sucess

  Tổng hợp ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở trong phần Communication - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Skills 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng hợp ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở trong phần Skills 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Skills 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng hợp ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở trong phần Skills 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đề đánh giá năng lực 2023

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 lịch trình mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết hùn học viên lớp 6 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.