toán lớp 4 trang 174

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 174

Video chỉ dẫn giải

Quan sát hình mặt mày, hãy chỉ ra:

 

a) Đoạn trực tiếp tuy vậy song với AB;

b) Đoạn trực tiếp vuông góc với BC;

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm thám thính những đoạn trực tiếp vuông góc cùng nhau, những đoạn trực tiếp tuy vậy song cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn trực tiếp DE tuy vậy song với AB.

b) Đoạn trực tiếp CD vuông góc với BC.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ với nằm trong diện tích S. Hãy lựa chọn số đo chỉ chính chiều lâu năm của hình chữ nhật:

a) 64cm;                     b) 32cm;                    c) 16cm;                     d) 12cm.

Phương pháp giải:

-  Diện tích hình vuông vắn = cạnh x cạnh.

- Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ với nằm trong diện tích S nên tớ với diện tích S hình chữ nhật MNPQ.

- Chiều lâu năm hình chữ nhật = diện tích S : chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

              8 × 8 = 64 (cm2)

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ với nằm trong diện tích S nên diện tích S hình chữ nhật MNPQ là 64cm2.

Chiều lâu năm của hình chữ nhật MNPQ là:

             64 : 4 = 16 (cm)

Vậy đáp án thực sự c.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hãy vẽ hình chữ nhật với chiều lâu năm 5cm, chiều rộng lớn 4cm. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

Phương pháp giải:

Xem thêm: thể tích của khối chóp

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Vẽ hình chữ nhật theo đuổi công việc sau:

Vẽ đoạn trực tiếp DC = 5cm.

Vẽ đoạn trực tiếp vuông góc với DC bên trên D, bên trên đường thẳng liền mạch tê liệt lấy đoạn trực tiếp DA = 4cm.

Vẽ đường thẳng liền mạch vuông góc với DC bên trên C. Trên đường thẳng liền mạch tê liệt lấy đoạn trực tiếp CB = 4cm.

Nối A và B tớ được hình chữ nhật ABCD với chiều lâu năm 5cm, chiều rộng lớn 4cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(5 + 4) × 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

× 4 = trăng tròn (cm2)

                 Đáp số : Chu vi : 18cm ;

                                  Diện tích : 20cm2.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Cho hình H tạo nên bởi vì hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ mặt mày.

Tính diện tích S hình H.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình bình hành = chừng lâu năm đáy × độ cao.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Diện tích hình H = diện tích S hình bình hành ABCD + diện tích S hình chữ nhật BEGC.

Lời giải chi tiết:

Hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC.

Ta với BEGC là hình chữ nhật nên BC = GE = 4cm.

Diện tích hình bình hành ABCD là:

× 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

× 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

Xem thêm: đề thi toán thpt quốc gia 2022

12 + 12 = 24 (cm2)

                      Đáp số : 24cm2.

Loigiaihay.com