toán lớp 5 trang 144 145


a) Quãng lối AB lâu năm 180km. Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời tê liệt một xe pháo máy cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức cút, sau bao nhiêu giờ xe hơi gặp gỡ xe pháo máy ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Sơ đồ dùng tư duy: Bài toán hoạt động đều - lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 144 145

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Quãng lối AB lâu năm 180km. Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời tê liệt một xe pháo máy cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức cút, sau bao nhiêu giờ xe hơi gặp gỡ xe pháo máy ?

b) Quãng lối AB lâu năm 276km. Hai xe hơi lên đường và một khi, một xe pháo cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ, một xe pháo cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 50m/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức cút, sau bao nhiêu giờ nhị xe hơi gặp gỡ nhau ?

Phương pháp giải:

- Tính quãng lối nhị xe pháo cút được trong một giờ.

- Thời lừa lọc cút nhằm gặp gỡ nhau = quãng lối : quãng lối nhị xe pháo cút được trong một giờ.

Lời giải chi tiết:

a) Sau từng giờ, cả xe hơi và xe pháo máy cút được quãng lối là:

                \(54 + 36 = 90\; (km)\) 

Kể kể từ khi chính thức cút, xe hơi gặp gỡ xe pháo máy sau số giờ là:

                \(180 : 90 = 2\) (giờ)

                                          Đáp số: \(2\) giờ.

b) Sau từng giờ, cả nhị xe hơi cút được quãng lối là: 

                \(42 + 50 = 92\; (km)\) 

Kể kể từ khi chính thức cút, nhị xe hơi gặp gỡ nhau sau số giờ là:

               \(276 : 92 = 3\) (giờ)

                                          Đáp số: \(3\) giờ.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một ca nô cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Ca nô lên đường khi 7 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 11 giờ 15 phút. Tính chừng lâu năm quãng lối AB.

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Vận tốc: 12 km/giờ

Khởi hành: 7 giờ 30 phút

Đến nơi: 11 giờ 15 phút

Quãng lối AB: ... km?

Bài giải

- Tính thời hạn ca nô cút kể từ A cho tới B = 11 giờ 15 phút – 7 giờ một phần hai tiếng.

- Tính quãng lối AB = vận tốc × thời lừa lọc. 

Lời giải chi tiết:

Thời lừa lọc ca nô cút kể từ A cho tới B là:

        11 giờ 15 phút – 7 giờ một phần hai tiếng = 3h 45 phút 

Đổi: 3h 45 phút= 3,75 giờ.

(vì 3 giờ 45 phút = \(3\dfrac{45}{60}\) giờ = \(3\dfrac{3}{4}\) giờ = \(3\dfrac{75}{100}\) giờ = 3,75 giờ)

Độ lâu năm quãng lối AB là:

               12 × 3,75 = 45 (km)

                               Đáp số: 45km.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một con cái ngựa chạy đua bên trên quãng lối 15km không còn đôi mươi phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của con cái ngựa tê liệt với đơn vị chức năng đo là m/phút.

Phương pháp giải:

Cách 1: 

- Đổi quãng lối sang trọng đơn vị chức năng đo là mét.

- Để tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng lối phân tách mang lại thời hạn (với đơn vị chức năng đo là m/phút).

Xem thêm: trò chơi cho trẻ em

Cách 2: 

- Tính véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng đo là km/phút.

- Đổi vận tốc với đơn vị chức năng đo là km/phút sang trọng đơn vị chức năng đo là m/phút.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 15km

Thời gian: đôi mươi phút

Vận tốc: ....m/phút ?

Cách 1:

Đổi: 15km = 15000m.

Vận tốc chạy của ngựa là: 

15000 : đôi mươi = 750 (m/phút)

         Đáp số: 750 m/phút.

Cách 2:

Vận tốc chạy của ngựa là: 

15 : đôi mươi = 0,75 (km/phút)

0,75 km/phút = 750 m/phút 

         Đáp số: 750 m/phút.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hai TP. Hồ Chí Minh A và B xa nhau chừng 135km. Một xe pháo máy cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ. Hỏi sau khoản thời gian lên đường 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng xe pháo máy còn cơ hội B từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn sang trọng dạng số thập phân đem đơn vị chức năng giờ.

- Tính quãng lối xe pháo máy cút được trong 2 giờ một phần hai tiếng.

- Tính xe máy còn cơ hội B từng nào ki-lô-mét tao lấy khoảng cách thân thuộc nhị TP. Hồ Chí Minh trừ đi quãng lối xe pháo máy cút được trong 2 giờ một phần hai tiếng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng lối A cho tới B: 135km

Vận tốc: 42km/giờ

Thời lừa lọc Đã đi: 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Còn cơ hội B: ...km?

Bài giải

Đổi: 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng = 2,5 giờ

Quãng lối xe pháo máy cút được vô 2,5 giờ là:

42 × 2,5 = 105 (km)

Xe máy còn cơ hội B số ki-lô-mét là:

135 – 105 = 30 (km)

Đáp số: 30km.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 145, 146 Luyện tập luyện công cộng

  Một người cút xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe pháo máy cũng cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe pháo máy chính thức cút, sau bao lâu xe pháo máy đuổi theo kịp xe đạp điện ?

 • Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập luyện công cộng

  Một xe hơi cút quãng lối 135km không còn 3h. Một xe pháo máy cũng cút quãng lối tê liệt không còn 4 giờ một phần hai tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi cút được nhiều hơn thế nữa xe pháo máy từng nào ki-lô-mét ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập luyện

  Viết số phù hợp vô dù trống: Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời 12cm/phút. Hỏi con cái ốc sên tê liệt trườn được quãng lối 1,08m vô thời hạn bao lâu ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Thời lừa lọc

  Viết số phù hợp vô dù trống: a) Trên quãng lối 23,1km, một người cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn cút của những người tê liệt. b) Trên quãng lối 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người tê liệt.

 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập luyện

  Tính chừng lâu năm quãng lối với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi viết lách vô dù trống:Một xe hơi cút kể từ A khi 7 giờ một phần hai tiếng, cho tới B khi 12 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 46km/giờ. Tính chừng lâu năm quãng lối AB.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: lí tưởng sống là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.