toán lớp 5 trang 158


Tính: Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào Phần Trăm thể tích của bể ?

Tổng ăn ý đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 158

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(889972 + 96308\);                                  b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c)  \(3+\dfrac{5}{7}\);                                                  d) \(926,83 + 549,67\). 

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhì phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}  = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c)  \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926,83}\\{549,67}\end{array}}\\\hline{\,\,1476,50}\end{array}\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ;                     \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ;                 \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ;                    \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm phó hoán và phối kết hợp của luật lệ nằm trong nhằm group những số với tổng là số tròn trặn trăm, tròn trặn ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân với tổng là số đương nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

    \(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b)  \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11}} + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 =10 + 28,69 = 38,69

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Không triển khai luật lệ tính, nêu Dự kiến thành quả lần \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ;                                b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng bởi vì chủ yếu số cơ.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: tra cứu vận đơn giao hàng nhanh

a)  \(x + 9,68 = 9,68\)

Vậy \(x = 0\), vì thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng bởi vì chủ yếu số cơ.

b)  \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\) 

Ta có   \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ cơ tớ với : \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng bởi vì chủ yếu số cơ.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào Phần Trăm thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể tuy nhiên nhì vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là triển khai tính  \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

- Đổi thành quả vừa phải tìm kiếm ra bên dưới dạng tỉ số Phần Trăm. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi giờ vòi vĩnh loại nhất: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi vĩnh loại hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả nhì vòi: ...% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhì vòi vĩnh nằm trong chảy được số phần thể tích của bể là : 

              \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} =  \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

              \(\dfrac{5}{10}=0,5 =  50\%\)  

                           Đáp số: \(50\%\) thể tích bể.

Lý thuyết

Phép với mọi số đương nhiên, phân số, số thập phân đều phải có những đặc điểm sau:

Tính hóa học phó hoán:          \(a + b = b + a\)

Tính hóa học kết hợp:             \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng với 0:                       \(a + 0 = 0 + a = a\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tập luyện

  Tính: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

  Tính: Một xe hơi và một xe cộ máy lên đường và một khi và chuồn ngược hướng nhau. Ô tô chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 48,5km/giờ, xe cộ máy chuồn kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ nửa tiếng xe hơi và xe cộ máy bắt gặp nhau bên trên C. Hỏi quãng đàng AB lâu năm từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 162 Luyện tập luyện

  Chuyển trở thành luật lệ nhân rồi tính:

 • Toán lớp 5 trang 163, 164 Phép phân chia

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: các ngày trong tuần bằng tiếng anh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.