toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ chuồn được 120km vô 2 tiếng một phần hai tiếng. b) Bình chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ căn nhà cho tới bến xe cộ rơi rụng nửa giờ. Hỏi căn nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ? c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và chuồn được quãng lối 6km. Hỏi người này đã chuồn vô thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ chuồn được 120km vô 2 tiếng một phần hai tiếng.

b) Bình chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ căn nhà cho tới bến xe cộ rơi rụng nửa giờ. Hỏi căn nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và chuồn được quãng lối 6km. Hỏi người này đã chuồn vô thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng lối kể từ căn nhà Bình cho tới bến xe cộ nhiều năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian trá người quốc bộ chuồn quãng lối 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe cộ máy xuất vạc và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng lối \(AB\) nhiều năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe cộ máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi chuồn là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi vội vàng \(2\) chuyến véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian trá xe cộ máy chuồn quãng lối \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: tiếng anh 8 unit 11 communication

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên và một quãng lối, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch tặc cùng nhau. Vận tốc xe hơi vội vàng \(2\) chuyến véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy thì thời hạn xe cộ máy chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) vội vàng \(2\) chuyến thời hạn xe hơi chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) rơi rụng \(1,5\) giờ thì xe cộ máy chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi bắt nguồn từ A và B và một khi và chuồn trái hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng bắt gặp nhau. Quãng lối AB nhiều năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi chuồn kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi chuồn kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất vạc nằm trong 1 khi và vận động trái hướng nhau nên tao lần tổng véc tơ vận tốc tức thời theo gót công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng lối AB : thời hạn chuồn nhằm bắt gặp nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo mô hình toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta với sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô chuồn kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô chuồn kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập dượt

  Một nền căn nhà hình chữ nhật với chiều nhiều năm 8m, chiều rộng lớn vị 3/4 chiều nhiều năm. Người tao sử dụng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền căn nhà cơ, giá chỉ chi phí từng viên gạch ốp là đôi mươi 000 đồng. Hỏi lát cả nền căn nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch ốp ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập dượt về biểu đồ gia dụng

  Để biểu thị số lượng kilomet bởi từng học viên vô group CÂY XANH trồng vô vườn ngôi trường hoàn toàn có thể sử dụng biểu đồ gia dụng tiếp sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và chuồn nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt đuổi theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Trong phụ thân ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối cơ, ngày loại nhì bán tốt 40% số lối cơ. Hỏi ngày loại phụ thân siêu thị cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Một phi thuyền chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong những,6km/giờ. a) Nếu thuyền chuồn xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục chuồn được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền chuồn ngược dòng sản phẩm thì nên từng nào thời hạn nhằm chuồn được quãng lối như Lúc xuôi dòng sản phẩm vô 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: lí tưởng sống là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.