toán lớp 5 trang 173

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 173

Video chỉ dẫn giải

Để biểu thị số km vì thế từng học viên nhập group CÂY XANH trồng nhập vườn ngôi trường hoàn toàn có thể người sử dụng biểu thiết bị bên dưới đây:

Dựa nhập biểu thiết bị hãy vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Có bao nhiêu học viên trồng cây ? Mỗi học viên trồng được từng nào cây ?

b) Quý khách hàng này trồng được không nhiều cây nhất ?

c) Quý khách hàng này trồng được rất nhiều cây nhất ?

d) Những các bạn này trồng được rất nhiều cây rộng lớn các bạn Dũng ?

e) Những các bạn này trồng được không nhiều cây rộng lớn các bạn Liên ?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu thiết bị nhằm lần số km từng các bạn trồng được, kể từ cơ vấn đáp những thắc mắc của vấn đề. 

Lời giải chi tiết:

a) Có 5 học viên trồng cây:

- Lan trồng được 3 cây.

- Hòa trồng được 2 cây.

- Liên trồng được 5 cây.

- Mai trồng được 8 cây.

- Dũng trồng được 4 cây.

b) Quý khách hàng Hòa trồng được không nhiều cây nhất.

c) Quý khách hàng Mai trồng được rất nhiều cây nhất.

d) Quý khách hàng Liên, các bạn Mai trồng được rất nhiều cây rộng lớn các bạn Dũng.

e) Quý khách hàng Lan, các bạn Hòa, các bạn Dũng trồng được không nhiều cây rộng lớn các bạn Liên.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Hãy bổ sung cập nhật nhập những dù còn quăng quật trống không nhập bảng bên dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Xem thêm: sự tự tin là gì

b) Dựa nhập bảng bên trên hãy vẽ tiếp những cột không đủ nhập biểu thiết bị bên dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Phương pháp giải:

Quan sát bảng vẫn mang đến nhằm biết phương pháp ghi số học viên trong lúc khảo sát, kể từ cơ vẽ biểu thiết bị hình cột ứng.

Lời giải chi tiết:

a) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

b) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Biểu thiết bị tiếp sau đây cho thấy thêm thành quả khảo sát về ý quí nghịch ngợm những môn thể thao của \(40\) học tập sinh:

Học sinh quí soccer với khoảng:

A. \(5\) học tập sinh

B. \(9\) học tập sinh

C. \(25\) học tập sinh

D. \(20\) học tập sinh

Phương pháp giải:

Quan sát biểu thiết bị tao thấy số học viên quí đá bóng to hơn 50% hình trụ.

Ta lần 50% số học viên là từng nào học viên rồi kể từ cơ lựa chọn đáp án trúng.

Lời giải chi tiết:

Hình quạt biểu thị số học viên quí đá bóng to hơn 50% hình trụ.

Một nửa số học viên cơ với số học viên là:

           \(40 : 2 = 20\) (học sinh)

Xem thêm: bộ đề toán lớp 6 học kì 1

Vậy số học viên quí soccer to hơn \(20\) học viên. 

Mà \(25 > 20\). Do cơ số học viên quí soccer có tầm khoảng \(25\) học viên.

Chọn đáp án \(C\).