toán lớp 5 trang 73 74

Giải Toán lớp 5: Tỉ số Phần Trăm đem đến đáp án, hướng dẫn giải cụ thể 3 bài xích tập dượt vô SGK Toán 5 trang 73, 74. Đồng thời, còn tổ hợp toàn cỗ lý thuyết cần thiết, hùn những em nắm rõ kiến thức và kỹ năng.

Với câu nói. giải cụ thể, trình diễn khoa học tập, còn hỗ trợ những em học tập sinh lớp 5 rèn luyện khả năng giải thiệt chất lượng. Đồng thời, cũng hùn thầy cô tìm hiểu thêm nhằm biên soạn giáo án bài xích Tỉ số Phần Trăm của Chương 2. Mời thầy cô và những em nằm trong tìm hiểu thêm bài xích viết:

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 73 74

Bài 1: 15%, 12%, 32%

Bài 2: 95%.

Bài 3: a) 54%; b) 46%

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Toán 5 trang 74

Bài 1

Viết (theo mẫu):

\dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.

Mẫu \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\%

Gợi ý đáp án:

\dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\%;

\dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% ;

\dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% .

Bài 2

Kiểm tra thành phầm một xí nghiệp sản xuất, người tao thấy cứ khoảng 100 thành phầm thì sở hữu 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh rung rinh từng nào Phần Trăm tổng số thành phầm ở trong phòng máy?

Gợi ý đáp án:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh rung rinh số Phần Trăm vô tổng số thành phầm ở trong phòng máy là:

\displaystyle {{95} \over {100}} = 95\%

Vậy số thành phầm đạt chuẩn chỉnh rung rinh 95% tổng số thành phầm ở trong phòng máy

Đáp số: 95%.

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh rung rinh 95% tổng số thành phầm ở trong phòng máy

Bài 3

Một vườn cây sở hữu 1000 cây, vô cơ sở hữu 540 cây lấy mộc và sót lại là cây ăn trái khoáy.

a) Số cây lấy mộc rung rinh từng nào Phần Trăm tổng số lượng km vô vườn?

Xem thêm: mặt trời xanh của tôi

b) Tỷ số Phần Trăm của số lượng km ăn trái khoáy và số lượng km vô vườn là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Cây lấy mộc rung rinh số Phần Trăm tổng số lượng km vô vườn:

540 : 1000 x 100 = 54%

b) Trong vườn sở hữu số lượng km ăn trái khoáy là:

1000 − 540 = 460 (cây)

Tỷ số Phần Trăm của số lượng km ăn trái khoáy và số lượng km vô vườn là:

460 : 1000 x 100 = 46 %

Đáp số: 54 % và 46 %

Lý thuyết Tỉ số phần trăm

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là 100m2, vô cơ sở hữu 25m2 trồng huê hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S rừng hoa là 25 : 100 hoặc \dfrac{25}{100}.

Ta viết: \dfrac{25}{100}= 25%

Đọc là: nhì mươi lăm Phần Trăm.

Ta nói: Tỉ số Phần Trăm của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S vườn huê hồng là 25\%; hoặc: Diện tích trồng huê hồng rung rinh 25% diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường sở hữu 400 học viên, vô cơ sở hữu 80 học viên xuất sắc. Tìm tỉ số của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường là:

80 : 400 hoặc \dfrac{80}{400}

Xem thêm: trắc nghiệm sử 11 bài 17

Ta có: 80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}= 20%.

Ta cũng thưa rằng: Tỉ số Phần Trăm của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường là 20%; hoặc: Số học viên xuất sắc rung rinh 20% số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho thấy cứ 100 học viên của toàn ngôi trường thì sở hữu trăng tròn học viên xuất sắc.