truyền tải điện năng đi xa

Tổng phù hợp đề đua thân mật kì 2 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: truyền tải điện năng đi xa

I - SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

- Khi truyền tải điện năng đi xa vì thế lối chạc dẫn sẽ sở hữu được 1 phần điện năng tổn hao do hiện tượng lạ tỏa nhiệt độ bên trên lối dây.

- Các biểu thức tính công suât:

+ Công suất của dòng sản phẩm điện: \(P = UI\)

+ Công suất lan nhiệt độ (hao phí): \({P_{hp}} = {I^2}R = \frac{{{P^2}R}}{{{U^2}}}\)

=> Công suất tổn hao vì thế lan nhiệt độ bên trên lối chạc dẫn tỉ lệ thành phần nghịch tặc với bình phương hiệu năng lượng điện thế đặt điều nhập nhì đầu chạc dẫn

II - CÁCH LÀM GIẢM HAO PHÍ

Ta có: \({P_{hp}} = {I^2}R = \frac{{{P^2}R}}{{{U^2}}}\)

\({P_{hp}}\) tùy thuộc vào năng suất mối cung cấp, năng lượng điện trở chạc dẫn và hiệu năng lượng điện thế đặt điều nhập nhì đầu chạc.

- Để giảm hao phí trên lối chạc truyền tải điện năng đi xa tớ đem những phương án sau:

+ Giảm năng lượng điện trở R của lối chạc chuyên chở điện

  • Tăng thiết diện chạc dẫn (tốn kém)
  • Chọn chạc đem năng lượng điện trở suất nhỏ (tốn kém)

+ Tăng hiệu năng lượng điện thế (thường dùng)

Xem thêm: bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

- Khi truyền tải điện năng đi xa phương án thực hiện hạn chế tổn hao hiệu quả nhất là tăng hiệu năng lượng điện thế đặt điều nhập nhì đầu chạc dẫn vì thế những máy biến chuyển thế

Sơ trang bị trí tuệ về truyền tải điện năng đi xa